Obec Šemša rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 • AKTUALITY
 • OBEC
 • SAMOSPRÁVA
 • KULTÚRA
 • DOKUMENTY
 • KONTAKT
slider

Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Úradná tabuľa

Výročná správa Obce Šemša za rok 2018Výročná správa Obce Šemša za rok 2018
Výzva na predkladanie ponúk Výzva na predkladanie ponúk "WIFI V OBCI ŠEMŠA"
Emailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Európskeho parlamentuEmailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Európskeho parlamentu
Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie
Zverejnenie údajov o úrovni vytriedenia za kalendárny rok 2018Zverejnenie údajov o úrovni vytriedenia za kalendárny rok 2018
Zoznam kandidátov na prezidenta Slovenskej republikyZoznam kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky
Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN obce Malá IdaZmeny a doplnky č. 1 ÚPN obce Malá Ida
Rozhodnutie o zmene stavby pred užívaním - Ing. Koren a manž.Rozhodnutie o zmene stavby pred užívaním - Ing. Koren a manž.
Voľby do európskeho parlamentu - Informácia pre voličaVoľby do európskeho parlamentu - Informácia pre voliča
Voľby do Európskeho parlamentuVoľby do Európskeho parlamentu
Emailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazuEmailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu
Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisieEmailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie
Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie miestneho zisťovania - Ing. Ladislav Koren a manž.Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie miestneho zisťovania - Ing. Ladislav Koren a manž.
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce ŠemšaVyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Šemša
Voľby prezidenta Slovenskej republiky - Informácie pre voličaVoľby prezidenta Slovenskej republiky - Informácie pre voliča
Voľby prezidenta Slovenskej republikyVoľby prezidenta Slovenskej republiky
Rozpočet obce na roky 2019-2021Rozpočet obce na roky 2019-2021
Stavebné povolenie - Ing. Peter Rabada a manž.Stavebné povolenie - Ing. Peter Rabada a manž.
Oznámenie verejnou vyhláškou - Oznámenie verejnou vyhláškou - "Inžinierske siete a komunikácie IBV Vyšné poľo Šemša, objekt SO 03 Vodovod".
Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby "INS_FTTH_KS_Šemša
Oznámenie  o začatí stavebného konania v spojenom územnom a stavebnom konaní a nariadenie miestneho zisťovania - Ing. Peter Rabada a manž.Oznámenie o začatí stavebného konania v spojenom územnom a stavebnom konaní a nariadenie miestneho zisťovania - Ing. Peter Rabada a manž.
Zámer prevodu vlastníctva majetku obce Šemša z dôvodu hodného osobitného zreteľa - KrestiánZámer prevodu vlastníctva majetku obce Šemša z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Krestián
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu v ŠemšiZoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu v Šemši
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v ŠemšiZoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Šemši
Zoznam príjemcov dotácie v roku 2018Zoznam príjemcov dotácie v roku 2018
Oznámenie o novom ústnom konaní - Oznámenie o novom ústnom konaní - "INS_FTTH_KS_Šemša
Stavebné povolenie - Martin SchewczukStavebné povolenie - Martin Schewczuk
Stavebné povolenie - Oto OrajaStavebné povolenie - Oto Oraja
Oznámenie  o začatí stavebného konania v spojenom územnom a stavebnom konaní a nariadenie miestneho zisťovania - Martin Schewczuk a manž.Oznámenie o začatí stavebného konania v spojenom územnom a stavebnom konaní a nariadenie miestneho zisťovania - Martin Schewczuk a manž.
Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisieEmailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie
Zapisovateľ miestnej volebnej komisieZapisovateľ miestnej volebnej komisie
Oznámenie o začatí vodoprávneho konania - OZ IBV Vyšné poľo ŠemšaOznámenie o začatí vodoprávneho konania - OZ IBV Vyšné poľo Šemša
Zverejnenie počtu obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcíZverejnenie počtu obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí
Oznámenie o určení počtu poslancov a utvorení volebných obvodov pre voľby do samosprávy obcí 10.11.2018Oznámenie o určení počtu poslancov a utvorení volebných obvodov pre voľby do samosprávy obcí 10.11.2018
Oznámenie  o začatí stavebného konania v spojenom územnom a stavebnom konaní a upustenie od miestneho zisťovania - Oto OrajaOznámenie o začatí stavebného konania v spojenom územnom a stavebnom konaní a upustenie od miestneho zisťovania - Oto Oraja
Rozhodnutie Rozhodnutie "INS_FTTH_KS_Šemša
Stavebné povolenie - Jaroslav Grac a manželkaStavebné povolenie - Jaroslav Grac a manželka
Stavebné povolenie - Ing. Igor Lazúr a manž.Stavebné povolenie - Ing. Igor Lazúr a manž.
Voľby do orgánov samosprávy obcíVoľby do orgánov samosprávy obcí
Oznámenie  o začatí stavebného konania v spojenom územnom a stavebnom konaní a upustenie od miestneho zisťovania - Jaroslav Grác a manž.Oznámenie o začatí stavebného konania v spojenom územnom a stavebnom konaní a upustenie od miestneho zisťovania - Jaroslav Grác a manž.
Stavebné povolenie - Róbert Méder a manž.Stavebné povolenie - Róbert Méder a manž.
Oznámenie o začatí nového územného konania - Slovak Telekom, a.s.Oznámenie o začatí nového územného konania - Slovak Telekom, a.s.
Oznámenie  o začatí stavebného konania v spojenom územnom a stavebnom konaní a nariadenie miestneho zisťovania - Ing. Igor LazúrOznámenie o začatí stavebného konania v spojenom územnom a stavebnom konaní a nariadenie miestneho zisťovania - Ing. Igor Lazúr
Verejná vyhláška - Oznámenie o podaní podnetu na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania a vykonanie doplňujúceho konaniaVerejná vyhláška - Oznámenie o podaní podnetu na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania a vykonanie doplňujúceho konania
Strategický dokument: Strategický dokument: " Územný plán mesta Košice"
Stavebné povolenie - Ing. Rastislav PikaStavebné povolenie - Ing. Rastislav Pika
Stavebné povolenie - Jozef MolnárStavebné povolenie - Jozef Molnár
Zámer prevodu vlastníctva majetku obce Šemša z dôvodu hodného osobitného zreteľa - SakáčZámer prevodu vlastníctva majetku obce Šemša z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Sakáč
Oznámenie  o začatí stavebného konania v spojenom územnom a stavebnom konaní a nariadenie miestneho zisťovania - Róbert MéderOznámenie o začatí stavebného konania v spojenom územnom a stavebnom konaní a nariadenie miestneho zisťovania - Róbert Méder
Rozhodnutie - Rozhodnutie - "Regionálna integrovaná stratégia KSK" - zmena
Oznámenie  o začatí stavebného konania v spojenom územnom a stavebnom konaní a nariadenie miestneho zisťovania -Jozef MolnárOznámenie o začatí stavebného konania v spojenom územnom a stavebnom konaní a nariadenie miestneho zisťovania -Jozef Molnár
Stavebné povolenie - Ing. Ladislav KorenStavebné povolenie - Ing. Ladislav Koren
Rozhodnutie o umiestnení stavby - INS_KE_LORI_01_Transport_časť klastra Nováčany - Časť 3.Rozhodnutie o umiestnení stavby - INS_KE_LORI_01_Transport_časť klastra Nováčany - Časť 3.
Rozhodnutie o umiestnení stavby - INS_KE_LORI_01_Transport_časť klastra Nováčany -Časť 2.Rozhodnutie o umiestnení stavby - INS_KE_LORI_01_Transport_časť klastra Nováčany -Časť 2.
Rozhodnutie o umiestnení stavby - INS_KE_LORI_01_Transport_časť klastra Nováčany - Časť 1.Rozhodnutie o umiestnení stavby - INS_KE_LORI_01_Transport_časť klastra Nováčany - Časť 1.
Rozhodnutie o umiestnení stavby - INS_KE_LORI_01_Transport_časť klastra NováčanyRozhodnutie o umiestnení stavby - INS_KE_LORI_01_Transport_časť klastra Nováčany
Oznámenie  o začatí stavebného konania v spojenom územnom a stavebnom konaní a nariadenie miestneho zisťovania - Ing. Rastislav PikaOznámenie o začatí stavebného konania v spojenom územnom a stavebnom konaní a nariadenie miestneho zisťovania - Ing. Rastislav Pika
Rozhodnutie o umiestnení stavby - Chodník pri ceste III-3405, Pažitná ulica v Malej IdeRozhodnutie o umiestnení stavby - Chodník pri ceste III-3405, Pažitná ulica v Malej Ide
Oznámenie  o začatí stavebného konania v spojenom územnom a stavebnom konaní a nariadenie miestneho zisťovania - Ing. Ladislav KorenOznámenie o začatí stavebného konania v spojenom územnom a stavebnom konaní a nariadenie miestneho zisťovania - Ing. Ladislav Koren
Oznámenie o uložení zásielky - Marek TóthOznámenie o uložení zásielky - Marek Tóth
Oznámenie Okresného úradu Košice - okolieOznámenie Okresného úradu Košice - okolie
Oznámenie o začatí konania na výrub drevín - Ing. Artúra KötelesaOznámenie o začatí konania na výrub drevín - Ing. Artúra Kötelesa
Oznámenie - Chodník Pažitná ulicaOznámenie - Chodník Pažitná ulica
Oznámenie - Nováčany -Malá Ida, TelekomunikOznámenie - Nováčany -Malá Ida, Telekomunik
Oznámenie o zmene strategického dokumentu Oznámenie o zmene strategického dokumentu "Regionálna integrovaná územná stratégia Košického samosprávneho kraja - zmena"
Stavebné povolenie Mgr. Slavomír Puszta a manž.Stavebné povolenie Mgr. Slavomír Puszta a manž.
Rozhodnutie o povolení na zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie - Mgr. Slavomír Puszta a manž.Rozhodnutie o povolení na zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie - Mgr. Slavomír Puszta a manž.
Oznámenie  o začatí stavebného konania v spojenom územnom a stavebnom konaní a nariadenie miestneho zisťovania - Mgr. Slavomír PusztaOznámenie o začatí stavebného konania v spojenom územnom a stavebnom konaní a nariadenie miestneho zisťovania - Mgr. Slavomír Puszta
Oznámenie  o začatí stavebného konania a upustenie od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania - Mgr. Slavomír PusztaOznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania - Mgr. Slavomír Puszta
Oznámenie  o začatí stavebného konania v spojenom územnom a stavebnom konaní a nariadenie miestneho zisťovania - Ing. Daniel GeľatkoOznámenie o začatí stavebného konania v spojenom územnom a stavebnom konaní a nariadenie miestneho zisťovania - Ing. Daniel Geľatko
Oznámenie  o začatí stavebného konania v spojenom územnom a stavebnom konaní a nariadenie miestneho zisťovania - Marek SemanOznámenie o začatí stavebného konania v spojenom územnom a stavebnom konaní a nariadenie miestneho zisťovania - Marek Seman
VZN č. 4/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce ŠemšaVZN č. 4/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Šemša
 VZN č. 3/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Šemša VZN č. 3/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Šemša
Stavebné povolenie - Ing. Pavol Šebest, RNDr. Ľudmila Šebestová, PhD.Stavebné povolenie - Ing. Pavol Šebest, RNDr. Ľudmila Šebestová, PhD.
Stavebné povolenie - Pavol Holomani, Monika HolomaniováStavebné povolenie - Pavol Holomani, Monika Holomaniová
Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce ŠemšaNávrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Šemša
Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce ŠemšaNávrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Šemša
Stavebné povolenie - Doc. Ing. Patrik Šarga PhD.Stavebné povolenie - Doc. Ing. Patrik Šarga PhD.
Oznámenie o začatí stavebného konania v spojenom územnom a stavebnom konaní a nariadenie miestneho zisťovania - Ing. Pavol ŠebestOznámenie o začatí stavebného konania v spojenom územnom a stavebnom konaní a nariadenie miestneho zisťovania - Ing. Pavol Šebest
Stavebné povolenie - GolenyaStavebné povolenie - Golenya
Stavebné povolenie - Ing. Tomáš Béreš PhD.Stavebné povolenie - Ing. Tomáš Béreš PhD.
Oznámenie o začatí stavebného konania v spojenom územnom a stavebnom konaní a nariadenie miestneho zisťovania - Pavol HolomaniOznámenie o začatí stavebného konania v spojenom územnom a stavebnom konaní a nariadenie miestneho zisťovania - Pavol Holomani
Stavebné povolenie - Ing. Čupka, Mgr. ČupkováStavebné povolenie - Ing. Čupka, Mgr. Čupková
Oznámenie o začatí stavebného konania v spojenom územnom a stavebnom konaní a nariadenie miestneho zisťovania - Doc. Ing. Patrik ŠargaOznámenie o začatí stavebného konania v spojenom územnom a stavebnom konaní a nariadenie miestneho zisťovania - Doc. Ing. Patrik Šarga
Oznámenie o začatí stavebného konania v spojenom územnom a stavebnom konaní a nariadenie miestneho zisťovaniaOznámenie o začatí stavebného konania v spojenom územnom a stavebnom konaní a nariadenie miestneho zisťovania
Oznámenie o začatí konania na výrub drevín - SchewczukOznámenie o začatí konania na výrub drevín - Schewczuk
Oznámenie o začatí stavebného konania v spojenom územnom a stavebnom konaní a nariadenie miestneho zisťovania - Ing. Tomáš BérešOznámenie o začatí stavebného konania v spojenom územnom a stavebnom konaní a nariadenie miestneho zisťovania - Ing. Tomáš Béreš
Stavebné povolenie - IBV Vyšné poľoStavebné povolenie - IBV Vyšné poľo
Rozhodnutie o povolení užívať stavbuRozhodnutie o povolení užívať stavbu
Oznámenie o začatí stavebného konania v spojenom územnom a stavebnom konaní a nariadenie miestneho zisťovaniaOznámenie o začatí stavebného konania v spojenom územnom a stavebnom konaní a nariadenie miestneho zisťovania
Stavebné povolenie - Tremko, SekeľskáStavebné povolenie - Tremko, Sekeľská
Stavebné povolenie - IBV Vyšné poľo Stavebné povolenie - IBV Vyšné poľo
Oznámenie o začatí územného konaniaOznámenie o začatí územného konania
Oznámenie o začatí územného konania Oznámenie o začatí územného konania
Oznámenie o začatí stavebného konania v spojenom územnom a stavebnom konaní a nariadenie miestneho zisťovaniaOznámenie o začatí stavebného konania v spojenom územnom a stavebnom konaní a nariadenie miestneho zisťovania
Rozhodnutie o povolení užívať stavbuRozhodnutie o povolení užívať stavbu
Voľby do orgánov samosprávnych krajovVoľby do orgánov samosprávnych krajov
Výsledky vyhodnotenia obchodnej verejnej súťažeVýsledky vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho konaniaOznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho konania
Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby „IBV Vyšné poľo Šemša“ Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby „IBV Vyšné poľo Šemša“
Pozastavenie výkonu uzneseniaPozastavenie výkonu uznesenia
Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho konaniaOznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho konania
Rozšírenie kanalizačnej siete obce ŠemšaRozšírenie kanalizačnej siete obce Šemša
Pozastavenie výkonu uzneseniaPozastavenie výkonu uznesenia
Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu "Stratégia rozvoja dopravy a dopravných stavieb mesta Košice"
Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu "Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2016-2022"
Vyhodnotenie štandardov - odpadová vodaVyhodnotenie štandardov - odpadová voda

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie: