• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
slider

Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Územný plán obce

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE ŠEMŠA - grafická a textová časť

Obecné zastupiteľstvo Obce Šemša v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 27 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov vydáva pre územie Obce Šemša Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2013 o záväznej časti Územného plánu Obce Šemša. Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 18.6.2013.

V1 _sirsie vztahy                                                                                        
V2 _kataster
V3_komplexny navrh
V4_energetika
V5_voda_kanal
V6_zaber_pp
V7_ochrana prirody
schema VPS
sprava

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: