• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
slider

Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Faktúry

Suma od: Suma do: Rok: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
70793995 Za služby virtuálnej knižnice ZŠ KOMENSKY s.r.o.
39.89 €
35523811 Obecné noviny INPROST s.r.o.
67.60 €
OPS/2537/2017 Za ročné vedenie účtu CP Prima banka Slovensko a.s.
49.31 €
170539 Tlač obecných novín WILLCOM s.r.o.
144.00 €
170100110 Za stavebné práce "komunitné centrum" Brava-Stav s.r.o.
1349.89 €
732/2017 Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov Vojtech Petrik
28.32 €
5872017131 Za potraviny tovar ŠJ K 3 s.r.o.
23.40 €
170110372 Za potraviny tovar ŠJ HOOK s.r.o.
5.92 €
172175 Za potraviny tovar ŠJ OMNI MARKET s.r.o.
41.09 €
10/2017 Za potraviny tovar ŠJ Bučko František
38.94 €
170100013 Za potraviny tovar ŠJ Ronely s.r.o.
165.08 €
2017265 Za učebné pomôcky kód zdroja 111 MŠ JUDr. Martin Fabián
253.90 €
1020171528 Za dodávku všeobecného materiálu OcÚ TOMCAT plus spol s.r.o.
72.48 €
17/3118 Za učebné pomôcky kód zdroja 111 MŠ Pro Solutions s.r.o.
68.20 €
1017094403 Za telekomunikačné služby OcÚ, ZŠ Slovak Telekom a.s.
43.06 €
2220002140 Za elektrickú energiu VO - dobropis Východoslovenská energetika a.s.
459.49 €
2220181211 Za dodávku elektrickej energie ZŠ 11/2017 Východoslovenská energetika a.s.
821.17 €
2290154116 Za dodávku elektrickej energie ČOV 11/2017 Východoslovenská energetika a.s.
520.28 €
2290107544 Za dodávku elektrickej energie OcÚ 11/2017 Východoslovenská energetika a.s.
298.48 €
BRZ172941 Za služby v odpadovom hospodárstve ŠJ ESPIK Group s.r.o.
12.00 €
2171077 Za noviny Šemša Print4U s.r.o.
204.00 €
102017082 Rekonštrukcia elektroinštalácie - komunitné centrum ELTIP s.r.o.
900.98 €
102017084 Údržba a oprava el. zariadení OcÚ ELTIP s.r.o.
534.73 €
41172192 Za služby v odpadovom hospodárstve 11/2017 KOSIT EAST s.r.o.
825.20 €
10170127 Za montáž a dodávku vianočných ozdôb Juhász Ján ENERGOMONT
340.80 €
2171725 Za učebné pomôcky kód zdroja 111 MŠ TAKTIK vydavateľstvo s.r.o.
200.80 €
13917 Za deratizáciu priestorov ŠJ AQUA - VIVA
33.00 €
41172142 Za služby v odpadovom hospodárstve 11/2017 KOSIT EAST s.r.o.
307.35 €
201780018 Za licenciu OK - Soft Ing. Oliver Kováč-OK-Soft
156.00 €
20171210 Za vystúpenie na podujetí Mikuláš 2017 Mgr. Gabriel Szabó
110.00 €
37/12/2017 Za spracovanie miezd 11/2017 Obec Beniakovce
95.00 €
2017301 Za služby v odpadovom hospodárstve VKK DONO spol. s.r.o.
131.04 €
20170293 Za pracovnú zdravotnú službu 3. štvrťrok 2017 Anton Schmotzer
124.95 €
20170277 Za činnosť BT a PT 11/2017 Anton Schmotzer
39.84 €
3017947360 Za stravné lístky DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o.
525.00 €
1104647942 Za telekomunikačné služby OcÚ, ZŠ Slovak Telekom a.s.
67.08 €
171684 Za dodávku variča na víno CORTEC Obchodné a gastronomické zariadenia
107.10 €
08032017416 Za pranie prádla v mesiaci november 2017 Ústav na výkon trestu odňatia slobody
3.80 €
102017081 Rekonštrukcia elektroinštalácie - komunitné centrum ELTIP s.r.o.
7328.16 €
49-2017 Stavebné práce - Komunitné centrum - vykurovanie naviac Rastislav ŠIMKO
605.22 €
47-2017 Satvebné práce - Komunitné centrum - vykurovanie Rastislav ŠIMKO
9439.52 €
170100012 Za mikulášske balíčky Ronely s.r.o.
240.00 €
34361220 Predplatné "Poradca" 2018 Poradca s.r.o.
24.90 €
1312 Účtovná závierka pre obce a mestá RVC Košice
33.00 €
7303856685 Za dodávku plynu - Kolkáreň 12/2017 Slovenský plynárensky priemysel a.s.
25.00 €
7303856509 Za dodávku plynu - 12/2017 - ŠJ Slovenský plynárensky priemysel a.s.
65.00 €
7303856508 Za dodávku plynu - 12/2017 - OcÚ Slovenský plynárensky priemysel a.s.
297.00 €
7303856506 Za dodávku plynu - 12/2017 - MŠ, ZŠ Slovenský plynárensky priemysel a.s.
315.00 €
5572017131 Za potraviny tovar ŠJ K 3 s.r.o.
54.67 €
172050 Za potraviny tovar ŠJ OMNI MARKET s.r.o.
38.00 €
170100011 Za potraviny tovar ŠJ Ronely s.r.o.
267.43 €
9/2017 Za potraviny tovar ŠJ Bučko František
72.12 €
10170121 Za materiál, údržbu verejného osvetlenia Juhász Ján ENERGOMONT
333.58 €
482/2017 Za spracovanie hodnotenia prevádzka ČOV W-CONTROL s.r.o.
262.80 €
2017/0065 Licencia na program Orfeus 2018 Pavol Halanda
70.00 €
17VF00687 Za revíziu zabezpečovacieho zariadenia GALARMTECH s.r.o.
392.66 €
201805508 Predplatné Korzár r.2018 Petit Press a.s., divízia východ o.z.
258.00 €
170109105 Za potraviny tovar ŠJ HOOK s.r.o.
5.52 €
71740823 Za potraviny tovar ŠJ Tatranská mliekareň a.s.
64.09 €
41172007 Za služby v odpadovom hospodárstve 10/2017 KOSIT EAST s.r.o.
825.20 €
7104060059 Za telekomunikačné služby MŠ Slovak Telekom a.s.
42.66 €
171589 Za dodávku variča CORTEC Obchodné a gastronomické zariadenia
107.10 €
7106188069 Za dodávku plynu - Kolkáreň 11/2017 Slovenský plynárensky priemysel a.s.
25.00 €
2290154116 Za elektrickú energiu ČOV Východoslovenská energetika a.s.
538.43 €
2290107544 Za elektrickú energiu OcÚ 10/2017 Východoslovenská energetika a.s.
295.49 €
2123064810 Za dodávku vody od 23.08.2017 do 6.11.2017 ZŠ Východoslovenská vodárenska spoločnosť a.s.
62.88 €
1743300659 Za zverejnenie inzerátu Petit Press a.s., divízia východ o.z.
65.40 €
BRZ172401 Za služby v odpadovom hospodárstve - ŠJ ESPIK Group s.r.o.
12.00 €
101/11/2017 Za spracovanie miezd - Voľby do orgánov samosprávnych krajov Obec Beniakovce
17.00 €
37/11/2017 Za spracovanie miezd 10/2017 Obec Beniakovce
90.00 €
08032017379 Za pranie prádla 10/2017 Ústav na výkon trestu odňatia slobody
5.70 €
20170260 Za služby PT a BT 10/2017 Anton Schmotzer
39.84 €
39/2017 Za služby pri VO, dom smútku, kolkáreň TENDER-KONZULT s.r.o.
1800.00 €
10170113 Za dodávku materiálu, údržbu prepravné Juhász Ján ENERGOMONT
1408.00 €
2220002140 Za dodávku elektrickej energie - verejné osvetlenie Východoslovenská energetika a.s.
848.00 €
2220181211 Za dodávku elektrickej energie - škola Východoslovenská energetika a.s.
500.00 €
41171874 Faktúra za službu v odpadovom hosp. VKK KOSIT EAST s.r.o.
371.59 €
5182017131 Za potraviny tovar ŠJ K 3 s.r.o.
59.25 €
2017272 Faktúra za službu v odpadovom hosp. VKK DONO spol. s.r.o.
141.12 €
1017094401 Za telekomunikačné služby Slovak Telekom a.s.
67.08 €
7288893988 Za dodávku plynu 11/2017 ŠJ Slovenský plynárensky priemysel a.s.
65.00 €
7288893985 Za dodávku plynu 11/2017 ZŠ Slovenský plynárensky priemysel a.s.
315.00 €
7288893987 Za dodávku plynu 11/2017 OcÚ Slovenský plynárensky priemysel a.s.
297.00 €
8/2017 Za potraviny tovar ŠJ Bučko František
65.64 €
171861 Za potraviny tovar ŠJ OMNI MARKET s.r.o.
52.42 €
VF171037 Za vlajky SR a EU Signo s.r.o.
30.00 €
20170550 Siete a žalúzie pre OcÚ Domáci Servis s.r.o.
180.06 €
170100010 Za potraviny tovar ŠJ Ronely s.r.o.
375.29 €
170100069 Za rekonštrukciu priestorov komunitného centra vo viacúčelovej budove Brava-Stav s.r.o.
21161.67 €
170100075 Za stavebné práce, betonáž Brava-Stav s.r.o.
590.40 €
20170536 Za servis okien a dverí, dodávku žalúzií OcÚ, ZŠ Domáci Servis s.r.o.
637.70 €
71736200 Za potraviny tovar ŠJ Tatranská mliekareň a.s.
85.03 €
170107735 Za potraviny tovar ŠJ HOOK s.r.o.
2.43 €
171432 Za doménu a webhosting Wbx media s.r.o.
72.00 €
41171785 Faktúra za službu v odpadovom hosp. 9/2017 KOSIT EAST s.r.o.
825.20 €
170100009 Výdavky za kultúru - Deň úcty k starším Ronely s.r.o.
222.44 €
2290154116 Za dodávku elektriny ČOV 9/2017 Východoslovenská energetika a.s.
435.59 €
2290107544 Za dodávku elektriny OcÚ 9/2017 Východoslovenská energetika a.s.
217.31 €
2017152 Za servis a údržbu kotlov ZŠ Igor Oravec- GASSERVIS
372.00 €
20170312 Faktúra za čistenie kanalizácie - havarijný stav PROFI-KANAL s.r.o.
107.04 €
1017094403 Faktúra za telekomunikačné služby OcÚ, MŠ Slovak Telekom a.s.
40.94 €
BRZ171924 Zber a odvoz odpadu ŠJ 9/2017 ESPIK Group s.r.o.
12.00 €
4582017131 Za potraviny tovar ŠJ K 3 s.r.o.
79.48 €
37/10/2017 Faktúra za spracovanie miezd Obec Beniakovce
90.00 €
41171683 Faktúra za službu v odpadovom hosp. VKK KOSIT EAST s.r.o.
736.24 €
2017248 Za služby v odpadovom hospodárstve VKK DONO spol. s.r.o.
275.52 €
20170224 Za činnosť BT s PT 9/2017 Anton Schmotzer
39.84 €
171670 Za potraviny tovar ŠJ OMNI MARKET s.r.o.
46.58 €
170107064 Za potraviny tovar ŠJ HOOK s.r.o.
3.29 €
71731581 Za potraviny tovar ŠJ Tatranská mliekareň a.s.
64.35 €
3100900045 Za telekomunikačné služby 9/2017 Slovak Telekom a.s.
67.22 €
417/2017 Faktúra za prevádzkovanie kanalizácie za IV. štvrťrok 2017 W-CONTROL s.r.o.
803.34 €
11410221 Za poistenie majetku 4. štvrťrok 2017 Prvá Komunálna Finančná, a.s.
214.71 €
7308801763 Za spotrebu plynu -9/2017 ŠJ Slovenský plynárensky priemysel a.s.
65.00 €
7308801760 Za spotrebu plynu -9/2017 ZŠ Slovenský plynárensky priemysel a.s.
315.00 €
7308801762 Za spotrebu plynu -9/2017 OcÚ Slovenský plynárensky priemysel a.s.
297.00 €
170100007 Za potraviny tovar ŠJ Ronely s.r.o.
424.67 €
7/2017 Za potraviny tovar ŠJ Bučko František
42.37 €
170100008 Za potraviny tovar ŠJ Ronely s.r.o.
101.81 €
3419751059 Za telekomunikačné služby Slovak Telekom a.s.
41.09 €
41171582 Faktúra za službu v odpadovom hosp. 8/2017 KOSIT EAST s.r.o.
825.20 €
41171526 Za služby v odpadovom hospodárstve VKK KOSIT EAST s.r.o.
293.45 €
32-2017 Za vodoinštalatérske práce budova OcÚ - havarijný stav Rastislav ŠIMKO
577.96 €
2290154116 Za dodávku elektriny ČOV 8/2017 Východoslovenská energetika a.s.
449.95 €
2290107544 Za dodávku elektriny OcÚ 8/2017 Východoslovenská energetika a.s.
221.12 €
90368064 Za montáž a dodávku vodomernej sústavy v ZŠ Východoslovenská vodárenska spoločnosť a.s.
169.39 €
201702096 Za učebné pomôcky kód 111 Maquita s.r.o.
44.70 €
0117274 Za pracovné zošita pre ZŠ JUVENA - EDUCATION, n.o.
33.47 €
3320170694 Za učebnice pre ZŠ Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o.
13.20 €
08032017284 Za pranie prádla 8/2017 Ústav na výkon trestu odňatia slobody
8.55 €
3592017 Faktúra za aktualizáciu a tlač PP verejnej kanalizácie W-CONTROL s.r.o.
228.00 €
37/09/2017 Za spracovanie miezd 8/2017 Obec Beniakovce
90.00 €
20170200 Za služby PT a BT Anton Schmotzer
39.84 €
1700401958 Za knihy pre prvákov Orbis Pictus Istropolitana s.r.o.
24.40 €
3017933088 Faktúra za stravné lístky DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o.
1050.00 €
4799865820 Faktúra za telekomunikačné služby OcÚ, ZŠ, internet Slovak Telekom a.s.
67.08 €
2017209 Faktúra za službu v odpadovom hosp. VKK DONO spol. s.r.o.
134.40 €
7298813027 Faktúra za plyn 9/2017 ŠJ Slovenský plynárensky priemysel a.s.
65.00 €
7298813024 Faktúra za plyn 9/2017 ZŠ Slovenský plynárensky priemysel a.s.
315.00 €
72988133026 Faktúra za plyn 9/2017 OcÚ Slovenský plynárensky priemysel a.s.
297.00 €
21173446 Za knihy pre ZŠ AITEC s.r.o.
49.06 €
00324787 Za seminár pre vedúcu ŠJ ArtEdu s.r.o.
20.00 €
3418786230 Za telekomunikačné služby mobil Ocú Slovak Telekom a.s.
42.89 €
20170817 Za právnu pomoc od 01.2017 - 31.12.2017 JUDr. Jozef Sotolář, PhD.
458.08 €
41171384 Za služby v odpadovom hospodárstve 7/2017 KOSIT EAST s.r.o.
825.20 €
41171293 Za služby v odpadovom hospodárstve VKK KOSIT EAST s.r.o.
328.18 €
2220002153 Za dodávku elektrickej energie - VO Východoslovenská energetika a.s.
443.02 €
2290107544 Za spotrebu elektriny OcÚ Východoslovenská energetika a.s.
193.96 €
14/2017 Za výrobu DVD - odovzdávania ocenení pri príležitosti dňa obce IVIAM Production s.r.o.
120.00 €
37/08/2017 Faktúra za spracovanie miezd Obec Beniakovce
95.00 €
20170179 Za služby PT a BT 7/2017 Anton Schmotzer
39.84 €
2220002140 Elektrina Verejné osvetlenie Východoslovenská energetika a.s.
848.00 €
2220181211 Elektrina - distribúcia a dodávka ZŠ Východoslovenská energetika a.s.
500.00 €
7303774396 Za dodávku plynu Šj 8/2017 Slovenský plynárensky priemysel a.s.
65.00 €
7303774393 Za dodávku plynu ZŠ 8/2017 Slovenský plynárensky priemysel a.s.
315.00 €
7303774395 Za dodávku plynu 8/2017 OcÚ Slovenský plynárensky priemysel a.s.
297.00 €
4798879525 Faktúra za telekomunikačné služby OcÚ, ZŠ, internet Slovak Telekom a.s.
67.15 €
01-06082017 Za lekársku posudkovú činnosť MUDr. Katarína Kyselová
35.00 €
29/2017 Za služby pri verejnom obstarávaní TENDER-KONZULT s.r.o.
600.00 €
2017172 Za služby v odpadovom hospodárstve VKK DONO spol. s.r.o.
139.44 €
3417820311 Faktúra za telekomunikačné služby OcÚ, MŠ Slovak Telekom a.s.
44.56 €
41171135 Za služby v odpadovom hospodárstve VKK KOSIT EAST s.r.o.
361.17 €
10170076 Za opravu verejného osvetlenia a rozhlasu Juhász Ján ENERGOMONT
328.61 €
2290107544 Za spotrebu elektriny OcÚ 6/2017 Východoslovenská energetika a.s.
219.43 €
1700016 Za servisnú prehliadku plyn kotlov na OcÚ Martin Olexa
180.00 €
37/07/2017 Faktúra za spracovanie miezd 6/2017 Obec Beniakovce
96.00 €
20170160 Za pracovnúzdravotnú službu 2. štvrťrok 2017 Anton Schmotzer
75.00 €
20170144 Za služby PT a BT 6/2017 Anton Schmotzer
39.84 €
1172206600 Za tlačivá pre ZŠ ŠEVT a.s.
37.09 €
BR170657 Zber a odvoz odpadu ŠJ ESPIK Group s.r.o.
12.00 €
3172017131 Za potraviny tovar ŠJ K 3 s.r.o.
199.33 €
171110 Za potraviny tovar ŠJ OMNI MARKET s.r.o.
78.45 €
3017925528 Faktúra za stravné lístky DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o.
1050.00 €
7113000175 Za opravu dúchadla na ČOV IN-ECO spol. s.r.o.
260.65 €
1797893945 Faktúra za telekomunikačné služby OcÚ, ZŠ, internet Slovak Telekom a.s.
67.26 €
08032017215 Za pranie prádla 6/2017 Ústav na výkon trestu odňatia slobody
5.70 €
6/2017 Za potraviny tovar ŠJ Bučko František
69.90 €
71722081 Za potraviny tovar ŠJ Tatranská mliekareň a.s.
35.48 €
170106869 Za potraviny tovar ŠJ HOOK s.r.o.
5.92 €
41171120 Za služby v odpadovom hospodárstve 6/2017 KOSIT EAST s.r.o.
825.20 €
269/2017 Faktúra za prevádzkovanie kanalizácie za III. štvrťrok 2017 W-CONTROL s.r.o.
803.34 €
11-410221 Faktúra pre poistenie majetku Prvá Komunálna Finančná a.s.
214.71 €
17006 Za hiporehabilitáciu dňa 24.06.2017 Klub priateľov koní n.o.
150.00 €
1117304250 Za poskytnuté služby - mobilné WC JOHNNY SERVIS s.r.o.
91.20 €
17 VF00397 Za servis a údržbu kamerového systému GALARMTECH s.r.o.
64.80 €
170100011 Za dodávku tonerov DC Trade s.r.o.
52.80 €
1172204980 Za tlačivá Ševt MŠ ŠEVT a.s.
9.02 €
7194007975 Za dodávku plynu Šj 7/2017 Slovenský plynárensky priemysel a.s.
65.00 €
7194007974 Za dodávku plynu 7/2017 OcÚ Slovenský plynárensky priemysel a.s.
297.00 €
7194007972 Za dodávku plynu ZŠ 7/2017 Slovenský plynárensky priemysel a.s.
315.00 €
170100006 Za potraviny tovar ŠJ Ronely s.r.o.
639.72 €
189/2017 Za opravu čerpadla na ČOV SERVIS ČERPADIEL s.r.o.
142.56 €
2172300361 Faktúra za kancelárske potreby ŠEVT a.s.
124.73 €
2017140 Za služby v odpadovom hospodárstve VKK DONO spol. s.r.o.
137.76 €
20170004 Organizovanie kultúrno - spoločenského pudujatia "Deň obce 24.06.2017" ROLLO PRODUKCTION s.r.o.
3980.00 €
20170016 Za catteringové služby a moderovanie dňa 23.06.2017 ROLLO PRODUKCTION s.r.o.
980.00 €
170100033 Za stavebné práce v budove OcÚ Brava-Stav s.r.o.
1498.20 €
201706008 Za reklamné služby Bee Mark s.r.o.
121.20 €
21062017 Zemné práce MK Juraj Dubovský
60.00 €
20170026 Hlavná ročná kontrola detského ihriska PLAYSYSTEM servis s.r.o.
66.30 €
3416848717 Faktúra za telekomunikačné služby OcÚ, ZŠ, internet Slovak Telekom a.s.
41.44 €
37/06/2017 Faktúra za spracovanie miezd 5/2017 Obec Beniakovce
91.00 €
41170959 Za odvoz a zneškodnenie odpadu 5/2017 KOSIT EAST s.r.o.
825.20 €
2290107544 Za dodávku elektrickej energie - 5/2017 - OcÚ Východoslovenská energetika a.s.
222.84 €
BRO172345 Za služby v odpadovom hospodárstve ŠJ ESPIK Group s.r.o.
12.00 €
170105953 Za potraviny tovar ŠJ HOOK s.r.o.
5.76 €
41170726 Za služby v odpadovom hospodárstve VKK KOSIT EAST s.r.o.
493.15 €
41170775 Za odvoz a zneškodnenie odpadu 4/2017 - suma znížená o dobropisy 425,42 a 24,40 KOSIT EAST s.r.o.
375.38 €
20170618 Za dodávku 2 veľkokapacitných kontajnerov FEREX s.r.o.
2193.60 €
82017 Za poskytnutie audítorskych služieb Ing. Andrea Zálepová, CA
600.00 €
7796911664 Faktúra za telekomunikačné služby OcÚ, ZŠ, internet Slovak Telekom a.s.
67.10 €
20170122 Za činnosť BT s PT 5/2017 Anton Schmotzer
39.84 €
08032017178 Za pranie prádla 5/2017 Ústav na výkon trestu odňatia slobody
3.80 €
170800096 Za reklamné predmety - Deň obce Nier Fine Winws SK, s.r.o.
208.10 €
20170328 Za vývoz a likvidáciu kalu z obecnej ČOV KONTRAKT JMV s.r.o.
612.84 €
9001028153 Za tlač poštových proukazov Slovenská pošta
17.27 €
121306 Pracovné stretnutie - účtovníčky obcí RVC Košice
143.00 €
7313701278 Za dodávku plynu 6/2017 - ŠJ Slovenský plynárensky priemysel a.s.
65.00 €
7313701277 Za dodávku plynu 6/2017 OcÚ Slovenský plynárensky priemysel a.s.
297.00 €
7313701275 Za dodávku plynu ZŠ 6/2017 Slovenský plynárensky priemysel a.s.
315.00 €
71717744 Za potraviny tovar ŠJ Tatranská mliekareň a.s.
57.42 €
2532017131 Za potraviny tovar ŠJ K 3 s.r.o.
66.89 €
170925 Za potraviny tovar ŠJ OMNI MARKET s.r.o.
61.74 €
5/2017 Za potraviny tovar ŠJ Bučko František
105.27 €
170100005 Za potraviny tovar ŠJ Ronely s.r.o.
374.98 €
622017231 Za dodávku mikrofónu s príslušenstvom - kultúra BV MUSIC s.r.o.
160.00 €
145/2017 Za opravu čerpadla na ČOV SERVIS ČERPADIEL s.r.o.
48.48 €
37/05/2017 Faktúra za spracovanie miezd Obec Beniakovce
91.00 €
20170011 Za poradenské služby Centrum regionálneho rozvoja Košického kraja n.o.
1900.00 €
2290107544 Za spotrebu elektriny OcÚ Východoslovenská energetika a.s.
248.29 €
2220181211 Za spotrebu plynu -ZŠ Východoslovenská energetika a.s.
470.00 €
2220002153 Za dodávku elektrickej energie - ČOV Východoslovenská energetika a.s.
1898.00 €
3415872271 Za telekomunikačné služby mobil starosta, MŠ Slovak Telekom a.s.
41.24 €
2220002140 Za dodávku elektrickej energie - VO Východoslovenská energetika a.s.
848.00 €
2017035 Za revíziu plynových nádob Ján Ivan-IVAN
300.00 €
5190030766 Za úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie Komunálna poisťovňa a.s.
6.00 €
2017090 Za služby v odpasovom hospodárstve VKK DONO spol. s.r.o.
176.40 €
20170089 Za služby PT a BT 4/2017 Anton Schmotzer
39.84 €
1912017131 Za potraviny tovar ŠJ K 3 s.r.o.
89.98 €
71716058 Za potraviny tovar ŠJ Tatranská mliekareň a.s.
23.43 €
6795935178 Za telekomunikačné služby OcÚ, ZŠ Slovak Telekom a.s.
67.15 €
BRO171740 Zber a odvoz odpadu za 4/2017 - ŠJ ESPIK Group s.r.o.
12.00 €
1743300301 Za zverejnenie inzerátu Petit Press a.s., divízia východ o.z.
65.40 €
20170218 Za informačnú brožúru UMP SK s.r.o.
39.00 €
41170649 Za zneškodnenie odpadu - dobropis KOSIT EAST s.r.o.
24.40 €
170004 Za projekt zastrešenia terasyviacúčelovej budovy Erika Projekt s.r.o.
350.00 €
7238898577 Za dodávku plynu ŠJ- 4/2017 Slovenský plynárensky priemysel a.s.
65.00 €
7238898576 Za dodávku plynu OcÚ 4/2017 Slovenský plynárensky priemysel a.s.
297.00 €
7238898574 Za dodávku plynu ZŠ 4/2017 Slovenský plynárensky priemysel a.s.
315.00 €
170104443 Za potraviny tovar ŠJ HOOK s.r.o.
4.32 €
170738 Za potraviny tovar ŠJ OMNI MARKET s.r.o.
23.22 €
71714746 Za potraviny tovar ŠJ- dobropis Tatranská mliekareň a.s.
0.03 €
4/2017 Za potraviny tovar ŠJ Bučko František
57.57 €
17010004 Za potraviny tovar ŠJ Ronely s.r.o.
228.56 €
170100012 Členský príspevok RZMO Rudohorie na rok 2017 Regionálne združenie miest a obcí Rudohorie
480.10 €
41170553 Za služby v odpasovom hospodárstve 3/2017 KOSIT EAST s.r.o.
792.75 €
3414900341 Za telekomunikačné služby mobil starosta, MŠ Slovak Telekom a.s.
44.44 €
41170558 Za služby v odpasovom hospodárstve VKK - dobropis KOSIT EAST s.r.o.
425.42 €
41170455 Za služby v odpasovom hospodárstve VKK KOSIT EAST s.r.o.
850.83 €
2290107544 Za spotrebu elektriny OcÚ 3/2017 Východoslovenská energetika a.s.
272.26 €
37/04/2017 Za spracovanie miezd 3/2017 Obec Beniakovce
86.00 €
BRO171446 Zber a odvoz odpadu za 3/2017 - ŠJ ESPIK Group s.r.o.
12.00 €
20170070 Za zabezpečenie zdravotnej služby za 1. štvrťrok 2017 Anton Schmotzer
75.00 €
20170063 Za služby PT a BT 3/2017 Anton Schmotzer
39.84 €
2173000105 Za hydrometeorologické údaje o kvalite vody SHMÚ
91.20 €
17VF00195 Za údržbu kamerového systému GALARMTECH s.r.o.
62.36 €
170558 Za potraviny tovar ŠJ OMNI MARKET s.r.o.
58.66 €
41170319 Zber a odvoz odpadu za 2/2017 KOSIT EAST s.r.o.
768.35 €
3017913249 Za stravné lístky DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o.
1050.00 €
153/2017 Za prevádzkovanie kanalizácie obce za II. štvrťrok 2017 W-CONTROL s.r.o.
803.34 €
9794959396 Za telekomunikačné služby Slovak Telekom a.s.
67.39 €
70793995 Za samplepky pre ZŠ KOMENSKY s.r.o.
2.00 €
7213907574 Za dodávku plynu 4/2017 ŠJ Slovenský plynárensky priemysel a.s.
65.00 €
7213907573 Za dodávku plynu OcÚ 4/2017 Slovenský plynárensky priemysel a.s.
297.00 €
7213907571 Za dodávku plynu ZŠ Slovenský plynárensky priemysel a.s.
315.00 €
2170129 Za odber a analýzu vzoriek vody OcÚ, ŠJ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
260.91 €
11410221 Faktúra pre poistenie majetku Prvá Komunálna Finančná a.s.
214.71 €
1462017131 Za potraviny tovar ŠJ K 3 s.r.o.
90.56 €
170103712 Za potraviny tovar ŠJ HOOK s.r.o.
10.36 €
170100003 Za potraviny tovar ŠJ Ronely s.r.o.
315.22 €
3/2017 Za potraviny tovar ŠJ Bučko František
78.65 €
71710522 Za potraviny tovar ŠJ Tatranská mliekareň a.s.
62.92 €
2017062 Za učebné pomôcky pre MŠ, kód zdroja 111 JUDr. Martin Fabián
21.00 €
2017071 Za knihy do obecnej knižnice JES SK, s.r.o.
51.95 €
2017048 Faktúra za prepravu odpadu - VKK DONO spol. s.r.o.
137.76 €
2017010 Za údržbu umelého trávnika - multifunkčné ihrisko Darien s.r.o.
712.80 €
2173300047 Za poskytnutie hydrologických údajov Slovenský hydrometeorologický ústav
179.16 €
35317 Za deratizáciu priestorov ŠJ AQUA-VIVA Dušan Szabó
30.00 €
7417876161 Za spotrebu plynu - 1-2/2017-ŠJ Slovenský plynárensky priemysel a.s.
95.35 €
7417876160 Za spotrebu plynu - 1-2/2017-OcÚ Slovenský plynárensky priemysel a.s.
497.23 €
7416929888 Za spotrebu plynu - 1-2/2017-ZŠ Slovenský plynárensky priemysel a.s.
437.17 €
5590024403 Licencia na program WINIBEU IVES Košice
83.65 €
050704 Účastnícky poplatok, pracovné stretnutie starostov RVC Prešov
216.00 €
170636 Za učebné pomôcky pre MŠ, kód zdroja 111 Pro Solutions s.r.o.
98.90 €
1704871 Za použitie záznamov vo verejnom rozhlase SLOVGRAM
38.50 €
3413929607 Faktúra za mobil OcÚ, MŠ Slovak Telekom a.s.
53.04 €
2220181211 Faktúra - Dobropis za elektrinu stará MŠ Východoslovenská energetika a.s.
149.50 €
2290107544 Elektrina OcÚ 2/2017 Východoslovenská energetika a.s.
289.84 €
2290107544 Faktúra - Dobropis za elektrinu1/2017 - OcÚ Východoslovenská energetika a.s.
153.46 €
2403 Za školenie registratúra RVC Košice
33.00 €
009/2017 Za vykonanú autobusovú prepravu Autobusová doprava Balla s.r.o.
350.00 €
37/03/2017 Faktúra ya spracovanie miezd 2/2017 Obec Beniakovce
91.00 €
13/2017 Vyúčtovanie znaleckého posudku Ing. Beáta Serbinová
123.98 €
20170037 Za služby PT a BT 2/2017 Anton Schmotzer
39.84 €
1172202268 Za tlačivá pre MŠ ŠEVT a.s.
6.10 €
BRO170893 Za služby v odpasovom hospodárstve ŠJ ESPIK Group s.r.o.
12.00 €
3793990039 Za telekomunikačné služby 2/2017 Slovak Telekom a.s.
67.15 €
08032017065 Za pranie prádla 2/2017 Ústav na výkon trestu odňatia slobody
8.55 €
71707191 Za potraviny tovar ŠJ Tatranská mliekareň a.s.
36.18 €
71707190 Za potraviny tovar ŠJ Tatranská mliekareň a.s.
5.76 €
170373 Za potraviny tovar ŠJ OMNI MARKET s.r.o.
63.44 €
170102326 Za potraviny tovar ŠJ HOOK s.r.o.
4.44 €
912017131 Za potraviny tovar ŠJ K 3 s.r.o.
74.55 €
102017008 Za elektromontážne práce OcÚ ELTIP s.r.o.
96.00 €
7213906445 Za spotrebu plynu ŠJ 3/2017 Slovenský plynárensky priemysel a.s.
65.00 €
7213906442 Za spotrebu plynu ZŠ 3/2017 Slovenský plynárensky priemysel a.s.
315.00 €
7213906444 Za spotrebu plynu OcÚ 3/2017 Slovenský plynárensky priemysel a.s.
297.00 €
170100002 Za potraviny tovar ŠJ Ronely s.r.o.
214.68 €
2/2017 Za potraviny tovar ŠJ Bučko František
47.24 €
0052017 Za program na karnevale 2017 Dračia stopa o.z.
140.00 €
3412959831 Za telekomunikačné služby OcÚ, MŠ Slovak Telekom a.s.
63.09 €
00324787 Prístup k online službe - evidovanie odpadov ESPIK Group s.r.o.
22.80 €
41170102 Zber a odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu AVE Východ s.r.o.
768.35 €
2290107544 Za spotrebu elektriny OcÚ 1/2017 Východoslovenská energetika a.s.
429.22 €
10170017 Za údržbu verejného osvetlenia Juhász Ján ENERGOMONT
71.81 €
2171103941 Za verjné použitie hudobných diel pre rok 2017 SOZA
14.28 €
37/02/2017 Za spracovanie miezd 1/2017 Obec Beniakovce
90.00 €
2802 Školenie - účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre obce RVC Košice
33.00 €
20170012 Za služby PT a BT 1/2017 Anton Schmotzer
39.84 €
20170210 Právne služby za 1. polrok 2017 JUDr. Jozef Sotolář, PhD.
557.65 €
2220181211 Elektrina ZŠ Východoslovenská energetika a.s.
740.00 €
2220002153 Elektrina ČOV Východoslovenská energetika a.s.
1594.00 €
2220002140 Elektrina VO Východoslovenská energetika a.s.
824.00 €
BRO170412 Za služby v odpadovom hospodárstve ŠJ ESPIK Group s.r.o.
12.00 €
170101013 Za potraviny tovar ŠJ HOOK s.r.o.
5.95 €
170185 Za potraviny tovar ŠJ OMNI MARKET s.r.o.
38.91 €
492017131 Za potraviny tovar ŠJ K 3 s.r.o.
100.12 €
170100001 Za potraviny tovar ŠJ Ronely s.r.o.
287.35 €
3017925294 Za stravné lístky DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o.
1050.00 €
5793026042 Za telekomunikačné služby OcÚ, ZŠ Slovak Telekom a.s.
67.27 €
7258761128 Za spotrebu plynu ŠJ 2/2017 Slovenský plynárensky priemysel a.s.
65.00 €
7258761125 Za spotrebu plynu ZŠ 2/2017 Slovenský plynárensky priemysel a.s.
315.00 €
7258761127 Za spotrebu plynu OcÚ 2/2017 Slovenský plynárensky priemysel a.s.
297.00 €
1/2017 Za potraviny tovar ŠJ Bučko František
82.69 €
71702342 Za potraviny tovar ŠJ Tatranská mliekareň a.s.
16.28 €
71702296 Za potraviny tovar ŠJ Tatranská mliekareň a.s.
38.19 €
1172200787 Za tlačivá pre ZŠ ŠEVT a.s.
17.70 €
2220002140 Dobropis - elektrická energia verejné osvetlenie Východoslovenská energetika a.s.
15.90 €
2220181211 Dobropis - elektrická energia ZŠ Východoslovenská energetika a.s.
195.92 €
2220002153 Dobropis - elektrická energia ČOV Východoslovenská energetika a.s.
1080.16 €
7308622100 Za dodávku plynu 1/2017 ŠJ Slovenský plynárensky priemysel a.s.
65.00 €
7308622097 Za dodávku plynu 1/2017 ZŠ Slovenský plynárensky priemysel a.s.
315.00 €
7308622099 Za spotrebu plynu OcÚ 1/2017 Slovenský plynárensky priemysel a.s.
297.00 €
7447241666 Dobropis - spotreba plynu ŠJ Slovenský plynárensky priemysel a.s.
321.52 €
7447247664 Dobropis - spotreba plynu ZŠ Slovenský plynárensky priemysel a.s.
973.33 €
7447241665 Za spotrebu plynu OcÚ r. 2016 Slovenský plynárensky priemysel a.s.
494.62 €
3411988621 Za telekomunikačné služby Slovak Telekom a.s.
65.36 €
10170006 Za údržbu verejného osvetlenia Juhász Ján ENERGOMONT
71.81 €
FDS5517000790 Za všeobecný materiál OcÚ Office DEPOT
91.97 €
82/01/2017 Za spracovanie miezd 12/2016 Obec Beniakovce
140.00 €
2290107544 Za elektrickú energiu 12/2016 Východoslovenská energetika a.s.
275.15 €
5792071902 Za telekomunikačné služby 12/2016 Slovak Telekom a.s.
67.15 €
20164297 Za služby v odpadovom hospodárstve ŠJ 12/2016 ESPIK Group s.r.o.
12.00 €
1701000019 Aktualizácia a servis k programu pre ŠJ SOFT-GL s.r.o.
39.24 €
047/2017 Za prevádzkovanie kanalizácie obce za I. štvrťrok 2017 W-CONTROL s.r.o.
803.34 €
17 FV001 Za vyhotovenie geometrického plánu Ing. Vladimír Kostka - GEOMER
300.00 €
11-410221 Za poistenie majetku obce za obdobie od 1.1.2017 - 31.12.2017 Prvá Komunálna Finančná, a.s.
214.71 €
35523711 Faktúra za Obecné noviny za rok 2017 INPROST s.r.o.
67.60 €
70793995 Za služby virtuálnej knižnice pre ZŠ na rok 2017 KOMENSKY s.r.o.
39.89 €
6342016131 Za potraviny tovar ŠJ K 3 s.r.o.
59.67 €
10/2016 Za potraviny tovar ŠJ Bučko František
61.41 €
162186 Za potraviny tovar ŠJ OMNI MARKET s.r.o.
35.76 €
71641662 Za potraviny tovar ŠJ Tatranská mliekareň a.s.
13.34 €
71641615 Za potraviny tovar ŠJ Tatranská mliekareň a.s.
24.37 €
71643421 Za potraviny tovar ŠJ Tatranská mliekareň a.s.
9.50 €
71643392 Za potraviny tovar ŠJ Tatranská mliekareň a.s.
19.38 €
160112052 Za potraviny tovar ŠJ HOOK s.r.o.
5.92 €
1161374 Zber a odvoz odpadu za 12/2016 AVE Východ s.r.o.
655.20 €
160100014 Za potraviny tovar ŠJ Ronely s.r.o.
233.15 €
16VF00743 Za servis ESZ GALARMTECH s.r.o.
34.80 €
16VF00741 Montáž EZS GALARMTECH s.r.o.
154.02 €
2161514 Za tlač novín Print4U s.r.o.
180.00 €
7611021116 Za telekomunikačné služby Slovak Telekom a.s.
81.44 €
723/2016 Za kontrolu hasiacich prístrojov, hydrantov Vojtech Petrik
45.12 €
1161329 Za služby v odpadovom hospodárstve VKK AVE Východ s.r.o.
240.55 €
3016944826 Za stravné lístky DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o.
378.00 €
1161274 Za služby v odpadovom hospodárstve odvoz TKO 11/2016 AVE Východ s.r.o.
655.20 €
2290107544 Za spotrebu elektriny OcÚ 11/2016 Východoslovenská energetika a.s.
253.54 €
20160304 Za zabezpečenie pracovnej zdrav. služby 4. štvrťrok Anton Schmotzer
75.00 €
20150278 Za služby PT a BT 12/2016 Anton Schmotzer
39.84 €
20162466 Za kancelárske potreby a tlačivá OcÚ Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT
113.00 €
6113000274 Za opravu dúchadla na ČOV IN-ECO spol. s.r.o.
231.73 €
37/12/2016 Za spracovanie miezd Obec Beniakovce
90.00 €
10160133 Montáž a nové vianočné ozdoby verejné osvetlenie Juhász Ján ENERGOMONT
274.32 €
2016205 Učebné pomôcky MŠ kód zdroja 111 JUDr. Martin Fabián
103.00 €
20160296 Za činnosť BT s PT 11/2016 Anton Schmotzer
39.84 €
20164028 Zber a odvoz odpadu za 11/2016 - ŠJ ESPIK Group s.r.o.
12.00 €
2290107544 Dobropis - elektrická energia Východoslovenská energetika a.s.
16.55 €
201707397 Predplatné denníka Korzár PETIT PRESS a.s.
245.00 €
5791126078 Za telekomunikačné služby Slovak Telekom a.s.
67.15 €
08032016482 Za pranie prádla v novembri Ústav na výkon trestu odňatia slobody
2.85 €
5872016131 Za potraviny tovar ŠJ K 3 s.r.o.
180.94 €
9/2016 Za potraviny tovar ŠJ Bučko František
118.95 €
162047 Za potraviny tovar ŠJ OMNI MARKET s.r.o.
49.90 €
7243743499 Za spotrebu plynu 12/2016 - ŠJ Slovenský plynárensky priemysel a.s.
74.00 €
7243743498 Za dodávku plynu 12/2016 - OcÚ Slovenský plynárensky priemysel a.s.
165.00 €
7243743496 Za dodávku plynu ZŠ 12/2016 Slovenský plynárensky priemysel a.s.
308.00 €
2016167 Servis a odborná prehliadka plynových zariadení OcÚ Igor Oravec- GASSERVIS
336.00 €
2016 - 316 Faktúra za prepravu odpadu - VKK DONO spol. s.r.o.
126.08 €
20160412 Vystúpenie na podujatí Mikuláš Mgr. Gabriel Szabó
120.00 €
99756711 Predplatné mesačníka Verejná správa Poradca s.r.o.
39.00 €
160100013 Za potravinársky tovar pre ŠJ Ronely s.r.o.
347.27 €
3016941623 Za stravné lístky DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o.
352.00 €
2016/0068 Licencia na program Orfeus - cintoríny r. 2017 Pavol Halanda
70.00 €
1643300831 Za zverejnenie inzerátu PETIT PRESS a.s.
47.98 €
160111370 Za potraviny tovar ŠJ HOOK s.r.o.
8.55 €
71638865 Za potraviny tovar ŠJ Tatranská mliekareň a.s.
38.34 €
71638921 Za potraviny tovar ŠJ Tatranská mliekareň a.s.
12.19 €
408/2016 Dodávka a montáž indukčného prietokomeru na ČOV W-CONTROL s.r.o.
4014.00 €
7610056908 Za telekomunikačné služby Slovak Telekom a.s.
73.30 €
1612016231 Za dodávku ozvučenia pre OcÚ BV MUSIC s.r.o.
1454.00 €
160800039 Za nádoby na zimný posyp Elkoplast Slovakia s.r.o.
1230.00 €
16VF00662 Za revízie zabezpečovacieho zariadenia na obci GALARMTECH s.r.o.
470.72 €
201680021 Licencia na software OK Soft Ing. Oliver Kováč-OK-Soft
156.00 €
4132016 Za učebné pomôcky pre MŠ Vítezslav Fischer
13.00 €
01350/2016 Za dodávku PF kariet Jozef Smrhola- OLYMP
33.00 €
55/2016 Za vypracovanie znaleckého posudku Ing. Beáta Serbinová
194.40 €
56/2016 Za vypracovanie znaleckého posudku Ing. Beáta Serbinová
166.51 €
1160957 Za služby v odpadovom hospodárstve AVE Východ s.r.o.
655.20 €
2290107544 Za spotrebu elektriny 10/2016 Východoslovenská energetika a.s.
298.42 €
37/11/2016 Za spracovanie miezd Spoločný úrad Beniakovce
95.00 €
51606537 Za knihu pre MŠ RAABE
64.35 €
202016 Za práce súvisiace s auditom a výročnou správou Ing. Andrea Zálepová, CA
100.00 €
20160264 Za činnosť BT a PT za 10/2016 Anton Schmotzer
39.84 €
1160853 Za služby v odpadovom hospodárstve - VKK AVE Východ s.r.o.
251.80 €
9000311316 Za dodávku štrkodrviny U.S.Steel Košice s.r.o.
160.50 €
5322016131 Za potrav. tovar pre ŠJ K 3 s.r.o.
104.58 €
8/2016 Za potrav. tovar pre ŠJ Bučko František
101.83 €
161842 Za potrav. tovar pre ŠJ OMNI MARKET s.r.o.
51.24 €
160110057 Za potravin. tovar ŠJ HOOK s.r.o.
13.75 €
71636691 Za potrav. tovar pre ŠJ Tatranská mliekareň a.s.
28.71 €
71636714 Za potrav. tovar pre ŠJ Tatranská mliekareň a.s.
10.26 €
71635953 Za potr. tovar pre ŠJ Tatranská mliekareň a.s.
14.35 €
71636009 Za potrav. tovar pre ŠJ Tatranská mliekareň a.s.
13.34 €
2220002153 Za dodávku elektrickej energie ČOV Východoslovenská energetika a.s.
2190.00 €
2220002140 Za dodávku elektrickej energie - verejné osvetlenie Východoslovenská energetika a.s.
884.00 €
2220181211 Za dodávku elektriny v škole Východoslovenská energetika a.s.
669.00 €
3790191374 Za teklekomunikačné služby 10/2016 Slovak Telekom a.s.
67.15 €
08032016438 Za pranie prádla v mesiaci október 2016 Ústav na výkon trestu odňatia slobody
13.30 €
20163221 Za služby v odpadovom hospodárstve ŠJ ESPIK Group s.r.o.
12.00 €
160100012 Za dodávku potravinárskeho tovaru pre ŠJ Ronely s.r.o.
270.30 €
2016-286 Za služby v odpadovom hospodárstve - VKK DONO spol. s.r.o.
126.08 €
9000307716 Za dodávku štrkodrviny U.S.Steel Košice s.r.o.
67.29 €
9000305816 Za dodávku štrkodrviny U.S.Steel Košice s.r.o.
53.34 €
3016937828 Za stravné lístky DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o.
243.20 €
160200 Za dodávku všeobecného materiálu - doplatok CORA Ing. Jozef Šifra
0.70 €
6300221754 Za dodávku plynu 11/2016 ŠJ Slovenský plynárensky priemysel a.s.
74.00 €
6300221752 Za dodávku plynu 11/2016 OcÚ Slovenský plynárensky priemysel a.s.
165.00 €
6300221685 Za dodávku plynu 11/2016 ZŠ Slovenský plynárensky priemysel a.s.
308.00 €
1160701 Za služby v odpadovom hospodárstve 9/2016 AVE Východ s.r.o.
655.20 €
71633134 Za potravinársky tovar pre ŠJ Tatranská mliekareň a.s.
14.10 €
71633094 Za potravinársky tovar pre ŠJ Tatranská mliekareň a.s.
34.14 €
1020160063 Za doplnenie svietidiel do ZŠ ELTIP s.r.o.
260.22 €
2290107544 Za dodávku elektrickej energie 9/2016 - OcÚ Východoslovenská energetika a.s.
195.13 €
37/10/2016 Za spracovanie miezd Spoločný úrad Beniakovce
91.00 €
1643300723 Za zverejnenie inzerátov v denníku Korzár PETIT PRESS a.s.
91.96 €
10160109 Opravu a dodanie materiálu k MR Juhász Ján ENERGOMONT
608.40 €
1160604 Za služby v odpadovom hospodárstve AVE Východ s.r.o.
224.17 €
161037 Doména a webhosting na obdobie od 23.10.2016 do 22.10.2017 Wbx media s.r.o.
72.00 €
2016 - 258 Za prepravu odpadu VKK DONO spol. s.r.o.
215.46 €
20162785 Zber a odvoz odpadu ŠJ ESPIK Group s.r.o.
12.00 €
161646 Za potravinársky tovar pre ŠJ OMNI MARKET s.r.o.
54.70 €
7/2016 Za potravinárskz tovar pre ŠJ BV MUSIC s.r.o.
97.20 €
4592016131 Za dodávku potravinárskeho tovaru ŠJ K 3 s.r.o.
162.37 €
1600486 Za všeobecný materiál ZŠ -ŠJ Elektroservis VV,s.r.o.
77.76 €
20160246 Za zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby 3. štvrťrok 2016 APL plus s.r.o.
75.00 €
20160245 Za činnosť PT aBT 9/2016 Anton Schmotzer
39.84 €
71631571 Za potravinársky tovar pre ŠJ Tatranská mliekareň a.s.
11.39 €
71631526 Za potravinársky tovar pre ŠJ Tatranská mliekareň a.s.
9.52 €
160108097 Za potravinársky tovar pre ŠJ HOOK s.r.o.
9.20 €
11-410221 Za poistenie majetku obce na 4. štvrťrok Prvá Komunálna Finančná a.s.
214.71 €
388/2016 Za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 4. štvrťrok 2016 W-CONTROL s.r.o.
803.34 €
6789256980 Za telekomunikačné služby 9/2016 - OcÚ, ZŠ, internet Slovak Telekom a.s.
67.08 €
6300221754 Za dodávku plynu 10/2016 - ŠJ Slovenský plynárensky priemysel a.s.
74.00 €
6300221752 Za dodávku plynu 9/2016 OcU Slovenský plynárensky priemysel a.s.
165.00 €
6300221685 Za dodávku plynu 10/2016 Slovenský plynárensky priemysel a.s.
308.00 €
1600451 Zariadenie pre ŠJ Elektroservis VV,s.r.o.
16650.00 €
28916 Za deratizáciu objektov ŠJ AQUA-VIVA Dušan Szabó
30.00 €
1160422 Za služby v odpadovom hospodárstve 8/2016 AVE Východ s.r.o.
704.60 €
160100011 Za dodávku potravinárskeho tovaru pre ŠJ Ronely s.r.o.
365.59 €
71629955 Za potravinársky tovar pre ŠJ Tatranská mliekareň a.s.
14.64 €
71629910 Za dodávku potravinárskeho tovaru pre ŠJ Tatranská mliekareň a.s.
20.00 €
3016929245 Za stravné lístky DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o.
960.00 €
21162536 Za knihy pre ZŠ AITEC s.r.o.
15.40 €
1162208422 Za tlačivá pre MŠ ŠEVT a.s.
9.77 €
1160264 Za služby v odpadovom hospodárstve - VKK AVE Východ s.r.o.
143.30 €
66/2016 Vykonanie postupov VO TENDER-KONZULT s.r.o.
200.00 €
7607160424 Faktúra za telekomunikačné služby Slovak Telekom a.s.
66.88 €
1160144 Za služby v odpadovom hospodárstve 7/2016 AVE Východ s.r.o.
700.62 €
1643300593 Za inzerát v denníku Korzár - predaj majetku PETIT PRESS a.s.
47.98 €
1600024 Za servisné prehliadky plynových kotlov OcÚ Martin Olexa
162.00 €
2290107544 Elektrina - obecný úrad Východoslovenská energetika a.s.
203.57 €
37/08/2016 Za spracovanie miezd 7/2016 Obec Beniakovce
87.00 €
20160189 Za služby PT a BT Anton Schmotzer
39.84 €
1160012 Za služby v odpadovom hospodárstve AVE Východ s.r.o.
272.27 €
160100034 Za dodávku tabúľ na budovu ZŠ a MŠ DC Trade s.r.o.
72.00 €
160100039 Za dodávku tonerov OcÚ, MŠ, ŠJ DC Trade s.r.o.
57.00 €
2016310 Za pranie prádla - 07/2016 Ústav na výkon trestu odňatia slobody
3.80 €
2016-195 Za služby v odpadovom hospodárstve DONO spol. s.r.o.
122.89 €
7787395725 Za telekomunikačné služby - OcÚ, ZŠ Slovak Telekom a.s.
58.20 €
2220181211 Elektrina - Školy Východoslovenská energetika a.s.
669.00 €
2220002153 Elektrina - ČOV Východoslovenská energetika a.s.
2190.00 €
2220002140 Elektrina - verejné osvetlenie Východoslovenská energetika a.s.
884.00 €
160012 Členský príspevok RZ na rok 2016 Regionálne združenie miest a obcí Rudohorie
480.10 €
727859101 Za dodávku plynu ŠJ 8/2016 Slovenský plynárensky priemysel a.s.
74.00 €
7278591000 Za dodávku plynu 8/2016 OcÚ Slovenský plynárensky priemysel a.s.
165.00 €
7278590998 Za dodávku plynu ZŠ 8/2016 Slovenský plynárensky priemysel a.s.
308.00 €
37/2016 Vyúčtovanie znalečného, pozemok par. č. 558 Ing. Beáta Serbinová
98.78 €
71623676 Za potravinársky tovar pre ŠJ Tatranská mliekareň a.s.
12.57 €
71623664 Za potravinársky tovar ŠJ Tatranská mliekareň a.s.
12.19 €
16VF00431 Servisná činnosť - Kamerový systém GALARMTECH s.r.o.
34.96 €
61/2016 Vykonanie postupov VO na zákazku "Dodávka zariadenia do kuchyne" TENDER-KONZULT s.r.o.
700.00 €
60/2016 Vykonanie postupov VO na zakázku rekon. kuch. ŠJ TENDER-KONZULT s.r.o.
250.00 €
11 Mimoriadny vklad na spolufinancovanie činnosti MAS MAS Rudohorie o.z.
2800.00 €
7606196636 Za telekomunikačné služby, mobil OcÚ a MŠ Slovak Telekom a.s.
67.91 €
37/07/2016 Za spracovanie miezd 6/2016 Obec Beniakovce
86.00 €
311606190 Za služby v odpadovom hospodárstve AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.
814.62 €
20161785 Zber a odvoz odpadu 6/2016 - ŠJ ESPIK Group s.r.o.
12.00 €
2016-162 Služby v odpadovom hospodárstve DONO spol. s.r.o.
282.49 €
2290107544 Za spotrebu elektriny OcÚ Východoslovenská energetika a.s.
204.62 €
16VF00395 Servis a údržba zabet. zariadenia GALARMTECH s.r.o.
64.80 €
20160158 Za činnosť PT a BT 6/2016 Anton Schmotzer
39.84 €
6/2016 Potraviny pre ŠJ Bučko František
118.39 €
6786467693 telekomunikačné služby Slovak Telekom a.s.
58.08 €
20160392 likvidácia a vývoz kalov z ČOV KONTRAKT JMV s.r.o.
609.82 €
311606033 služby v odpadovom hospodárstve AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.
489.28 €
16004 hyporehabilitácia Klub priateľov koní n.o.
150.00 €
276/2016 prevádzkovanie kanalizácie W-CONTROL s.r.o.
803.34 €
20160716 právne služby JUDr. Jozef Sotolář, PhD.
458.08 €
3/2016 poistné Prvá Komunálna Finančná a.s.
214.71 €
7298512702 dodávka plynu ŠJ Slovenský plynárensky priemysel a.s.
74.00 €
7298512701 dodávka plynu Slovenský plynárensky priemysel a.s.
165.00 €
7298512699 dodávka plynu ZŠ Slovenský plynárensky priemysel a.s.
308.00 €
71621261 potraviny ŠJ Tatranská mliekareň a.s.
6.48 €
161030 potraviny ŠJ OMNI MARKET s.r.o.
98.97 €
2922016131 potraviny ŠJ K 3 s.r.o.
202.67 €
160100009 potraviny ŠJ Ronely s.r.o.
333.67 €
20160831 kvalifikovaný systémový certifikát Disig a.s.
103.20 €
1116303601 mobilná sanitárna terchnika JOHNNY SERVIS s.r.o.
91.20 €
2016/2 detské atrakcie Jozef Lukáč
450.00 €
20160031 v zmysle zmluvy Centrum regionálneho rozvoja Košického kraja n.o.
1900.00 €
112016 práce súvisiace s auditom účtovnej závierky Ing. Andrea Zálepová, CA
100.00 €
1162205478 tlačivá ZŠ ŠEVT a.s.
54.07 €
92016 audit účtovnej závierky 2015 Ing. Andrea Zálepová, CA
300.00 €
26/2016 organizovanie podujatia ROLLO PRODUKCTION s.r.o.
3000.00 €
7605230169 telekomunikačné služby Slovak Telekom a.s.
66.96 €
5/2016 Potraviny ŠJ Bučko František
123.68 €
2492016131 Potraviny pre ŠJ K 3 s.r.o.
196.80 €
160901 Potraviny pre ŠJ OMNI MARKET s.r.o.
109.77 €
160106824 Potraviny pre ŠJ HOOK s.r.o.
5.55 €
160106825 Potraviny ŠJ HOOK s.r.o.
0.80 €
71619802 Potraviny ŠJ Tatranská mliekareň a.s.
19.43 €
71619847 Za potravinársky tovar ŠJ Tatranská mliekareň a.s.
21.55 €
37/06/2016 Za spracovanie miezd 5/2016 Obec Beniakovce
85.00 €
2290107544 Dodávka elektriny Východoslovenská energetika a.s.
207.60 €
311605103 Za služby v odpadovom hospodárstve - VKK AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.
354.16 €
311605188 služby v odpadovm hospodárstve AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.
836.73 €
21701203 učebné pomôcky NOMIland s.r.o.
3.50 €
21701104 učebné pomôcky NOMIland s.r.o.
215.80 €
21162193 učebné pomôcky AITEC s.r.o.
210.54 €
5785534047 telekomunikačné služby Slovak Telekom a.s.
58.08 €
20161412 zber a odvoz odpadu ESPIK Group s.r.o.
12.00 €
FSK1600657 školské pomôcky Zábavné učení s.r.o.
204.86 €
2161116131 licencia SOZA
80.40 €
2016-133 preprava VKK DONO spol. s.r.o.
288.88 €
08032016217 pranie prádla Ústav na výkon trestu odňatia slobody
5.70 €
20160126 služby PT a BT Anton Schmotzer
39.84 €
7253603526 dodávka plynu ŠJ Slovenský plynárensky priemysel a.s.
74.00 €
7253603525 dodávka plynu OcÚ Slovenský plynárensky priemysel a.s.
165.00 €
7253603523 dodávky plynu Slovenský plynárensky priemysel a.s.
308.00 €
160100008 potraviny ŠJ Ronely s.r.o.
474.11 €
FVT-2016-10-000144 kontrola detského ihriska ZEPELIN s.r.o.
480.06 €
2016 pracovné stretnutie - účtovníčky RVC Košice
29.99 €
71615313 potraviny ŠJ Tatranská mliekareň a.s.
55.38 €
71615348 potraviny ŠJ Tatranská mliekareň a.s.
22.42 €
2016027 spracovanie PD-elektroinštalácia rozvodov ŠJ ELEKTROFINÁL Viliam Štofka
120.00 €
VF16/05 izolácia strechy Alcomplet izolácie s.r.o.
396.00 €
2016051903 učebné pomôcky LegalSoft s.r.o.
189.00 €
311605021 služby v odpadovom hospodárstve VKK AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.
126.93 €
7604263503 telekomunikačné služby Slovak Telekom a.s.
66.72 €
20160012 spracovanie PHSR Centrum regionálneho rozvoja Košického kraja n.o.
495.00 €
37/05/2016 spracovanie miezd Obec Beniakovce
90.00 €
2290107544 dodávka elektrickej energie OcÚ Východoslovenská energetika a.s.
296.36 €
201600112 čistenie kanalizácie v obci PROFI-KANAL s.r.o.
102.72 €
311604192 služby v odpadovom hospodárstve AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.
817.21 €
2016059 učebné pomôcky JUDr. Martin Fabián
15.50 €
9784606879 telekomunikačné služby Slovak Telekom a.s.
59.95 €
20161049 odovoz odpadu ŠJ ESPIK Group s.r.o.
12.00 €
311604094 služby v odpadovom hospodárstve VKK AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.
125.90 €
7421810140 dodávka elektrickej energie ZŠ a MŠ Východoslovenská energetika a.s.
669.00 €
7421808926 dodávka elektrickej energie ČOV Východoslovenská energetika a.s.
2190.00 €
7421808925 dodávka elektrickej energie - verejné osvetlenie Východoslovenská energetika a.s.
884.00 €
20160105 činnosť PT a PT Anton Schmotzer
39.84 €
0116048008 dodávka jedálenských kupónov LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
994.44 €
7238620489 dodávka plynu ŠJ Slovenský plynárensky priemysel a.s.
74.00 €
7238620488 dodávka plynu Slovenský plynárensky priemysel a.s.
165.00 €
7238620486 dodávka plynu ZŠ Slovenský plynárensky priemysel a.s.
308.00 €
1842016131 potraviny ŠJ K 3 s.r.o.
176.34 €
160719 potraviny ŠJ OMNI MARKET s.r.o.
89.82 €
71613972 potravin ŠJ Tatranská mliekareň a.s.
19.78 €
71614031 potraviny ŠJ Tatranská mliekareň a.s.
17.19 €
71611531 potraviny ŠJ-dobropis Tatranská mliekareň a.s.
0.01 €
71611530 potraviny ŠJ-dobropis Tatranská mliekareň a.s.
0.02 €
4/2016 potraviny ŠJ Bučko František
154.30 €
160105220 potraviny ŠJ HOOK s.r.o.
2.64 €
160105219 potraviny ŠJ HOOK s.r.o.
17.98 €
2016-091 vývoz odpadu VKK DONO spol. s.r.o.
253.76 €
311604057 služby v odpadovom hospodárstve AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.
358.26 €
03-03042016 lekárska posudková činnosť MUDr. Katarína Kyselová
35.00 €
10160039 údržba verejného osvetlenia Juhász Ján ENERGOMONT
116.66 €
160100007 potraviny ŠJ Ronely s.r.o.
501.18 €
7293404799 dodávka elektickej energie Východoslovenská distribučná a.s.
424.96 €
20160230 vývoz a likvidácia kalov z obecnej ČOV KONTRAKT JMV s.r.o.
595.80 €
7603299793 telekomunikačné lužby Slovak Telekom a.s.
67.80 €
00382/2016 známky pre psov Jozef Smrhola- OLYMP
54.80 €
20160077 činnosť PT a BT Anton Schmotzer
39.84 €
37/04/2016 spracovanie miezd Obec Beniakovce
90.00 €
3 stánok MAS MAS Rudohorie o.z.
250.00 €
16FV00168 oprava kamerového systému GALARMTECH s.r.o.
66.92 €
311603073 služby v odpadovom hospodárstve AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.
808.44 €
20160685 odvoz odpadu ŠJ ESPIK Group s.r.o.
12.00 €
2016-063 služby v odpadovom hospodárstve DONO spol. s.r.o.
121.30 €
4783678566 telekomunikačné služby Slovak Telekom a.s.
58.36 €
1605283 odmena v zmysle autorského zákona SLOVGRAM
38.50 €
7278506683 dodávka plynu Slovenský plynárensky priemysel a.s.
74.00 €
7278506682 dodávka plynu Slovenský plynárensky priemysel a.s.
165.00 €
7278506679 dodávka plynu ZŠ Slovenský plynárensky priemysel a.s.
308.00 €
148/2016 2016095 W-CONTROL s.r.o.
803.34 €
2016 poistné majetku Prvá Komunálna Finančná a.s.
214.71 €
1252016131 potraviny ŠJ K 3 s.r.o.
124.46 €
3/2016 potraviny ŠJ Bučko František
107.21 €
160536 potraviny ŠJ OMNI MARKET s.r.o.
81.55 €
71609839 potraviny ŠJ Tatranská mliekareň a.s.
12.98 €
71609805 potraviny ŠJ Tatranská mliekareň a.s.
7.62 €
160100006 potraviny ŠJ Ronely s.r.o.
380.95 €
71608409 potraviny ŠJ Tatranská mliekareň a.s.
16.42 €
71608355 potraviny ŠJ Tatranská mliekareň a.s.
37.92 €
160103607 potraviny ŠJ HOOK s.r.o.
1.25 €
160103606 potraviny ŠJ HOOK s.r.o.
7.98 €
1603000496 program ŠJ SOFT - GL s.r.o.
180.00 €
2160104 laboratórne vzorky Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
259.75 €
5590021516 programové vybavenie WINIBEu IVES Košice
83.65 €
311603025 služby v odpadovom hospodárstve AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.
187.32 €
7234166948 dobropis elektrická energia Východoslovenská distribučná a.s.
153.35 €
08/2016 projektová dokumentácia SPK s.r.o.
4860.00 €
11/2016 vykonanie VO TENDER-KONZULT s.r.o.
1200.00 €
7602336476 telekomunikačné služby Slovak Telekom a.s.
65.96 €
9000917107 tlač peňažných poukazov Slovenská pošta
25.07 €
311602153 služby v odpadovom hospodárstve AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.
806.45 €
102/3/2016 spracovanie miezd - voľby Spoločný úrad Beniakovce
27.00 €
37/03/2016 spracovanie miezd Spoločný úrad Beniakovce
90.00 €
9782752299 telekomunikačné služby Slovak Telekom a.s.
58.08 €
08032016079 pranie prádla Ústav na výkon trestu odňatia slobody
12.35 €
20160352 odvoz odpadu ŠJ ESPIK Group s.r.o.
12.00 €
FV160002 zhootvenie reallizačného projektu Erika Projekt s.r.o.
3000.00 €
160353 potraviny ŠJ OMNI MARKET s.r.o.
61.03 €
642016131 potraviny ŠJ K 3 s.r.o.
105.96 €
2/2016 potraviny ŠJ Bučko František
80.17 €
7253559506 dodávka plynu ŠJ Slovenský plynárensky priemysel a.s.
74.00 €
7253559505 dodávka plynu OcÚ Slovenský plynárensky priemysel a.s.
165.00 €
7253559502 dodávka plynu ZŠ Slovenský plynárensky priemysel a.s.
308.00 €
20160050 služby PT a BT Anton Schmotzer
39.84 €
20160030 školenie zamestnancov Anton Schmotzer
21.00 €
10160086 vlajky Obchod-SVK s.r.o.
29.16 €
20160127 účtovné súvsťažnosti v samospráve RVC Košice
25.00 €
5041504260 finančný poradca Poradca podnikateľa spol. s.r.o.
12.46 €
160100005 potraviny ŠJ Ronely s.r.o.
325.62 €
71604547 potraviny ŠJ Tatranská mliekareň a.s.
17.87 €
71604497 potraviny ŠJ Tatranská mliekareň a.s.
7.62 €
160102025 potraviny ŠJ HOOK s.r.o.
9.80 €
160102026 potraviny ŠJ HOOK s.r.o.
1.56 €
151230 prevádzkovanie pohrebiska Ing. Munkhbat Tudevdorj
120.00 €
311601143 služby v odpadovom hospodárstve AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.
796.14 €
2016 seminár účtovníkov RVC Košice
33.00 €
10160010 údržba verejného osvetlenia Juhász Ján ENERGOMONT
248.21 €
7601373569 telekomunikačné služby Slovak Telekom a.s.
66.35 €
2161102544 verejné použitie diel SOZA
14.28 €
1781831872 telekomunikačné služby Slovak Telekom a.s.
59.87 €
37/02/2016 spracovanie miezd Spoločný úrad Beniakovce
86.00 €
160100006 tonery DC Trade s.r.o.
94.97 €
160100004 čistiace prostriedky MŠ a ZŠ Ronely s.r.o.
200.00 €
160100002 tovar na karneval HABYT
90.74 €
42016 zabezpečenie podujatia "karneval 2016" Centrum voľného času
82.90 €
7431643859 dodávka elektrickej energie Východoslovenská energetika a.s.
669.00 €
7431642582 dodávka elektrickej energie Východoslovenská energetika a.s.
2190.00 €
7431642581 dodávka elektrickej energie Východoslovenská energetika a.s.
1812.00 €
160200054 gastronádoby CORA Ing. Jozef Šifra
61.92 €
20160020 služby BT a PT Anton Schmotzer
39.84 €
20160034 zber a odvoz odpadu ŠJ ESPIK Group s.r.o.
12.00 €
0116015548 jedálenske kupóny LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
994.44 €
16/454/02 vypracovanie PD Aquatech s.r.o.
4920.00 €
7228568529 dodávka plynu Slovenský plynárensky priemysel a.s.
74.00 €
7228568528 dodávka plynu Slovenský plynárensky priemysel a.s.
165.00 €
7228568525 dodávka zemného plynu Slovenský plynárensky priemysel a.s.
308.00 €
272016131 potraviny ŠJ K 3 s.r.o.
156.03 €
1/2016 potraviny ŠJ Bučko František
108.05 €
160175 potraviny ŠJ OMNI MARKET s.r.o.
67.21 €
71601794 potraviny ŠJ Tatranská mliekareň a.s.
21.07 €
71601860 potraviny ŠJ Tatranská mliekareň a.s.
16.26 €
160100912 potraviny ŠJ HOOK s.r.o.
12.90 €
160100913 potraviny ŠJ HOOK s.r.o.
1.76 €
2016003 projekt elektrickej prípojky - Kolkáreň ELEKTROFINÁL Viliam Štofka
144.00 €
2016002 projekt elektrickej prípojky - Dom smútku ELEKTROFINÁL Viliam Štofka
144.00 €
005/2016 odoborné poradenstvo pri VO TENDER-KONZULT s.r.o.
250.00 €
160100001 potraviny ŠJ Ronely s.r.o.
343.83 €
70500003107 preplatok za elektriku Východoslovenská distribučná a.s.
1570.90 €
7247242926 preplatok za dodávku elektriku Východoslovenská distribučná a.s.
162.84 €
7439219568 preplatok za dodávku plynu Slovenský plynárensky priemysel a.s.
320.46 €
7439219567 preplatok za dodávku plynu Slovenský plynárensky priemysel a.s.
535.34 €
7439219566 preplatok za dodávku plynu Slovenský plynárensky priemysel a.s.
759.19 €
160100002 všeobecný materiál ŠJ Ronely s.r.o.
108.13 €
7600409548 telkomunikačné služby Slovak Telekom a.s.
108.38 €
7247242927 finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie Východoslovenská distribučná a.s.
168.37 €
2016004 smalt domové čísla Smaltovňa Mišík s.r.o.
286.40 €
81/1/2016 spracovanie miezd Obec Beniakovce
135.00 €
7185254720 dodávka plynu Slovenský plynárensky priemysel a.s.
74.00 €
7185254719 dodávka plynu Slovenský plynárensky priemysel a.s.
165.00 €
7185254717 dodávka plynu Slovenský plynárensky priemysel a.s.
308.00 €
20152629 zber a odovz kuchynského odpadu ESPIK Group s.r.o.
12.00 €
20160115 odmena právna pomoc JUDr. Jozef Sotolář, PhD.
557.65 €
FV160001 projekčné práce Erika Projekt s.r.o.
350.00 €
048/2016 prevádzkovanie verejnej kanalizácie W-CONTROL s.r.o.
803.34 €
5780917401 telekomunikačné služby Slovak Telekom a.s.
58.08 €
1512001861 aktualizácia a servis program ŠJ4 SOFT-GL s.r.o.
39.24 €
99756711 Verejná správa 2016 Poradca podnikateľa spol. s.r.o.
39.00 €
70793995 služby virtuálnej knižnice ZŠ 2016 KOMENSKY s.r.o.
39.89 €
35523611 Obecné noviny 2016 INPROST s.r.o.
67.60 €
1/2016 poistné Prvá Komunálna Finančná a.s.
214.71 €
152002 potraviny ŠJ OMNI MARKET s.r.o.
62.16 €
71544729 potraviny ŠJ Tatranská mliekareň a.s.
9.48 €
71544784 potraviny ŠJ Tatranská mliekareň a.s.
25.92 €
10/2015 potraviny ŠJ Bučko František
136.54 €
7511020603 telekomunikačné služby Slovak Telekom a.s.
67.01 €
20150278 činnosť PT a BT Anton Schmotzer
39.84 €
311512029 služby v odpadom hospodárstve AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.
297.36 €
311512028 služby v odpadovom hospodárstve AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.
815.66 €
703/2015 kontrola hasiacich prístrojov Vojtech Petrik
38.76 €
1152209669 tlačivá ZŠ ŠEVT a.s.
16.00 €
2015192 servis a údržba kotlov Igor Oravec GASSERVIS
324.00 €
2015-419 vývoz odpadu VKK DONO spol. s.r.o.
159.60 €
OPS/2375/2015 ročný poplatok za vedenie účtu Prima banka Slovensko a.s.
44.63 €
391/2015 oprava čerpadla SERVIS ČERPADIEL s.r.o.
200.64 €
150100005 potraviny ŠJ Ronely s.r.o.
223.60 €
2150924 odber a analýza vzoriek vody Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
130.94 €
9150491 konverzia a kontrola údajov TOPSET Solutions s.r.o.
2.40 €
94/2015 poradenstvo TENDER-KONZULT s.r.o.
150.00 €
150800032 učebné pomôcky PRE NAŠE DETI s.r.o.
99.70 €
121/2015 oprava regulácie kúrenia AISA eletric
60.00 €
37/12/2015 spracovanie miezd Spoločný úrad Beniakovce
90.00 €
21609704 pomôcky MŠ NOMIland s.r.o.
251.39 €
311511179 sužby v odpadovom hospodárstve AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.
832.50 €
201580022 licencie Ing. Oliver Kováč-OK-Soft
156.00 €
20150277 čistenie kanalizácie PROFI-KANAL s.r.o.
171.58 €
150110043 potraviny ŠJ HOOK s.r.o.
0.89 €
150110042 potraviny ŠJ HOOK s.r.o.
7.35 €
1150135 údržba verejného osvetlenia Juhász Ján ENERGOMONT
209.90 €
20152314 zber a odvoz odpadu ESPIK Group s.r.o.
12.00 €
8780004641 telekomunikačné služby Slovak Telekom a.s.
59.60 €
20150612 mikulášske vystúpenie Gabriel Szabó, Mgr.
150.00 €
08032015513 pranie prádla Ústav na výkon trestu odňatia slobody
9.50 €
FV150005 projekčné práce Erika Projekt s.r.o.
350.00 €
3642015131 potraviny ŠJ K 3 s.r.o.
154.94 €
9/2015 potraviny ŠJ Bučko František
102.53 €
151880 potraviny ŠJ OMNI MARKET s.r.o.
80.81 €
71541945 potraviny ŠJ Tatranská mliekareň a.s.
21.50 €
7218554074 dodávka plynu ZŠ Slovenský plynárensky priemysel a.s.
284.00 €
7218554078 dodávka plynu ŠJ Slovenský plynárensky priemysel a.s.
78.00 €
7218554077 dodávka plynu OcÚ Slovenský plynárensky priemysel a.s.
166.00 €
1500063 servisná prehliadka kotlov Martin Olexa
374.40 €
201606033 predplatné Korzár Petit Press a.s., divízia východ o.z.
230.00 €
2015-395 preprava VKK DONO spol. s.r.o.
124.49 €
2015/0028 licencia Pavol Halanda
70.00 €
20150267 služby BT a PT Anton Schmotzer
39.84 €
252015 overenie výročnej správy Ing. Andrea Zálepová, CA
100.00 €
150100004 potraviny ŠJ Ronely s.r.o.
348.85 €
311511022 služby v odpadovom hospodárstve AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.
230.69 €
F15/0412 kalové čerpadlo HCP čerpacia technika s.r.o.
402.00 €
1020150121 elektromontážne práce ČOV ELTIP s.r.o.
120.00 €
151483 WinCity TOPSET Solutions s.r.o.
3.60 €
71540546 potraviny ŠJ Tatranská mliekareň a.s.
7.50 €
71540496 potraviny ŠJ Tatranská mliekareň a.s.
26.93 €
150109014 potraviny ŠJ HOOK s.r.o.
2.22 €
150109013 potraviny ŠJ HOOK s.r.o.
10.87 €
2015 školenie "Register adries" RVC Košice
33.00 €
7510057266 telekomunikačné služby Slovak Telekom a.s.
66.78 €
37/11/2015 spravanie miezd Spoločný úrad Beniakovce
90.00 €
311510190 služby v odpadovom hospodárstve AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.
806.05 €
7455497765 dodávka elektrickej energie Východoslovenská energetika a.s.
626.00 €
7455496360 dodávke elektrickej energie - ČOV Východoslovenská energetika a.s.
2577.00 €
7455496359 dodávka elektrickej energie-OcÚ,verejné osvetlenie Východoslovenská energetika a.s.
1848.00 €
78/2015 poradenstvo a činnosť pri VO TENDER-KONZULT s.r.o.
108.00 €
311510088 služby v odpadovom hospodárstve AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.
167.87 €
20152028 odpad ŠJ ESPIK Group s.r.o.
12.00 €
59/2015 znalecký posudok Ing. Beáta Serbinová
100.00 €
20150241 služby BT a PT Anton Schmotzer
39.84 €
5779095217 telekomunikačné služby Slovak Telekom a.s.
58.08 €
3282015131 potraviny ŠJ K 3 s.r.o.
149.13 €
8/2015 potraviny ŠJ Bučko František
175.96 €
151652 potraviny ŠJ OMNI MARKET s.r.o.
101.87 €
71537584 potraviny ŠJ Tatranská mliekareň a.s.
19.69 €
71537635 potraviny ŠJ Tatranská mliekareň a.s.
15.88 €
882015 výmena kanalizačného potrubia VT-KANAL s.r.o.
796.00 €
2015-358 preprava odpadu VKK DONO spol. s.r.o.
121.30 €
28102015 výkopové práce Juraj Dubovský
800.00 €
7105586325 dodávka zemného plynu Slovenský plynárensky priemysel a.s.
78.00 €
7105586321 dodávka zemného plynu Slovenský plynárensky priemysel a.s.
284.00 €
7105586324 dodávka zemného plynu Slovenský plynárensky priemysel a.s.
166.00 €
2015/0091 školenie SOTAC s.r.o.
494.00 €
150100003 potraviny ŠJ Ronely s.r.o.
306.90 €
1150107 údržba verejného osvetlenia Juhász Ján ENERGOMONT
191.42 €
2015065 projektová dokumentácia ELEKTROFINÁL Viliam Štofka
144.00 €
1510001405 poplatok za odborný seminár SOFT - GL s.r.o.
10.00 €
10/2015 stretnutie starostov RVC Prešov
211.00 €
7509096494 telekomunikačné služby Slovak Telekom a.s.
76.40 €
2015061 vytýčenie pozemkov GEODÉZIA Košice s.r.o.
400.00 €
150107499 potravinársky tovar ŠJ HOOK s.r.o.
1.56 €
150107498 potravinársky tovar ŠJ HOOK s.r.o.
16.30 €
71536389 potraviny ŠJ Tatranská mliekareň a.s.
32.64 €
71536354 potraviny ŠJ Tatranská mliekareň a.s.
28.15 €
FV15/0398 školenie SOTAC s.r.o.
54.00 €
FV150016 poskytovanie služieb IT RNDr. Vladimír Lacko, PhD.
168.00 €
71534674 potraviny ŠJ Tatranská mliekareň a.s.
20.40 €
FVK14116007 potraviny ŠJ - rok 2014 HORTI s.r.o.
49.77 €
311509186 služby v odpadovom hospodárstve AVE Východ s.r.o.
811.43 €
2015261 dopravné náklady VKK ODOS s.r.o.
110.76 €
37/10/2015 spracovanie miezd Spoločný úrad Beniakovce
90.00 €
1510233 dekoračné siete ZŠ a MŠ E.N.E.S. spol s.r.o.
40.20 €
20151756 odvoz odpadu zo ŠJ ESPIK Group s.r.o.
12.00 €
2542015131 potraviny ŠJ K 3 s.r.o.
172.75 €
7/2015 potraviny ŠJ Bučko František
144.89 €
151536 potraviny ŠJ OMNI MARKET s.r.o.
82.50 €
150105829 potraviny ŠJ HOOK s.r.o.
1.92 €
150105828 potraviny ŠJ HOOK s.r.o.
14.53 €
2778108603 telekomunikačné služby Slovak Telekom a.s.
58.33 €
0115104869 jedálne kupóny LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
994.44 €
20150216 činnosť PT a BT Anton Schmotzer
39.84 €
7165157597 dodávka plynu ŠJ Slovenský plynárensky priemysel a.s.
78.00 €
7165157593 dodávka plynu ZŠ Slovenský plynárensky priemysel a.s.
284.00 €
7165157596 dodávka plynu OcÚ Slovenský plynárensky priemysel a.s.
166.00 €
388/2015 prevádzkovanie kanalizácie W-CONTROL s.r.o.
762.18 €
150100002 potraviny ŠJ Ronely s.r.o.
461.62 €
11-410221 poistenie majetku Prvá Komunálna Finančná a.s.
214.71 €
2220002153 náklady na dopravu Východoslovenská energetika a.s.
20.00 €
2220002153 poplatok za preskúšanie meracieho zariadenia a za výmenu merania Východoslovenská energetika a.s.
110.90 €
311509024 skužby v odpadovom hospodárstve AVE Východ s.r.o.
286.10 €
71531810 potraviny ŠJ Tatranská mliekareň a.s.
26.02 €
71531753 potraviny ŠJ Tatranská mliekareň a.s.
25.56 €
2015056 výškopis a polohopis " Rozšírenie kanalizačnej siete" GEODÉZIA Košice s.r.o.
560.00 €
2015057 polohopis a výškopis "Dom smútku a okolie" GEODÉZIA Košice s.r.o.
250.00 €
7508131051 telekomunikačné služby Slovak Telekom a.s.
65.87 €
150100001 všeobecný materiál - čistiace prostriedky ŠJ Ronely s.r.o.
109.14 €
RVC 09/2015 účastnícky poplatok RVC Košice
33.00 €
1543300871 inzerát - verejná obchodná súťaž Petit Press a.s., divízia východ o.z.
75.52 €
37/9/2015 spracovanie miezd Spoločný úrad Beniakovce
75.00 €
52/2015 služby pri verejnom obstarávaní TENDER-KONZULT s.r.o.
28.40 €
20150187 služby BT a PT Anton Schmotzer
39.84 €
311508187 služby v odpadovom hospodárstve AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.
811.88 €
FVK15109065 potraviny ŠJ HORTI s.r.o.
77.30 €
311508067 služby v odpadovom hospodárstve VKK AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.
100.31 €
36-2015 dodávka materiálu a práce - rekonštrukcia ÚK ZŠ Šemša Rastislav ŠIMKO
1100.00 €
7777161653 telekomunikačné služby Slovak Telekom a.s.
58.08 €
1152207465 tlačivá MŠ ŠEVT a.s.
16.25 €
7303301056 dodávka plynu ŠJ Slovenský plynárensky priemysel a.s.
78.00 €
7303301052 dodávka plynu ZŠ Slovenský plynárensky priemysel a.s.
284.00 €
7303301055 dodávka plynu OcÚ Slovenský plynárensky priemysel a.s.
166.00 €
20150060 úprava povrchov, stieh a podláh ZŠ RJ STAVEBNINY s.r.o.
17872.80 €
2015112276 oprava merača prietoku UMP - ČOV NES Nova Dubnica s.r.o.
1337.30 €
1179137861 učebnice- dotácia Martinus.sk s.r.o.
87.31 €
9000341715 materiál UHKT U.S.Steel Košice s.r.o.
25.19 €
2015221 služby v odpadovom hospodárstve VKK ODOS s.r.o.
71.76 €
7507163730 telekomunikačné služby Slovak Telekom a.s.
66.60 €
18082015 výkopové práce Juraj Dubovský
980.00 €
311507210 služby v odpadovom hospodárstve AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.
815.26 €
9000330615 materiál UHKT U.S.Steel Košice s.r.o.
101.74 €
37/8/2015 spracovanie miezd Spoločný úrad Beniakovce
75.00 €
F21502688 papier xeorx APL plus s.r.o.
63.60 €
20150053 propagácia obce - maľovanky KREMER publishing s.r.o.
300.00 €
08032015315 pranie prádla Ústav na výkon trestu odňatia slobody
10.45 €
7435799879 dodávka elektriny ČOV Východoslovenská energetika a.s.
2577.00 €
7435801303 dodávka elektriny Východoslovenská energetika a.s.
626.00 €
7435799878 dodávka elektriny - OcÚ a verejné osvetlenie Východoslovenská energetika a.s.
1848.00 €
3776210413 telekomunikačné služby Slovak Telekom a.s.
58.08 €
0115084292 jedálenske kupóny LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
994.44 €
2015195 služby v odpadovom hospodárstve VKK ODOS s.r.o.
112.32 €
20150164 činnosť PT a BT Anton Schmotzer
39.84 €
311507076 služby v odpadovom hospodárstve VKK AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.
403.30 €
15ZF0847 doména a webhosting Wbx media s.r.o.
72.00 €
36/2015 činnosť pri verejnom obstarávaní TENDER-KONZULT s.r.o.
292.00 €
7248395309 dodávka plynu ŠJ Slovenský plynárensky priemysel a.s.
78.00 €
7248395305 dodávka plynu ZŠ Slovenský plynárensky priemysel a.s.
284.00 €
7248395308 dodávka plynu OcÚ Slovenský plynárensky priemysel a.s.
166.00 €
311507039 služby v odpadovom hospodárstve VKK AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.
396.66 €
311507029 služby v odpadovom hospodárstve VKK AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.
403.81 €
311507024 služby v odpadom hospodárstve VKK AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.
244.64 €
294/2015 rekonštrukcia prevzdušňovania ČOV W-CONTROL s.r.o.
8885.40 €
20152344 tlačivá Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT
31.53 €
2015419 likvidácia a vývoz kalu z ČOV KONTRAKT JMV s.r.o.
608.21 €
20150051 práce v ZŠ - úprava povrchov podláh, stien, stropov v ZŠ Šemša RJ STAVEBNINY s.r.o.
12103.20 €
2150473 odber a analýza vzoriek vody Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
131.37 €
2015158 dopravné náklady VKK ODOS s.r.o.
180.96 €
37/7/2015 spracovanie miezd Spoločný úrad Beniakovce
90.00 €
25/6/2015 moderovanie Deň obce Šemša Dušan Tokárčik
200.00 €
20150717 právna pomoc JUDr. Jozef Sotolář, PhD.
458.08 €
1152204243 tlačivá ZŠ ŠEVT a.s.
49.75 €
20151086 zber a odvoz odpadu - kuchynský odpad ESPIK Group s.r.o.
12.00 €
15004 hipoterapia - deň obce Klub priateľov koní n.o.
120.00 €
1115303860 WC a sanitárna technika- Deň obce JOHNNY SERVIS s.r.o.
132.00 €
311506218 služby v odpadovom hospodárstve AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.
809.84 €
4775257476 telekomunikačné služby Slovak Telekom a.s.
58.08 €
FVK15109618 potraviny ŠJ HORTI s.r.o.
15.97 €
FVK15108841 potraviny ŠJ HORTI s.r.o.
61.91 €
151029 potraviny ŠJ OMNI MARKET s.r.o.
115.10 €
6/2015 potraviny ŠJ Bučko František
162.86 €
71521885 potraviny ŠJ Tatranská mliekareň a.s.
7.20 €
7248373374 dodávka plynu ŠJ Slovenský plynárensky priemysel a.s.
78.00 €
7248373373 dodávka plynuOcÚ Slovenský plynárensky priemysel a.s.
166.00 €
7248373370 dodávka plynu ZŠ Slovenský plynárensky priemysel a.s.
284.00 €
19/2015 poradenstvo pri verejnom obstarávaní TENDER-KONZULT s.r.o.
284.80 €
150701 prevádzkovanie pohrebiska Ing. Munkhbat Tudevdorj
60.00 €
20150139 činnosť technika PT a BT Anton Schmotzer
39.84 €
2150413 odber a analýza vody Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
129.40 €
275/2015 prevádzkovanie verejnej kanalizácie W-CONTROL s.r.o.
762.18 €
150200399 utierky CORA Ing. Jozef Šifra
41.40 €
FV15009 servis a údržba PC, dodávka notebooku Toshiba RNDr. Vladimír Lacko, PhD.
696.00 €
9000264615 materiál UHKT U.S.Steel Košice s.r.o.
15.26 €
9000257615 materiál UHKT U.S.Steel Košice s.r.o.
10.34 €
150100031 toner DC Trade s.r.o.
31.34 €
150100032 propagačný materiál DC Trade s.r.o.
153.55 €
3/2015 vystúpenie folklórneho súboru Borievka OZ Borievka
570.00 €
832015131 pódium, ozvučenie, osvetlenie Deň obce Šemša BV MUSIC s.r.o.
1000.01 €
150100013 výrobky - reprezentačné Daniela Potošňáková-DAPO
134.58 €
1506000691 účastnícky poplatok SOFT-GL s.r.o.
15.00 €
2,2015 detské atrakcie deň obce Jozef Lukáč
450.00 €
150100012 tovar- reprezentačné deň obce Obec Šemša
166.87 €
150100011 potraviny ŠJ Daniela Potošňáková-DAPO
294.03 €
1123384771 knihy do verejnej knižnice Martinus.sk s.r.o.
506.67 €
1510127 pomôcky pre ZŠ E.N.E.S spol s.r.o.
199.39 €
11-410221 poistné Prvá Komunálna Finančná a.s.
214.71 €
24062015 výkopové práce Juraj Dubovský
560.00 €
9000244515 materiál UHKT Obec Šemša
45.10 €
150861 potraviny ŠJ Obec Šemša
112.90 €
5774307223 telekomunikačné služby Slovak Telekom a.s.
58.61 €
9000234115 kamenivo UHKT U.S.Steel Košice s.r.o.
70.41 €
2015-06-002 fotografické služby NEUfotoBAUER s.r.o.
50.00 €
2151118878 autorská odmena SOZA
80.40 €
20150133 čistenie kanalizácie PROFI-KANAL s.r.o.
179.04 €
7505224470 telekomunikačné služby Slovak Telekom a.s.
65.89 €
20152578 magnetky, pohľadnice Hi.Reklama s.r.o.
288.96 €
71518996 potraviny ŠJ Tatranská mliekareň a.s.
37.56 €
21601191 pomôcky pre predškolákov NOMIland s.r.o.
103.20 €
216/2015 hodnotenie prevádzky ČOV Vzdelávacie stredisko
474.00 €
38/6/2015 spracovanie miezd Spoločný úrad Beniakovce
85.00 €
715190959 potraviny ŠJ Tatranská mliekareň a.s.
4.80 €
2015123 dopravné náklady ODOS s.r.o.
258.96 €
08032015228 pranie prádla Ústav na výkon trestu odňatia slobody
19.95 €
311505209 služby v odpadovom hospodárstve AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.
810.38 €
150100010 potraviny ŠJ Daniela Potošňáková-DAPO
396.30 €
150100022 tonery DC Trade s.r.o.
23.00 €
20150853 odvoz odpadu ESPIK Group s.r.o.
12.00 €
189/2015 rekonštrukcia prevzdušňovacieho systému W-CONTROL s.r.o.
660.00 €
20150011 spracovanie projektov Centrum regionálneho rozvoja Košického kraja n.o.
910.00 €
150012 členské Regionálne združenie miest a obcí Rudohorie
100.00 €
900013015 UHKT troska U.S.Steel Košice s.r.o.
5.92 €
20150114 služby PT a BT Anton Schmotzer
39.84 €
7278302584 dodávka plynu Slovenský plynárensky priemysel a.s.
78.00 €
7278302580 dodávka plynu Slovenský plynárensky priemysel a.s.
284.00 €
7278302583 dodávka plynu Slovenský plynárensky priemysel a.s.
166.00 €
2015 školenie RVC Košice
139.00 €
VPF 15007911 potraviny ŠJ HORTI s.r.o.
72.65 €
5/2015 potraviny ŠJ Bučko František
175.62 €
20150010 služby na podporu regionálneho rozvoja Centrum regionálneho rozvoja Košického kraja n.o.
990.00 €
9000197815 materiál UHKT U.S.Steel Košice s.r.o.
81.56 €
52015 audit účtovnej závierky Ing. Andrea Zálepová, CA
100.00 €
99752838 predplatné Poradca podnikateľa spol. s.r.o.
39.00 €
7773354440 telekomunikačné služby Slovak Telekom a.s.
58.75 €
42015 audit účtovnej zavierky Ing. Andrea Zálepová, CA
300.00 €
150101226 potraviny ŠJ J&B Unique s. r. o.
76.51 €
71517442 potraviny ŠJ Tatranská mliekareň a.s.
16.80 €
71517408 potraviny ŠJ Tatranská mliekareň a.s.
27.18 €
20150009 vypracovanie PHSR Centrum regionálneho rozvoja Košického kraja n.o.
495.00 €
311504224 služby v odpadovom hospodárstve AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.
811.02 €
150100009 občerstvenie na akciu Deň matiek Daniela Potošňáková-DAPO
101.68 €
25/2015 znalecký posudok Ing. Beáta Serbinová
140.35 €
24/2015 vyúčtovanie znalečného Ing. Beáta Serbinová
163.39 €
37/5/2015 spracovanie miezd Spoločný úrad Beniakovce
95.00 €
20150624 zber -kuchynský odpad ESPIK Group s.r.o.
12.00 €
2015093 odvoz VKK ODOS s.r.o.
146.64 €
7504252317 telkomunikačné služby Slovak Telekom a.s.
65.82 €
062915 registrácia ZŠ Slovenská gymnastická federácia
10.00 €
08032015180 pranie prádla Ústav na výkon trestu odňatia slobody
4.75 €
71515694 potraviny ŠJ Tatranská mliekareň a.s.
30.24 €
71515636 Potraviny ŠJ Tatranská mliekareň a.s.
30.90 €
2015 školenie RVC Prešov
206.00 €
1500100007 potraviny ŠJ Daniela Potošňákova - DAPO
384.28 €
150100008 čistiace ŠJ Daniela Potošňáková-DAPO
21.50 €
7445481742 dodávka elektriny Východoslovenská energetika a.s.
2577.00 €
7445483192 dodávka elektriny Východoslovenská energetika a.s.
626.00 €
7445481741 dodávka elektriny Východoslovenská energetika a.s.
1848.00 €
FVK15106505 potraviny ŠJ HORTI s.r.o.
102.64 €
FVK15105830 potraviny ŠJ HORTI s.r.o.
94.36 €
4/2015 potraviny ŠJ Bučko František
160.76 €
150690 potraviny ŠJ OMNI MARKET s.r.o.
83.65 €
9000146815 UHKT - troska U.S.Steel Košice s.r.o.
30.06 €
20150089 služby BT a PT Anton Schmotzer
39.84 €
7268298762 dodávka plynu Slovenský plynárensky priemysel a.s.
78.00 €
7268298758 dodávka plynu Slovenský plynárensky priemysel a.s.
284.00 €
7268298761 dodávka plynu Slovenský plynárensky priemysel a.s.
166.00 €
71513230 potraviny ŠJ Tatranská mliekareň a.s.
9.60 €
71513189 potraviny ŠJ Tatranská mliekareň a.s.
14.04 €
073/2015 aktualizácia bezpečnostného projektu CUBS plus s.r.o.
180.00 €
9000136715 UHKT materiál U.S.Steel Košice s.r.o.
5.99 €
71511854 potraviny ŠJ Tatranská mliekareň a.s.
37.81 €
71511811 potraviny ŠJ Tatranská mliekareň a.s.
82.10 €
7503284575 telekomunikačné služby Slovak Telekom a.s.
66.69 €
150100008 tonery DC Trade s.r.o.
35.99 €
37/4/2015 spracovanie miezd Spoločný úrad Beniakovce
80.00 €
311503225 služby v odpadovom hospodárstve AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.
811.52 €
150200209 všeobecný materiál CORA Ing. Jozef Šifra
70.52 €
FVK15105055 potraviny ŠJ HORTI s.r.o.
100.82 €
20150264 materiál na odovodnenie cintoría VODOSHOP s.r.o.
533.48 €
150100006 potraviny ŠJ Daniela Potošňáková-DAPO
518.21 €
21150900 učebné pomôcky AITEC s.r.o.
124.74 €
5190015301 úrazové poistenie Komunálna poisťovňa a.s.
9.75 €
20150066 činnnosť PT a BT Anton Schmotzer
39.84 €
150517 potraviny ŠJ OMNI MARKET s.r.o.
141.95 €
3/2015 potraviny ŠJ Bučko František
185.74 €
1/2015 koncesionárske poplatky RTVS s.r.o.
55.74 €
FV15004 služby IT technika RNDr. Vladimír Lacko, PhD.
168.00 €
5772429794 telekomunikačné služby Slovak Telekom a.s.
58.08 €
155/2015 prevádzkovanie verejnej kanalizácie W-CONTROL s.r.o.
762.18 €
11-410221 poistné majetok Prvá Komunálna Finančná a.s.
214.71 €
7248307238 dodávka plynu Slovenský plynárensky priemysel a.s.
78.00 €
7248307234 dodávka plynu Slovenský plynárensky priemysel a.s.
284.00 €
7248307237 dodávka plynu OcÚ Slovenský plynárensky priemysel a.s.
166.00 €
2015 školenie Asociácia správcov registratúry
39.00 €
1506537 zvukové záznamy v MR SLOVGRAM
33.50 €
5590018603 programové vybavenie WINBEU IVES Košice
83.65 €
38/3/2015 spracovanie miezd Spoločný úrad Beniakovce
80.00 €
FVK15103929 potraviny ŠJ HORTI s.r.o.
169.58 €
71509120 potraviny ŠJ Tatranská mliekareň a.s.
22.56 €
71509061 potraviny ŠJ Tatranská mliekareň a.s.
45.02 €
FVK150031 okenné siete proti hmyzu SIZAL s.r.o.
247.50 €
7502324340 telekomunikačné služby Slovak Telekom a.s.
68.70 €
99754779 predplatné Verejná správa Poradca s.r.o.
39.00 €
1500091 dodávka a montáž kamerového systému GALARMTECH spol. s.r.o.
360.24 €
311502099 služby v odpadovom hospodárstve AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.
803.60 €
102015 zabezpečenie podujatia Karneval Centrum voľného času
63.55 €
7414963038 dodávka plynu-vyúčtovanie Slovenský plynárensky priemysel a.s.
55.66 €
7414963037 dodávka plynu-vyúčtovanie Slovenský plynárensky priemysel a.s.
308.41 €
7414963036 dodávka plynu - vyúčtovanie Slovenský plynárensky priemysel a.s.
703.23 €
005/2015 injektáž suterénu Ing. Ján Zachar - ELMONTEX
624.00 €
08032015101 pranie prádla Ústav na výkon trestu odňatia slobody
13.30 €
2771473902 telekomunikačné služby Slovak Telekom a.s.
58.08 €
150011 potraviny ŠJ TOP CATERING s.r.o.
138.41 €
FVK15102219 potraviny ŠJ HORTI s.r.o.
116.61 €
2/2015 potraviny ŠJ Bučko František
97.65 €
150344 potraviny ŠJ OMNI MARKET s.r.o.
88.30 €
71506498 potraviny ŠJ Tatranská mliekareň a.s.
10.37 €
2015 školenie SOTAC s.r.o.
312.00 €
7258291997 dodávka plynu Slovenský plynárensky priemysel a.s.
78.00 €
7258291995 dodávka pylnu Slovenský plynárensky priemysel a.s.
284.00 €
7258291996 dodávka plynu Slovenský plynárensky priemysel a.s.
166.00 €
20150045 činnosť technika PO a BT Anton Schmotzer
39.84 €
1020150025 elektromontážne práce ELTIP s.r.o.
156.00 €
90274392 čistenie kanalizačného zariadenia - havarijný stav Východoslovenská vodárenska spoločnosť a.s.
620.47 €
1500100005 potraviny ŠJ Daniela Potošňáková-DAPO
366.27 €
71505383 potraviny ŠJ Tatranská mliekareň a.s.
24.70 €
71505327 potraviny ŠJ Tatranská mliekareň a.s.
59.64 €
F15/0063 čerpadlo HCP čerpacia technika s.r.o.
420.00 €
05/2015 výhry na karneval HABYT
86.31 €
1500029 materiál na údržbu ČOV ELUKO s.r.o.
55.08 €
100/2/2015 spracovanie miezd - referendum Spoločný úrad Beniakovce
17.00 €
2151104742 licencia SOZA
14.28 €
002/205 odoborné poradenstvo TENDER-KONZULT s.r.o.
59.00 €
03/2015 školenie účtovníctvo RVC Košice
33.00 €
7501357844 telekomunikačné služby Slovak Telekom a.s.
48.18 €
311501085 služby v odpadovom hospodárstve AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.
807.14 €
38/2/2015 spracovanie miezd Spoločný úrad Beniakovce
80.00 €
2015007 dopravné náklady VKK ODOS s.r.o.
120.12 €
311501198 služby v odpadovom hospodárstve AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.
189.88 €
7455309164 dodávka elektriny Východoslovenská energetika a.s.
626.00 €
7455307685 dodávka elektriny Východoslovenská energetika a.s.
2577.00 €
7455307684 dodávka elektriny Východoslovenská energetika a.s.
1848.00 €
0770499745 telekomunikačné služby Slovak Telekom a.s.
58.08 €
112/2014 odborné poradenstvo TENDER-KONZULT s.r.o.
59.00 €
20150016 služby PT a BT Anton Schmotzer
39.84 €
FVK 15100523 potraviny ŠJ HORTI s.r.o.
38.97 €
FVK 15101397 potraviny ŠJ HORTI s.r.o.
157.52 €
1/2015 potraviny ŠJ Bučko František
148.85 €
150115 potraviny ŠJ OMNI MARKET s.r.o.
89.33 €
201501431 potraviny ŠJ TOP CATERING s.r.o.
47.53 €
71502968 potraviny ŠJ Tatranská mliekareň a.s.
22.30 €
71502919 potraviny ŠJ Tatranská mliekareň a.s.
41.66 €
71502349 potraviny ŠJ Tatranská mliekareň a.s.
22.30 €
71502291 potraviny ŠJ Tatranská mliekareň a.s.
28.98 €
7253258000 dodávka plynu Slovenský plynárensky priemysel a.s.
78.00 €
7253257999 dodávka plynu Slovenský plynárensky priemysel a.s.
284.00 €
7253257998 dodávka plynu Slovenský plynárensky priemysel a.s.
166.00 €
150100004 potraviny ŠJ Daniela Potošňáková-DAPO
516.03 €
1500014 servis GALARMTECH spol. s.r.o.
61.20 €
150100003 tonery DC Trade s.r.o.
25.99 €
1/2015 RTVS RTVS s.r.o.
55.74 €
4/2014 RTVS RTVS s.r.o.
55.74 €
115005 demontáž vianočných ozdôb a údržba verejného osvetlenia Juhász Ján ENERGOMONT
263.90 €
8501008956 jedálne kupóny LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
992.26 €
7238276420 dodávka zemného plynu Slovenský plynárensky priemysel a.s.
78.00 €
7238276420 dodávka yemného plynu Slovenský plynárensky priemysel a.s.
284.00 €
7238276419 dodávka zemného plynu Slovenský plynárensky priemysel a.s.
166.00 €
7452060355 dodávka zemného plynu Slovenský plynárensky priemysel a.s.
50.42 €
7452060354 dodávka zemného plynu Slovenský plynárensky priemysel a.s.
537.12 €
7452060353 dodávka zemného plynu Slovenský plynárensky priemysel a.s.
-3.86 €
7234156290 dodávke el.energie ZŠ Východoslovenská energetika a.s.
27.58 €
7234156289 dodávka elek.energie ČOV Východoslovenská energetika a.s.
1305.35 €
7234156288 dodávka elek.energie OcÚ, verejné osvetlenie Východoslovenská energetika a.s.
228.41 €
252 verejné obstarávanie Prvá Komunálna Finančná a.s.
120.00 €
50241403975 predplatné - Finančný spravodaj Poradca podnikateľa spol. s.r.o.
48.86 €
1500100003 čistiace prostriedky ZŠ, OcÚ Daniela Potošňákova - DAPO
23.45 €
1500100002 čistiace prostriedky ŠJ Daniela Potošňáková-DAPO
154.67 €
20150108 právne služby JUDr. Jozef Sotolář, PhD.
557.65 €
7500392628 telekomunikačné služby Slovak Telekom a.s.
45.43 €
83/1/2015 spracovanie miezd Spoločný úrad Beniakovce
125.00 €
533526 tlačivá INPROST s.r.o.
19.00 €
150001 projektová dokumentácia H-AC Projekt s.r.o.
540.00 €
9769545577 telekomunikačné služby Slovak Telekom a.s.
58.46 €
045/2015 prevádzkovanie verejnej kanalizácie W-CONTROL s.r.o.
762.18 €
2015/0188 licencia 2015 Pavol Halanda
70.00 €
11-410221 poistenie majetku Prvá Komunálna Finančná a.s.
214.71 €
70793995 virtuálna knižnica KOMENSKY s.r.o.
39.89 €
35523511 predplatné Obecné noviny INPROST s.r.o.
67.60 €
FV14022 služby IT technika RNDr. Vladimír Lacko, PhD.
168.00 €
7411542289 telekomunikačné služby Slovak Telekom a.s.
37.30 €
311412073 služby v odpadovom hospodárstve AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.
784.70 €
12/14 potraviny ŠJ Bučko František
79.17 €
20140020 potraviny ŠJ Ing.Bačo Ervín
144.41 €
714/2014 revízia hasiacich prístrojov Vojtech Petrik
88.32 €
1142209183 tlačivá ZŠ ŠEVT a.s.
11.10 €
097/2014 odborné poradenstvo TENDER-KONZULT s.r.o.
59.00 €
71445993 potraviny ŠJ Tatranská mliekareň a.s.
19.36 €
088/2014 odborné poradenstvo TENDER-KONZULT s.r.o.
59.00 €
71445938 potraviny ŠJ Tatranská mliekareň a.s.
29.16 €
141984 potraviny ŠJ OMNI MARKET s.r.o.
84.19 €
FVK14116175 potraviny ŠJ HORTI s.r.o.
33.68 €
FVK14115284 potraviny ŠJ HORTI s.r.o.
54.61 €
20140019 potraviny ŠJ Ing.Bačo Ervín
324.91 €
OPS/2388/2014 vedenie účtu majiteľa a cenných papierov Prima banka Slovensko a.s.
39.96 €
201480020 licencia Ok soft Ing. Oliver Kováč-OK-Soft
156.00 €
38/12/2014 spracovanie miezd Obec Beniakovce
125.00 €
2140883 odber a anlýza voda Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
130.84 €
311411115 služby v odpadovom hospodárstve AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.
723.31 €
7258228544 dodávka zemného plynu Slovenský plynárensky priemysel a.s.
111.00 €
7258228543 dodávka zemného plynu Slovenský plynárensky priemysel a.s.
351.00 €
7258228542 dodávka zemného plynu Slovenský plynárensky priemysel a.s.
240.00 €
71443251 potraviny ŠJ Tatranská mliekareň a.s.
7.20 €
71443189 potraviny ŠJ Tatranská mliekareň a.s.
72.62 €
141918 potraviny ŠJ OMNI MARKET s.r.o.
85.14 €
11/14 potraviny ŠJ Bučko František
138.09 €
20141111 služby v odpadovom hospodárstve VKK ODOS s.r.o.
152.88 €
21506736 tovar s kódom 111 NOMIland s.r.o.
244.00 €
14030 divadelné vystúpenie - Klauniáda a Mikuláš Tomáš Plaszky Divadlo v kufri
200.00 €
1140146 údržba verejného osvetlenie a montáž vianoč.ozdôb Juhász Ján ENERGOMONT
233.26 €
0768597226 telekomunikačné služby Slovak Telekom a.s.
64.87 €
311411041 služby v odpadovom hospodárstve - VKK AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.
169.91 €
314147 pranie prádla Ústav na výkon trestu odňatia slobody
8.55 €
21142882 učebné materiály Aitec s.r.o
72.00 €
212014 overenie výročnej správy Ing. Andrea Zálepová, CA
100.00 €
201504565 predplatné Korzár PETIT PRESS a.s.
205.00 €
20140254 služby PT a BT 11/2014 a 12/2014 Anton Schmotzer
79.68 €
20140630 revízia PSN a PTV GALARMTECH spol. s.r.o.
384.86 €
101/11/2014 spracovanie miezd -voľby do orgánov samosprávy Obec Beniakovce
17.00 €
1006136 nábytok MŠ DECODOM spol s.r.o.
149.00 €
2014285 tepelná izolácia - kolkáreň DP work s.r.o.
644.96 €
71441643 potraviny ŠJ Tatranská mliekareň a.s.
18.44 €
71441598 potraviny ŠJ Tatranská mliekareň a.s.
47.64 €
FVK 14114615 potraviny ŠJ HORTI s.r.o.
103.81 €
141001157 potraviny ŠJ SNEŽIK s.r.o.
109.40 €
392/2014 filtračná vložka a filter W-CONTROL s.r.o.
197.28 €
7410573410 telekomunikačné služby Slovak Telekom a.s.
32.70 €
311410124 služby v odpadovom hospodárstve AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.
775.29 €
38/11/2014 spracovanie miezd 10/2014 Obec Beniakovce
80.00 €
064/2014 odborné poradestvo TENDER-KONZULT s.r.o.
59.00 €
8767647997 telekomunikačné služby Slovak Telekom a.s.
68.46 €
20141011 dopravné náklady ODOS s.r.o.
152.88 €
311410059 služby v odpadovom hospodárstve AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.
351.61 €
7415470932 dodávka elektriny Východoslovenská energetika a.s.
616.00 €
7415469386 dodávka elektriny ČOV Východoslovenská energetika a.s.
1901.00 €
7415469385 dodávka elektriny Východoslovenská energetika a.s.
1782.00 €
7218233741 dodávka plynu ŠJ Slovenský plynárensky priemysel a.s.
111.00 €
72118233740 dodávka plynu ZŠ Slovenský plynárensky priemysel a.s.
351.00 €
7218233739 dodávka plynu OcÚ Slovenský plynárensky priemysel a.s.
240.00 €
140012 prenájom mobilného detského dopravného ihriska pre ZŠ Otvorená občianska spoločnosť
50.00 €
20140228 služby BT a PT Anton Schmotzer
72.84 €
20140017 potraviny ŠJ Ing.Bačo Ervín
408.92 €
144100 potraviny Šj TOP CATERING s.r.o.
47.03 €
141001120 potraviny ŠJ SNEŽIK s.r.o.
53.35 €
FVK14113989 potraviny ŠJ HORTI s.r.o.
47.60 €
71440232 potraviny ŠJ Tatranská mliekareň a.s.
7.20 €
A/2014/001492 školenie IVES IVES Košice
20.00 €
141737 potraviny ŠJ OMNI MARKET s.r.o.
119.62 €
10/14 potraviny ŠJ Bučko František
144.56 €
2014063 revízia tlakových nádob Ján Ivan-IVAN
144.00 €
375/2014 oprava dúchadlá ČOV W-CONTROL s.r.o.
1260.00 €
2014107 servi,revízia kotlov OcÚ Igor Oravec- GASSERVIS
264.00 €
2014106 servis, revízia kotlov ZŠ Igor Oravec GASSERVIS
348.00 €
2014498 likvidácia kalu ČOV KONTRAKT JMV s.r.o.
499.87 €
21503626 interierové vybavenie NOMIland s.r.o.
866.50 €
71437749 potraviny ŠJ Tatranská mliekareň a.s.
53.29 €
71437748 potraviny ŠJ Tatranská mliekareň a.s.
25.50 €
29102014 seminár EKONA SK s.r.o.
32.00 €
7409612266 telekomunikačné slzžby Slovak Telekom a.s.
40.57 €
38/10/2014 spracovanie miezd Spoločný úrad Beniakovce
85.00 €
FV14017 služby IT RNDr. Vladimír Lacko, PhD.
210.00 €
102014 školenie LLORANT spol s.r.o.
145.00 €
FVK14113174 potraviny ŠJ HORTI s.r.o.
56.67 €
143824 potraviny ŠJ TOP CATERING s.r.o.
16.42 €
71435595 potraviny ŠJ Tatranská mliekareň a.s.
12.16 €
20140013 potraviny ŠJ Ing.Bačo Ervín
660.05 €
20140014 potraviny ŠJ Ing.Bačo Ervín
152.17 €
70793995 2,00 KOMENSKY s.r.o.
2.00 €
2014112801 oprava čerpadla UMP na ČOV NES Nova Dubnica s.r.o.
1291.56 €
5701409140 služby v odpadovom hospodárstve AVE Východ s.r.o.
779.22 €
FVK14112464 potraviny ŠJ HORTI s.r.o.
80.82 €
143674 potraviny ŠJ TOP CATERING s.r.o.
93.16 €
1402000913 softwerový program "Školská jedáleň 4" SOFT-GL s.r.o.
228.00 €
FVT14/108/5/02798 traktor Mountfield SK s.r.o.
3940.00 €
FVT14/108/5/02797 materiál - hydraulický zdvihák Mountfield SK s.r.o.
161.25 €
514316142 overenie meradiel ČOV Slovenská legálna metrológia
637.80 €
5701409055 služby v odpadovom hospodárstve AVE Východ s.r.o.
248.73 €
20140913 dopravné náklady ODOS s.r.o.
152.88 €
20140210 služby BT a PT Anton Schmotzer
39.84 €
4801900336 skupinové poistenie - úrazové Komunálna poisťovňa a.s.
67.28 €
4801900335 skupinové positenie - úrazové Komunálna poisťovňa a.s.
51.04 €
7766706029 telekomunikačné služby Slovak Telekom a.s.
67.55 €
342/2014 prevádzkovanie verejnej kanalizácie W-CONTROL s.r.o.
728.88 €
99754779 predplatné Poradca s.r.o.
39.00 €
11-410221 poistenie majetku Komunálna poisťovňa a.s.
214.71 €
9/14 potraviny Šj Bučko František
158.48 €
141495 potraviny Šj OMNI MARKET s.r.o.
106.04 €
8401080502 stravné lístky LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
930.24 €
049/2014 odborné poradenstvo pri verejnom obstarávaní TENDER-KONZULT s.r.o.
59.00 €
042/2014 poradenstvo pri verejnom obstarávaní TENDER-KONZULT s.r.o.
59.00 €
71432843 potraviny ŠJ Tatranská mliekareň a.s.
12.00 €
71432783 potraviny ŠJ Tatranská mliekareň a.s.
47.05 €
171909 seminár RVC Prešov
203.00 €
1710 seminár RVC Košice
33.00 €
FVK14111679 potraviny ŠJ HORTI s.r.o.
89.86 €
7408649729 telekomunikačné služby Slovak Telekom a.s.
33.86 €
5701408063 služby v odpadovom hospodárstve AVE Východ s.r.o.
771.71 €
1406545400 predplatné Finančný spravodaj Poradca podnikateľa spol. s.r.o.
19.98 €
37/9/2014 spracovanie miezd Spoločný úrad Beniakovce
75.00 €
5701408183 služby v odpadovom hospodárstve VKK AVE Východ s.r.o.
145.87 €
035/2014 odborné poradenstvo VO TENDER-KONZULT s.r.o.
59.00 €
314101 pranie prádla Ústav na výkon trestu odňatia slobody
10.45 €
20140809 služby v odpadovom hospodárstve VKK ODOS s.r.o.
305.76 €
20140187 služby BT a PT Anton Schmotzer
39.84 €
7164842644 dodávka plynu Slovenský plynárensky priemysel a.s.
129.00 €
7164842643 dodávka plynu Slovenský plynárensky priemysel a.s.
501.00 €
7164842642 dodávka plynu OcÚ Slovenský plynárensky priemysel a.s.
279.00 €
9765762701 telekomunikačné služby Slovak Telekom a.s.
66.02 €
5701408020 služby v odpadovom hospodárstve VKK AVE Východ s.r.o.
187.83 €
2220181211 náklady na opravu Východoslovenská energetika a.s.
21.50 €
124012014 propagačné materiály Ing. Ľubomír Kaščák
300.00 €
1140108 údržba verejného osvetlenia Juhász Ján ENERGOMONT
447.22 €
7407677017 telekomunikačné služby Slovak Telekom a.s.
34.18 €
1020140057 rekonštrukcia elektroinštalácie ZŠ ELTIP s.r.o.
13954.76 €
10140005 kazetový strop M&M-GIPS stav s.r.o.
8243.20 €
314086 pranie prádla Ústav na výkon trestu odňatia slobody
5.70 €
75/8/2014 spracovanie miezd Spoločný úrad Beniakovce
66.00 €
5701407094 služby v odpadovom hospodárstve AVE Východ s.r.o.
775.24 €
14100370 potraviny ŇURKA s.r.o.
75.02 €
20140162 služby BT a PT Anton Schmotzer
39.84 €
5764786713 telekomunikačné služby Slovak Telekom a.s.
60.10 €
5701407226 služby v odpadovom hospodárstve AVE Východ s.r.o.
277.91 €
5701407015 služby v odpadovom hospodárstve AVE Východ s.r.o.
252.87 €
7288091210 dodávka plynu Slovenský plynárensky priemysel a.s.
129.00 €
7288091209 dodávka plynu Obec Šemša
501.00 €
7288091208 dodávka plynu Slovenský plynárensky priemysel a.s.
279.00 €
20140710 náklady VKK ODOS s.r.o.
318.24 €
31072014 prehĺbenie rigolov Juraj Dubovský
600.00 €
2220181211 obnovenie zabezpečovacej značky Východoslovenská energetika a.s.
8.80 €
7485447610 dodávka elektriny Východoslovenská energetika a.s.
616.00 €
0114505735 stravné lístky LYRECO CE,SE
930.24 €
7485446197 dodávka elektriny Východoslovenská energetika a.s.
1782.00 €
7485446198 dodávka elektrickej energie Východoslovenská energetika a.s.
1901.00 €
2014144 domové čísla Smaltovňa Mišík s.r.o.
192.10 €
14ZF0699 doména a webhosting Wbx media s.r.o.
72.00 €
7/14 program "kataster" iFactor s.r.o.
40.00 €
7406707727 telekomunikačné služby Slovak Telekom a.s.
34.02 €
9763642256 telekomunikačné služby Slovak Telekom a.s.
64.03 €
16/7/2014 spracovanie miezd Spoločný úrad Beniakovce
76.00 €
5701406129 služby v odpadovom hospodárstve AVE Východ s.r.o.
806.66 €
7268112982 dodávka elektriny Slovenský plynárensky priemysel a.s.
129.00 €
7268112981 dodávka plynu Slovenský plynárensky priemysel a.s.
501.00 €
7268112980 dodávka plynu Slovenský plynárensky priemysel a.s.
279.00 €
11-410221 poistenie majetku Prvá Komunálna Finančná a.s.
214.71 €
3.4./2014 úhrady RTVS RTVS s.r.o.
55.77 €
1142204792 tlačivá ZŠ ŠEVT a.s.
30.64 €
FV14010 služby IT RNDr. Vladimír Lacko, PhD.
210.00 €
139050803 toaletná kabína TOI TOI DIXI
144.00 €
20140142 služby BT a PT Anton Schmotzer
39.84 €
20140609 dopravné náklady VKK ODOS s.r.o.
152.88 €
6/2014 potraviny ŠJ Bučko František
117.74 €
141018 potraviny ŠJ OMNI MARKET s.r.o.
78.02 €
20140011 potraviny ŠJ Ing.Bačo Ervín
286.46 €
229/2014 prevádzkovanie verejnej kanalizácie W-CONTROL s.r.o.
728.88 €
01/2014 vodenie detí na koníkoch-oslavy Klub priateľov koní n.o.
100.00 €
201411 vystúpenie- oslavy Ľudová hudba Ondreja Kandráča
200.00 €
2014/015 modelovanie balónov-oslavy Marek Remeta
120.00 €
12/2014 ozvučenie-oslavy Blažej BÉDA
250.00 €
1/2014 atrakcie pre deti -oslavy Jozef Lukáč
450.00 €
21501419 učebné pomôcky Kód 111 NOMIland s.r.o.
23.80 €
21501376 učebné pomôcky Kód 111 NOMIland s.r.o.
105.60 €
5701406029 služby v odpadovom hospodárstve AVE Východ s.r.o.
268.70 €
2141118390 licencia oslavy SOZA
56.28 €
7405734258 telekomunikačné služby Slovak Telekom a.s.
33.17 €
102014 práce audit Ing. Andrea Zálepová, CA
100.00 €
2014-01-00211697 dodávka materiál Kód 111 Vydavateľstvo Fragment s.r.o.
70.00 €
71423556 potraviny ŠJ Tatranská mliekareň a.s.
5.76 €
71423503 potraviny ŠJ Tatranská mliekareň a.s.
15.48 €
4091 tlač poštových poukazov Foto-Video_CopyCentrum
277.00 €
20140333 odber a analýza vzoriek Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
317.68 €
018/2014 verejné obstarávanie TENDER-KONZULT s.r.o.
59.00 €
71420332 potraviny ŠJ Tatranská mliekareň a.s.
7.68 €
5/14 potraviny ŠJ Bučko František
122.73 €
14100307 potraviny ŠJ ŇURKA s.r.o.
127.33 €
140855 potraviny ŠJ OMNI MARKET s.r.o.
115.28 €
20140010 potraviny ŠJ Ing.Bačo Ervín
460.04 €
7140100604 poplatok Prima banka Slovensko a.s.
60.00 €
5762631815 telekomunikačné služby Slovak Telekom a.s.
63.79 €
20140507 doprava a odvoz VKK ODOS s.r.o.
346.32 €
7303018538 dodávka plynu AVE Východ s.r.o.
129.00 €
7303018537 dodávka plynu Slovenský plynárensky priemysel a.s.
501.00 €
7303018536 dodávka plynu Slovenský plynárensky priemysel a.s.
279.00 €
5701405055 služby v odpadovom hospodárstve AVE Východ s.r.o.
764.59 €
35523411 Obecné noviny INPROST s.r.o.
15.60 €
16/6/2014 spracovanie miezd Spoločný úrad Beniakovce
71.00 €
5701405168 služby v odpadovom hospodárstve AVE Východ s.r.o.
474.95 €
314054 pranie prádla Ústav na výkon trestu odňatia slobody
10.45 €
027/2014 verejné obstarávanie TENDER-KONZULT s.r.o.
59.00 €
20140117 služby BT a PT Anton Schmotzer
39.84 €
2380146511 kancelárske potreby OcÚ LYRECO CE,SE
121.07 €
52014 audit Ing. Andrea Zálepová, CA
300.00 €
FA-1405781 PC zostava Datacomp s.r.o.
502.94 €
102/5/2014 spracovanie miezd Spoločný úrad Beniakovce
41.00 €
5701405021 služby v odpadovom hospodárstve VKK AVE Východ s.r.o.
148.94 €
269/2014 školenie CUBS plus s.r.o.
18.00 €
201400007 priepust STAVPOT s.r.o.
580.66 €
16/5/2014 spracovanie miezd Spoločný úrad Beniakovce
81.00 €
7404756234 telekomunikačné služby Slovak Telekom a.s.
34.09 €
71418384 potraviny ŠJ Tatranská mliekareň a.s.
44.28 €
5701404102 služby v odpadovom hospodárstve AVE Východ s.r.o.
745.07 €
20140092 služby BT a PT Anton Schmotzer
39.84 €
2014 školenie účtovníčky RVC Košice
144.00 €
20140009 potraviny ŠJ Ing.Bačo Ervín
327.50 €
14100233 potraviny ŠJ ŇURKA s.r.o.
99.28 €
20140504 právna pomoc JUDr. Jozef Sotolář, PhD.
786.67 €
20140412 náklady a odvoz VKK ODOS s.r.o.
152.88 €
314036 pranie prádla Ústav na výkon trestu odňatia slobody
5.70 €
6761625735 telekomunikačné služby Slovak Telekom a.s.
61.26 €
014009 PD rekonštrukcia elektroinštalácie ZŠ ANEL Košice s.r.o.
720.00 €
7471348676 dodávka elektriny Východoslovenská energetika a.s.
1901.00 €
7471348675 dodávka elektriny Východoslovenská energetika a.s.
1782.00 €
7471350126 dodávka elektriny Východoslovenská energetika a.s.
616.00 €
7307984773 dodávky plynu Slovenský plynárensky priemysel a.s.
129.00 €
7307984772 dodávka plynu Slovenský plynárensky priemysel a.s.
501.00 €
7307984771 dodávka plynu Slovenský plynárensky priemysel a.s.
279.00 €
140625 potraviny ŠJ OMNI MARKET s.r.o.
82.78 €
71415796 potraviny ŠJ Tatranská mliekareň a.s.
13.82 €
71415827 potraviny ŠJ Tatranská mliekareň a.s.
5.76 €
4/2013 potraviny ŠJ Bučko František
83.39 €
8401036636 stravné lístky LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
930.24 €
FV14/006 izolácia atiky OcÚ Alcomplet izolácie s.r.o.
685.32 €
71414283 potraviny ŠJ Tatranská mliekareň a.s.
3.84 €
094/2014 oprava čerpadla ČOV SERVIS ČERPADIEL s.r.o.
153.60 €
093/2014 oprava čerpadla ČOV SERVIS ČERPADIEL s.r.o.
162.00 €
7403767220 telekomunikačné služby Slovak Telekom a.s.
32.36 €
5701404005 služby v odpadovom hospodárstve AVE Východ s.r.o.
175.03 €
20140005 piesok a doprava STAVPOT s.r.o.
71.07 €
2.4./2014 koncesionársky poplatok RTVS s.r.o.
55.77 €
5590015593 program IBEU IVES Košice
83.65 €
FA1402000353 všeobecný materiál OcÚ, ŠJ Hagleiter Service Center Bratislava
86.74 €
FV14006 služby IT RNDr. Vladimír Lacko, PhD.
168.00 €
FV52014 POH Real Style
130.00 €
2014 školenie RVC Prešov
203.00 €
71412684 potraviny ŠJ Tatranská mliekareň a.s.
18.48 €
71412647 potraviny Š Tatranská mliekareň a.s.
16.52 €
20140008 potraviny ŠJ Ing.Bačo Ervín
288.62 €
5701403104 služby v odpadovom hospodárstve AVE Východ s.r.o.
723.31 €
1405965 odmena SLOVGRAM
33.50 €
20140072 služby BT a PT Anton Schmotzer
39.84 €
36/03/14 spracovanie miezd Spoločný úrad Beniakovce
76.00 €
36/VP2/14 spracovanie miezd Spoločný úrad Beniakovce
22.00 €
14100172 potraviny ŠJ ŇURKA s.r.o.
72.06 €
5760625311 telekomunikačné služby Slovak Telekom a.s.
57.82 €
7273019098 dodávka plynu Slovenský plynárensky priemysel a.s.
129.00 €
7273019097 dodávka plynu Slovenský plynárensky priemysel a.s.
501.00 €
7273019096 dodávka plynu Slovenský plynárensky priemysel a.s.
279.00 €
3/2014 potraviny ŠJ Bučko František
84.34 €
140509 potraviny ŠJ OMNI MARKET s.r.o.
66.48 €
71411294 potraviny ŠJ Tatranská mliekareň a.s.
18.48 €
71411232 potraviny ŠJ Tatranská mliekareň a.s.
47.52 €
006/2014 verejné obstarávanie TENDER-KONZULT s.r.o.
70.80 €
112/2014 prevádzkovanie verejnej kanalizácie W-CONTROL s.r.o.
728.88 €
11-410221 poistenie majetku Prvá Komunálna Finančná a.s.
214.71 €
36/VP/14 spracovanie miezd Spoločný úrad Beniakovce
27.00 €
622038525 výrub stromov Lesy Slovenskej repubkliky, š.p.
203.28 €
043/2014 vypracovanie bezpečnostného projektu CUBS plus s.r.o.
390.00 €
2014001 zhotovenie geometrického plánu, porealizačné zamesranie ČOV Ing. Zuzana Buľková Geodetic spol.s.r.o.
267.00 €
7402771126 telekomunikačné služby Slovak Telekom a.s.
33.41 €
140423 webová aplikácia Wbx media s.r.o.
540.00 €
20140005 všeobecný materiál ŠJ Ing.Bačo Ervín
105.50 €
20140004 potraviny ŠJ Ing.Bačo Ervín
432.55 €
5701402104 služby v odpadovom hospodárstve AVE Východ s.r.o.
759.96 €
36/02/14 spracovanie miezd Spoločný úrad Beniakovce
71.00 €
2011 členské MAS Rudohorie o.z.
129.65 €
71407134 potraviny ŠJ Tatranská mliekareň a.s.
14.64 €
71407071 potraviny ŠJ Tatranská mliekareň a.s.
33.80 €
140338 potraviny ŠJ OMNI MARKET s.r.o.
96.85 €
14100101 potraviny ŠJ ŇURKA s.r.o.
99.80 €
2/2014 potraviny ŠJ Bučko František
143.82 €
FV14/0093 kongres SOTAC s.r.o.
288.00 €
4759631283 telekomunikačné služby Slovak Telekom a.s.
54.38 €
1140033 elektroúdržbárske práce ČOV Juhász Ján ENERGOMONT
222.67 €
1140032 údržba verejného osvetlenia Juhász Ján ENERGOMONT
56.86 €
314022 pranie prádla Ústav na výkon trestu odňatia slobody
20.90 €
20140207 odvoz a náklady VKK ODOS s.r.o.
193.44 €
20140041 služby BT a PT Anton Schmotzer
39.84 €
7277992263 dodávka plynu Slovenský plynárensky priemysel a.s.
129.00 €
7277992262 dodávka plynu Slovenský plynárensky priemysel a.s.
501.00 €
7277992261 dodávka plynu Slovenský plynárensky priemysel a.s.
279.00 €
140012 členské Regionálne združenie miest a obcí Rudohorie
100.00 €
484330632 údaje z katastra Geodetický a kartografický ústav Bratislava
18.00 €
5701402007 služby VKK AVE Východ s.r.o.
286.09 €
14100041 potraviny ŠJ ŇURKA s.r.o.
105.36 €
20140002 potraviny ŠJ Ing.Bačo Ervín
368.43 €
036/2014 oprava čerpadla ČOV SERVIS ČERPADIEL s.r.o.
281.47 €
2014066 prečerpávanie vôd ČOV KONTRAKT JMV s.r.o.
363.84 €
7401702694 telekomunikačné služby Slovak Telekom a.s.
34.26 €
2141104242 licencia SOZA
14.28 €
5701401061 služby v odpadovom hospodárstve AVE Východ s.r.o.
756.22 €
8401014292 starvné lístky LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
637.14 €
140200128 poháre CORA Ing. Jozef Šifra
35.28 €
20140014 služby BT a PT Anton Schmotzer
39.84 €
8758640769 telekomunikačné služby Slovak Telekom a.s.
68.96 €
36/01/14 spracovanie miezd Spoločný úrad Beniakovce
71.00 €
2140000390 plastový kôš MEVA-SK s.r.o. Rožňava
19.00 €
7498214122 dodávka elektriny Východoslovenská energetika a.s.
616.00 €
7498212643 dodávka elektriny Východoslovenská energetika a.s.
1782.00 €
7498212644 dodávka elektriny Východoslovenská energetika a.s.
3145.00 €
7272973053 dodávka plynu Slovenský plynárensky priemysel a.s.
279.00 €
7272973055 dodávka plynu Slovenský plynárensky priemysel a.s.
129.00 €
7272973054 dodávka plynu Slovenský plynárensky priemysel a.s.
501.00 €
2380135874 všeobecný materiál OcÚ LYRECO CE,SE
227.86 €
140170 potraviny ŠJ OMNI MARKET s.r.o.
149.87 €
1/2014 potraviny ŠJ Bučko František
136.23 €
71403422 potraviny ŠJ Tatranská mliekareň a.s.
7.68 €
71402283 potraviny ŠJ Tatranská mliekareň a.s.
37.36 €
71402327 potraviny ŠJ Tatranská mliekareň a.s.
27.68 €
71401083 potraviny ŠJ Tatranská mliekareň a.s.
3.84 €
1.4./2014 úhrady RTVS RTVS s.r.o.
55.77 €
2140000241 nádoby na komunálny odpad MEVA-SK s.r.o. Rožňava
326.88 €
7400555531 telekomunikačné služby Slovak Telekom a.s.
32.84 €
7200135682 dodávka elektriny Východoslovenská energetika a.s.
3506.77 €
2115100514 úrazové poistenie Komunálna poisťovňa a.s.
6.50 €
CEN/2417/2013 poplatok účet Prima banka Slovensko a.s.
39.96 €
71401015 potraviny ŠJ Tatranská mliekareň a.s.
14.40 €
5041305648 predplatné spravodaj Poradca podnikateľa spol. s.r.o.
14.21 €
7217166726 dodávka elektriny Východoslovenská energetika a.s.
284.47 €
7217166725 dodávka elektriny Východoslovenská energetika a.s.
773.94 €
1140010 demontáž vianočných ozdôb Juhász Ján ENERGOMONT
167.81 €
20131209 dopravné náklady VKK ODOS s.r.o.
193.44 €
5701311214 služby v odpadovom hospodárstve AVE Východ s.r.o.
21.35 €
13101311 potraviny ŠJ ŇURKA s.r.o.
37.13 €
2014 členské ZMOS ZMOS
127.79 €
11-410221 poistenie majetku Prvá Komunálna Finančná a.s.
214.71 €
35523411 obecné noviny 2014 INPROST s.r.o.
52.00 €
70793995 služby virtuálnej knižnice KOMENSKY s.r.o.
39.89 €