Obec Šemša rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

  • AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
slider

Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Úradná tabuľa

Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK do roku 2030 s výhľadom do roku 2050Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK do roku 2030 s výhľadom do roku 2050
Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania - Verejná vyhláška - KB HOUSE, s.r.o. C1Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania - Verejná vyhláška - KB HOUSE, s.r.o. C1
Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania - Verejná vyhláška - KB HOUSE, s.r.o. B3Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania - Verejná vyhláška - KB HOUSE, s.r.o. B3
Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania - Verejná vyhláška - KB HOUSE, s.r.o. A3Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania - Verejná vyhláška - KB HOUSE, s.r.o. A3
Stavebné povolenie Stavebné povolenie "IBV Viničky - Šemša", časť SO 02 Komunikácie
Oznámene o uložení zásielky - Klára KohútováOznámene o uložení zásielky - Klára Kohútová
Oznámene o uložení zásielky - Marek TóthOznámene o uložení zásielky - Marek Tóth
Stavebné povolenie - KB - house, s.r.o. - IBV Viničky - Šemša, elektrické zariadenieStavebné povolenie - KB - house, s.r.o. - IBV Viničky - Šemša, elektrické zariadenie
Výsledky OVSVýsledky OVS
Rozhodnutie o povolení uskutočnenia vodnej stavby Rozhodnutie o povolení uskutočnenia vodnej stavby "IBV Viničky - Šemša
Verejná vyhláška - Začatie stavebného konania - IBV Viničky -ŠemšaVerejná vyhláška - Začatie stavebného konania - IBV Viničky -Šemša
Verejná vyhláška - Ing. Marek Seman a manž.Verejná vyhláška - Ing. Marek Seman a manž.
Rozhodnutie o umiestnení stavby RD - Gabriela DemkováRozhodnutie o umiestnení stavby RD - Gabriela Demková
IBV Viničky - Šemša, časť:SO 03 Vodovod, SO 04 Splašková kanalizácia, SO 05 Dažďová kanalizácia-oznámenie začatia vodoprávneho konania verejnou vyhláškouIBV Viničky - Šemša, časť:SO 03 Vodovod, SO 04 Splašková kanalizácia, SO 05 Dažďová kanalizácia-oznámenie začatia vodoprávneho konania verejnou vyhláškou
Podmienky OVS o najvýhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na prenájom nebytových priestorov vo Viacúčelovej budove OcÚ v obci ŠemšaPodmienky OVS o najvýhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na prenájom nebytových priestorov vo Viacúčelovej budove OcÚ v obci Šemša
Zverejnenie zámeru o najvýhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na prenájom nebytových priestorov vo Viacúčelovej budove OcÚ v obci ŠemšaZverejnenie zámeru o najvýhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na prenájom nebytových priestorov vo Viacúčelovej budove OcÚ v obci Šemša
Oznámenie o začatí stavebného konania a o upustení od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania - Verejná vyhláška - KB house s.r.o.Oznámenie o začatí stavebného konania a o upustení od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania - Verejná vyhláška - KB house s.r.o.
Plán udržateľnej mobility KSKPlán udržateľnej mobility KSK
Rozhodnutie o umiestnení stavby  Rozhodnutie o umiestnení stavby
Oznámene o uložení zásielky - Peter DobranskýOznámene o uložení zásielky - Peter Dobranský
Pozastavený výkon uznesenia OZ v ŠemšiPozastavený výkon uznesenia OZ v Šemši
Výročná správa obce za rok 2019Výročná správa obce za rok 2019
Oznámenie o začatí územného konania - Verejná vyhláška - Andrea DemkováOznámenie o začatí územného konania - Verejná vyhláška - Andrea Demková
Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie košického kraja na roky 2021-2027 - predloženie oznámenia o strategickom dokumentePlán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie košického kraja na roky 2021-2027 - predloženie oznámenia o strategickom dokumente
Oznámenie o začatí schvaľovacieho procesu dokumentu Regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Košice - okolie Oznámenie o začatí schvaľovacieho procesu dokumentu Regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Košice - okolie
Rozhodnutie o kolaudácii - Rozhodnutie o kolaudácii - "Vodovod - Šemša, rozvodná vodovodná sieť - 1. stavba"
Informácia o výške výnosu z poplatku za rozvoj a jeho použitíInformácia o výške výnosu z poplatku za rozvoj a jeho použití
Odpady - ÚROVEŇ VYTRIEDENIAOdpady - ÚROVEŇ VYTRIEDENIA
Zoznam príjemcov dotácie v roku 2019Zoznam príjemcov dotácie v roku 2019

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie: