• AKTUALITY
 • OBEC
 • SAMOSPRÁVA
 • KULTÚRA
 • DOKUMENTY
 • KONTAKT
slider

Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Úradná tabuľa

Oznámenie  o začatí stavebného konania v spojenom územnom a stavebnom konaní a nariadenie miestneho zisťovania - Mgr. Slavomír PusztaOznámenie o začatí stavebného konania v spojenom územnom a stavebnom konaní a nariadenie miestneho zisťovania - Mgr. Slavomír Puszta
Oznámenie  o začatí stavebného konania a upustenie od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania - Mgr. Slavomír PusztaOznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania - Mgr. Slavomír Puszta
Oznámenie  o začatí stavebného konania v spojenom územnom a stavebnom konaní a nariadenie miestneho zisťovania - Ing. Daniel GeľatkoOznámenie o začatí stavebného konania v spojenom územnom a stavebnom konaní a nariadenie miestneho zisťovania - Ing. Daniel Geľatko
Oznámenie  o začatí stavebného konania v spojenom územnom a stavebnom konaní a nariadenie miestneho zisťovania - Marek SemanOznámenie o začatí stavebného konania v spojenom územnom a stavebnom konaní a nariadenie miestneho zisťovania - Marek Seman
VZN č. 4/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce ŠemšaVZN č. 4/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Šemša
 VZN č. 3/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Šemša VZN č. 3/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Šemša
Stavebné povolenie - Ing. Pavol Šebest, RNDr. Ľudmila Šebestová, PhD.Stavebné povolenie - Ing. Pavol Šebest, RNDr. Ľudmila Šebestová, PhD.
Stavebné povolenie - Pavol Holomani, Monika HolomaniováStavebné povolenie - Pavol Holomani, Monika Holomaniová
Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce ŠemšaNávrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Šemša
Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce ŠemšaNávrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Šemša
Stavebné povolenie - Doc. Ing. Patrik Šarga PhD.Stavebné povolenie - Doc. Ing. Patrik Šarga PhD.
Oznámenie o začatí stavebného konania v spojenom územnom a stavebnom konaní a nariadenie miestneho zisťovania - Ing. Pavol ŠebestOznámenie o začatí stavebného konania v spojenom územnom a stavebnom konaní a nariadenie miestneho zisťovania - Ing. Pavol Šebest
Stavebné povolenie - GolenyaStavebné povolenie - Golenya
Stavebné povolenie - Ing. Tomáš Béreš PhD.Stavebné povolenie - Ing. Tomáš Béreš PhD.
Oznámenie o začatí stavebného konania v spojenom územnom a stavebnom konaní a nariadenie miestneho zisťovania - Pavol HolomaniOznámenie o začatí stavebného konania v spojenom územnom a stavebnom konaní a nariadenie miestneho zisťovania - Pavol Holomani
Stavebné povolenie - Ing. Čupka, Mgr. ČupkováStavebné povolenie - Ing. Čupka, Mgr. Čupková
Oznámenie o začatí stavebného konania v spojenom územnom a stavebnom konaní a nariadenie miestneho zisťovania - Doc. Ing. Patrik ŠargaOznámenie o začatí stavebného konania v spojenom územnom a stavebnom konaní a nariadenie miestneho zisťovania - Doc. Ing. Patrik Šarga
Oznámenie o začatí stavebného konania v spojenom územnom a stavebnom konaní a nariadenie miestneho zisťovaniaOznámenie o začatí stavebného konania v spojenom územnom a stavebnom konaní a nariadenie miestneho zisťovania
Oznámenie o začatí konania na výrub drevín - SchewczukOznámenie o začatí konania na výrub drevín - Schewczuk
Oznámenie o začatí stavebného konania v spojenom územnom a stavebnom konaní a nariadenie miestneho zisťovania - Ing. Tomáš BérešOznámenie o začatí stavebného konania v spojenom územnom a stavebnom konaní a nariadenie miestneho zisťovania - Ing. Tomáš Béreš
Stavebné povolenie - IBV Vyšné poľoStavebné povolenie - IBV Vyšné poľo
Rozhodnutie o povolení užívať stavbuRozhodnutie o povolení užívať stavbu
Oznámenie o začatí stavebného konania v spojenom územnom a stavebnom konaní a nariadenie miestneho zisťovaniaOznámenie o začatí stavebného konania v spojenom územnom a stavebnom konaní a nariadenie miestneho zisťovania
Stavebné povolenie - Tremko, SekeľskáStavebné povolenie - Tremko, Sekeľská
Stavebné povolenie - IBV Vyšné poľo Stavebné povolenie - IBV Vyšné poľo
Oznámenie o začatí územného konaniaOznámenie o začatí územného konania
Oznámenie o začatí územného konania Oznámenie o začatí územného konania
Oznámenie o začatí stavebného konania v spojenom územnom a stavebnom konaní a nariadenie miestneho zisťovaniaOznámenie o začatí stavebného konania v spojenom územnom a stavebnom konaní a nariadenie miestneho zisťovania
Rozhodnutie o povolení užívať stavbuRozhodnutie o povolení užívať stavbu
Voľby do orgánov samosprávnych krajovVoľby do orgánov samosprávnych krajov
Výsledky vyhodnotenia obchodnej verejnej súťažeVýsledky vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho konaniaOznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho konania
Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby „IBV Vyšné poľo Šemša“ Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby „IBV Vyšné poľo Šemša“
Pozastavenie výkonu uzneseniaPozastavenie výkonu uznesenia
Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho konaniaOznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho konania
Rozšírenie kanalizačnej siete obce ŠemšaRozšírenie kanalizačnej siete obce Šemša
Pozastavenie výkonu uzneseniaPozastavenie výkonu uznesenia
Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu "Stratégia rozvoja dopravy a dopravných stavieb mesta Košice"
Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu "Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2016-2022"
Vyhodnotenie štandardov - odpadová vodaVyhodnotenie štandardov - odpadová voda

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: