Obec Šemša rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 • AKTUALITY
 • OBEC
 • SAMOSPRÁVA
 • KULTÚRA
 • DOKUMENTY
 • KONTAKT
slider

Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Úradná tabuľa

Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu obce Bukovec - oznámenie

Oznámenie

Oznámenie o začatí územného konania - Verejná vyhláška - Peter BirošOznámenie o začatí územného konania - Verejná vyhláška - Peter Biroš
Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie košického kraja na roky 2021-2027 - predloženie oznámenia o strategickom dokumentePlán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie košického kraja na roky 2021-2027 - predloženie oznámenia o strategickom dokumente
Oznámenie o začatí územného konania - Verejná vyhláška - KB house s.r.o.Oznámenie o začatí územného konania - Verejná vyhláška - KB house s.r.o.
Oznámenie o začatí schvaľovacieho procesu dokumentu Regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Košice - okolie Oznámenie o začatí schvaľovacieho procesu dokumentu Regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Košice - okolie
Rozhodnutie o kolaudácii - Rozhodnutie o kolaudácii - "Vodovod - Šemša, rozvodná vodovodná sieť - 1. stavba"
Verejná vyhláška oznámenie kolaudačného rozhodnutia-Rozšírenie kanalizačnej siete obce Šemša SO 001 Splašková kanalizácia stoka ACVerejná vyhláška oznámenie kolaudačného rozhodnutia-Rozšírenie kanalizačnej siete obce Šemša SO 001 Splašková kanalizácia stoka AC
Informácia o výške výnosu z poplatku za rozvoj a jeho použitíInformácia o výške výnosu z poplatku za rozvoj a jeho použití
Odpady - ÚROVEŇ VYTRIEDENIAOdpady - ÚROVEŇ VYTRIEDENIA
Oznámenie o začatí vodoprávneho konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním verejnou vyhláškou- Rozšírenie kanalizačnej siete obce Šemša SO 001 Splašková kanalizácia stoka ACOznámenie o začatí vodoprávneho konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním verejnou vyhláškou- Rozšírenie kanalizačnej siete obce Šemša SO 001 Splašková kanalizácia stoka AC
Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov pri realizácii výrubov v ochrannom pásme VN/VVN vedení formou verejnej vyhláškyVýzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov pri realizácii výrubov v ochrannom pásme VN/VVN vedení formou verejnej vyhlášky
Oznámene o uložení zásielky - Marek TóthOznámene o uložení zásielky - Marek Tóth
Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2016 o miestnom poplatku za rozvojDodatok č. 1 k VZN č. 3/2016 o miestnom poplatku za rozvoj
E-mailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazuE-mailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu
Verejná vyhláška - Poľovnícke združenie URBÁR ŠemšaVerejná vyhláška - Poľovnícke združenie URBÁR Šemša
E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisieE-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie
Plán kontrolnej činnosti HKO na 1. polrok 2020Plán kontrolnej činnosti HKO na 1. polrok 2020
Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 3/2016 o miestnom poplatku za rozvojNávrh Dodatku č. 1 k VZN č. 3/2016 o miestnom poplatku za rozvoj
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky - Informácia pre voličaVoľby do Národnej rady Slovenskej republiky - Informácia pre voliča
ROZHODNUTIE PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKYROZHODNUTIE PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Zoznam príjemcov dotácie v roku 2019Zoznam príjemcov dotácie v roku 2019
Strategický dokument - Aktualizácia č. 1 Program rozvoja obce Paňovce pre obdobie rokov 2015 - 2021Strategický dokument - Aktualizácia č. 1 Program rozvoja obce Paňovce pre obdobie rokov 2015 - 2021
Oznámene o uložení zásielkyOznámene o uložení zásielky
VZN č. 1/2019, ktorým sa sa upravujú niektoré podmienky držania psov VZN č. 1/2019, ktorým sa sa upravujú niektoré podmienky držania psov
Dodatok č. 3 k VZN č. 2/2008Dodatok č. 3 k VZN č. 2/2008
Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu obce Bukovec - oznámenieZmeny a doplnky č. 3 Územného plánu obce Bukovec - oznámenie
Návrh VZN č. 1/2019, ktorým sa sa upravujú niektoré podmienky držania psov Návrh VZN č. 1/2019, ktorým sa sa upravujú niektoré podmienky držania psov
Návrh dodatku č. 3 k VZN č. 2/2008Návrh dodatku č. 3 k VZN č. 2/2008
Oznámenie verejnou vyhláškouOznámenie verejnou vyhláškou
Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho krajaPlán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja
Výročná správa Obce Šemša za rok 2018Výročná správa Obce Šemša za rok 2018
Výzva na predkladanie ponúk Výzva na predkladanie ponúk "WIFI V OBCI ŠEMŠA"
Emailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Európskeho parlamentuEmailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Európskeho parlamentu
Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie
Zverejnenie údajov o úrovni vytriedenia za kalendárny rok 2018Zverejnenie údajov o úrovni vytriedenia za kalendárny rok 2018
Zoznam kandidátov na prezidenta Slovenskej republikyZoznam kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky
Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN obce Malá IdaZmeny a doplnky č. 1 ÚPN obce Malá Ida
Rozhodnutie o zmene stavby pred užívaním - Ing. Koren a manž.Rozhodnutie o zmene stavby pred užívaním - Ing. Koren a manž.
Voľby do európskeho parlamentu - Informácia pre voličaVoľby do európskeho parlamentu - Informácia pre voliča
Voľby do Európskeho parlamentuVoľby do Európskeho parlamentu
Emailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazuEmailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu
Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisieEmailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie
Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie miestneho zisťovania - Ing. Ladislav Koren a manž.Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie miestneho zisťovania - Ing. Ladislav Koren a manž.
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce ŠemšaVyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Šemša
Voľby prezidenta Slovenskej republiky - Informácie pre voličaVoľby prezidenta Slovenskej republiky - Informácie pre voliča
Voľby prezidenta Slovenskej republikyVoľby prezidenta Slovenskej republiky
Rozpočet obce na roky 2019-2021Rozpočet obce na roky 2019-2021
Stavebné povolenie - Ing. Peter Rabada a manž.Stavebné povolenie - Ing. Peter Rabada a manž.
Oznámenie verejnou vyhláškou - Oznámenie verejnou vyhláškou - "Inžinierske siete a komunikácie IBV Vyšné poľo Šemša, objekt SO 03 Vodovod".
Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby "INS_FTTH_KS_Šemša
Oznámenie  o začatí stavebného konania v spojenom územnom a stavebnom konaní a nariadenie miestneho zisťovania - Ing. Peter Rabada a manž.Oznámenie o začatí stavebného konania v spojenom územnom a stavebnom konaní a nariadenie miestneho zisťovania - Ing. Peter Rabada a manž.
Zámer prevodu vlastníctva majetku obce Šemša z dôvodu hodného osobitného zreteľa - KrestiánZámer prevodu vlastníctva majetku obce Šemša z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Krestián
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu v ŠemšiZoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu v Šemši
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v ŠemšiZoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Šemši
Zoznam príjemcov dotácie v roku 2018Zoznam príjemcov dotácie v roku 2018
Oznámenie o novom ústnom konaní - Oznámenie o novom ústnom konaní - "INS_FTTH_KS_Šemša
Stavebné povolenie - Martin SchewczukStavebné povolenie - Martin Schewczuk
Stavebné povolenie - Oto OrajaStavebné povolenie - Oto Oraja
Oznámenie  o začatí stavebného konania v spojenom územnom a stavebnom konaní a nariadenie miestneho zisťovania - Martin Schewczuk a manž.Oznámenie o začatí stavebného konania v spojenom územnom a stavebnom konaní a nariadenie miestneho zisťovania - Martin Schewczuk a manž.
Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisieEmailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie
Zapisovateľ miestnej volebnej komisieZapisovateľ miestnej volebnej komisie
Oznámenie o začatí vodoprávneho konania - OZ IBV Vyšné poľo ŠemšaOznámenie o začatí vodoprávneho konania - OZ IBV Vyšné poľo Šemša
Zverejnenie počtu obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcíZverejnenie počtu obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí
Oznámenie o určení počtu poslancov a utvorení volebných obvodov pre voľby do samosprávy obcí 10.11.2018Oznámenie o určení počtu poslancov a utvorení volebných obvodov pre voľby do samosprávy obcí 10.11.2018
Oznámenie  o začatí stavebného konania v spojenom územnom a stavebnom konaní a upustenie od miestneho zisťovania - Oto OrajaOznámenie o začatí stavebného konania v spojenom územnom a stavebnom konaní a upustenie od miestneho zisťovania - Oto Oraja
Rozhodnutie Rozhodnutie "INS_FTTH_KS_Šemša
Stavebné povolenie - Jaroslav Grac a manželkaStavebné povolenie - Jaroslav Grac a manželka
Stavebné povolenie - Ing. Igor Lazúr a manž.Stavebné povolenie - Ing. Igor Lazúr a manž.
Voľby do orgánov samosprávy obcíVoľby do orgánov samosprávy obcí
Oznámenie  o začatí stavebného konania v spojenom územnom a stavebnom konaní a upustenie od miestneho zisťovania - Jaroslav Grác a manž.Oznámenie o začatí stavebného konania v spojenom územnom a stavebnom konaní a upustenie od miestneho zisťovania - Jaroslav Grác a manž.
Stavebné povolenie - Róbert Méder a manž.Stavebné povolenie - Róbert Méder a manž.
Oznámenie o začatí nového územného konania - Slovak Telekom, a.s.Oznámenie o začatí nového územného konania - Slovak Telekom, a.s.
Oznámenie  o začatí stavebného konania v spojenom územnom a stavebnom konaní a nariadenie miestneho zisťovania - Ing. Igor LazúrOznámenie o začatí stavebného konania v spojenom územnom a stavebnom konaní a nariadenie miestneho zisťovania - Ing. Igor Lazúr
Verejná vyhláška - Oznámenie o podaní podnetu na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania a vykonanie doplňujúceho konaniaVerejná vyhláška - Oznámenie o podaní podnetu na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania a vykonanie doplňujúceho konania
Strategický dokument: Strategický dokument: " Územný plán mesta Košice"
Stavebné povolenie - Ing. Rastislav PikaStavebné povolenie - Ing. Rastislav Pika
Stavebné povolenie - Jozef MolnárStavebné povolenie - Jozef Molnár
Zámer prevodu vlastníctva majetku obce Šemša z dôvodu hodného osobitného zreteľa - SakáčZámer prevodu vlastníctva majetku obce Šemša z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Sakáč
Oznámenie  o začatí stavebného konania v spojenom územnom a stavebnom konaní a nariadenie miestneho zisťovania - Róbert MéderOznámenie o začatí stavebného konania v spojenom územnom a stavebnom konaní a nariadenie miestneho zisťovania - Róbert Méder
Rozhodnutie - Rozhodnutie - "Regionálna integrovaná stratégia KSK" - zmena
Oznámenie  o začatí stavebného konania v spojenom územnom a stavebnom konaní a nariadenie miestneho zisťovania -Jozef MolnárOznámenie o začatí stavebného konania v spojenom územnom a stavebnom konaní a nariadenie miestneho zisťovania -Jozef Molnár
Stavebné povolenie - Ing. Ladislav KorenStavebné povolenie - Ing. Ladislav Koren
Rozhodnutie o umiestnení stavby - INS_KE_LORI_01_Transport_časť klastra Nováčany - Časť 3.Rozhodnutie o umiestnení stavby - INS_KE_LORI_01_Transport_časť klastra Nováčany - Časť 3.
Rozhodnutie o umiestnení stavby - INS_KE_LORI_01_Transport_časť klastra Nováčany -Časť 2.Rozhodnutie o umiestnení stavby - INS_KE_LORI_01_Transport_časť klastra Nováčany -Časť 2.
Rozhodnutie o umiestnení stavby - INS_KE_LORI_01_Transport_časť klastra Nováčany - Časť 1.Rozhodnutie o umiestnení stavby - INS_KE_LORI_01_Transport_časť klastra Nováčany - Časť 1.
Rozhodnutie o umiestnení stavby - INS_KE_LORI_01_Transport_časť klastra NováčanyRozhodnutie o umiestnení stavby - INS_KE_LORI_01_Transport_časť klastra Nováčany
Oznámenie  o začatí stavebného konania v spojenom územnom a stavebnom konaní a nariadenie miestneho zisťovania - Ing. Rastislav PikaOznámenie o začatí stavebného konania v spojenom územnom a stavebnom konaní a nariadenie miestneho zisťovania - Ing. Rastislav Pika
Rozhodnutie o umiestnení stavby - Chodník pri ceste III-3405, Pažitná ulica v Malej IdeRozhodnutie o umiestnení stavby - Chodník pri ceste III-3405, Pažitná ulica v Malej Ide
Oznámenie  o začatí stavebného konania v spojenom územnom a stavebnom konaní a nariadenie miestneho zisťovania - Ing. Ladislav KorenOznámenie o začatí stavebného konania v spojenom územnom a stavebnom konaní a nariadenie miestneho zisťovania - Ing. Ladislav Koren
Oznámenie o uložení zásielky - Marek TóthOznámenie o uložení zásielky - Marek Tóth
Oznámenie Okresného úradu Košice - okolieOznámenie Okresného úradu Košice - okolie
Oznámenie o začatí konania na výrub drevín - Ing. Artúra KötelesaOznámenie o začatí konania na výrub drevín - Ing. Artúra Kötelesa
Oznámenie - Chodník Pažitná ulicaOznámenie - Chodník Pažitná ulica
Oznámenie - Nováčany -Malá Ida, TelekomunikOznámenie - Nováčany -Malá Ida, Telekomunik
Oznámenie o zmene strategického dokumentu Oznámenie o zmene strategického dokumentu "Regionálna integrovaná územná stratégia Košického samosprávneho kraja - zmena"
Stavebné povolenie Mgr. Slavomír Puszta a manž.Stavebné povolenie Mgr. Slavomír Puszta a manž.
Rozhodnutie o povolení na zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie - Mgr. Slavomír Puszta a manž.Rozhodnutie o povolení na zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie - Mgr. Slavomír Puszta a manž.
Oznámenie  o začatí stavebného konania v spojenom územnom a stavebnom konaní a nariadenie miestneho zisťovania - Mgr. Slavomír PusztaOznámenie o začatí stavebného konania v spojenom územnom a stavebnom konaní a nariadenie miestneho zisťovania - Mgr. Slavomír Puszta
Oznámenie  o začatí stavebného konania a upustenie od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania - Mgr. Slavomír PusztaOznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania - Mgr. Slavomír Puszta
Oznámenie  o začatí stavebného konania v spojenom územnom a stavebnom konaní a nariadenie miestneho zisťovania - Ing. Daniel GeľatkoOznámenie o začatí stavebného konania v spojenom územnom a stavebnom konaní a nariadenie miestneho zisťovania - Ing. Daniel Geľatko
Oznámenie  o začatí stavebného konania v spojenom územnom a stavebnom konaní a nariadenie miestneho zisťovania - Marek SemanOznámenie o začatí stavebného konania v spojenom územnom a stavebnom konaní a nariadenie miestneho zisťovania - Marek Seman
VZN č. 4/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce ŠemšaVZN č. 4/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Šemša
 VZN č. 3/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Šemša VZN č. 3/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Šemša
Stavebné povolenie - Ing. Pavol Šebest, RNDr. Ľudmila Šebestová, PhD.Stavebné povolenie - Ing. Pavol Šebest, RNDr. Ľudmila Šebestová, PhD.
Stavebné povolenie - Pavol Holomani, Monika HolomaniováStavebné povolenie - Pavol Holomani, Monika Holomaniová
Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce ŠemšaNávrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Šemša
Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce ŠemšaNávrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Šemša
Stavebné povolenie - Doc. Ing. Patrik Šarga PhD.Stavebné povolenie - Doc. Ing. Patrik Šarga PhD.
Oznámenie o začatí stavebného konania v spojenom územnom a stavebnom konaní a nariadenie miestneho zisťovania - Ing. Pavol ŠebestOznámenie o začatí stavebného konania v spojenom územnom a stavebnom konaní a nariadenie miestneho zisťovania - Ing. Pavol Šebest
Stavebné povolenie - GolenyaStavebné povolenie - Golenya
Stavebné povolenie - Ing. Tomáš Béreš PhD.Stavebné povolenie - Ing. Tomáš Béreš PhD.
Oznámenie o začatí stavebného konania v spojenom územnom a stavebnom konaní a nariadenie miestneho zisťovania - Pavol HolomaniOznámenie o začatí stavebného konania v spojenom územnom a stavebnom konaní a nariadenie miestneho zisťovania - Pavol Holomani
Stavebné povolenie - Ing. Čupka, Mgr. ČupkováStavebné povolenie - Ing. Čupka, Mgr. Čupková
Oznámenie o začatí stavebného konania v spojenom územnom a stavebnom konaní a nariadenie miestneho zisťovania - Doc. Ing. Patrik ŠargaOznámenie o začatí stavebného konania v spojenom územnom a stavebnom konaní a nariadenie miestneho zisťovania - Doc. Ing. Patrik Šarga
Oznámenie o začatí stavebného konania v spojenom územnom a stavebnom konaní a nariadenie miestneho zisťovaniaOznámenie o začatí stavebného konania v spojenom územnom a stavebnom konaní a nariadenie miestneho zisťovania
Oznámenie o začatí konania na výrub drevín - SchewczukOznámenie o začatí konania na výrub drevín - Schewczuk
Oznámenie o začatí stavebného konania v spojenom územnom a stavebnom konaní a nariadenie miestneho zisťovania - Ing. Tomáš BérešOznámenie o začatí stavebného konania v spojenom územnom a stavebnom konaní a nariadenie miestneho zisťovania - Ing. Tomáš Béreš
Stavebné povolenie - IBV Vyšné poľoStavebné povolenie - IBV Vyšné poľo
Rozhodnutie o povolení užívať stavbuRozhodnutie o povolení užívať stavbu
Oznámenie o začatí stavebného konania v spojenom územnom a stavebnom konaní a nariadenie miestneho zisťovaniaOznámenie o začatí stavebného konania v spojenom územnom a stavebnom konaní a nariadenie miestneho zisťovania
Stavebné povolenie - Tremko, SekeľskáStavebné povolenie - Tremko, Sekeľská
Stavebné povolenie - IBV Vyšné poľo Stavebné povolenie - IBV Vyšné poľo
Oznámenie o začatí územného konaniaOznámenie o začatí územného konania
Oznámenie o začatí územného konania Oznámenie o začatí územného konania
Oznámenie o začatí stavebného konania v spojenom územnom a stavebnom konaní a nariadenie miestneho zisťovaniaOznámenie o začatí stavebného konania v spojenom územnom a stavebnom konaní a nariadenie miestneho zisťovania
Rozhodnutie o povolení užívať stavbuRozhodnutie o povolení užívať stavbu
Voľby do orgánov samosprávnych krajovVoľby do orgánov samosprávnych krajov
Výsledky vyhodnotenia obchodnej verejnej súťažeVýsledky vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho konaniaOznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho konania
Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby „IBV Vyšné poľo Šemša“ Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby „IBV Vyšné poľo Šemša“
Pozastavenie výkonu uzneseniaPozastavenie výkonu uznesenia
Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho konaniaOznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho konania
Rozšírenie kanalizačnej siete obce ŠemšaRozšírenie kanalizačnej siete obce Šemša
Pozastavenie výkonu uzneseniaPozastavenie výkonu uznesenia
Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu "Stratégia rozvoja dopravy a dopravných stavieb mesta Košice"
Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu "Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2016-2022"
Vyhodnotenie štandardov - odpadová vodaVyhodnotenie štandardov - odpadová voda

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie: