Obec Šemša rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

  • AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
slider

Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Súčasnosť

Novodobé dejiny obce po 2. svetovej vojne sú ovplyvnené socialistickým zriadením vo vtedajšom štáte. Občania sa živia prácou na svojich políčkach. Päťdesiate roky sú rokmi kolektivizácie. Aj v našej obci vzniká v roku 1953 JRD, kde pracujú takmer všetci obyvatelia obce.

- 1955 postavený kultúrny dom, ktorý bol celý drevený.
- 1957 je obec kompletne elektrifikovaná.
- 1959 prašné cesty sa menia na asfaltové
- 1960 výstavba miestneho rozhlasu 
- 1967 - 69 výstavba ZDŠ pre 1.- 5. ročník
- 1968 vytvorený stavebný obvod Terasa
- 1970 výstavba kolkárne
- 1973 ukončená výstavba nového pavilónu v OÚSS
- 1973 - 79 výstavba viacúčelovej budovy 
- 1973 – 76 vybudovanie cestného obchvatu obce – cesta 548/II
- 1976 vytvorený stavebný obvod Majer
- 1986 výstavba ihriska pri ZŠ
- 1987 výstavba bytových jednotiek typu Okál pre zamestnancov JRD
- 1991 – 93 výstavba obecnej kanalizácie 
- 1993 – 95 výstavba ČOV
- 2000 plynofikácia obce
- 2004 rekonštrukcia budovy ZŠ – premiestnenie MŠ a zriadenie školskej kuchyne
- 2004 – 06 miestne rozvody vody
- 2006 rekonštrukcia strechy na viacúčelovej budove 
- 2006 rekonštrukcia sociálnych zariadení na OcÚ
- 2007 rekonštrukcia verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu
- 2008 výmena okien a vstupných dverí v celej budove ZŠ
- 2008 rekonštrukcia kuchyne vo viacúčelovej budove 
- 2009 ukončenie miestnych rozvodov vody I.etapa
- 2009 rekonštrukcia a rozšírenie NN siete v obci
- 2009 výstavba multifunkčného ihriska
- 2010 - 2012 rekonštrukcia viacúčelovej budovy OcÚ – výmena okien a zateplenia, 
           inštalácia tepelného čerpadla
- 2010-2011 výstavba nových autobusových zastávok
- 2010-2011 výstavba detského ihriska v areáli ZŠ a MŠ
- 2010 vysprávky komunikácie od OcÚ ku kostolu 
- 2010 prečistenie koryta miestneho potoka
- 2011 výstavba autobusovej zástavky na Terase
- 2011 vybudovanie drenáže od Viacúčelovej budovy OcÚ a oprava kanalizačnej prípojky                  
               od Viacúčelovej budovy OcÚ
- 2011 oprava rigolu pri ZŠ
- 2011 prečistenie koryta Šemšianského potoka od multifunkčného ihriska po most
- 2011 úprava priestranstva okolo futbalového ihriska
- 2011 vybudovanie kamerového systému v obci a zriadenie zabezpečovacích 
                systémov v ZŠ,ČOV,OcÚ
- 2011 znovuotvorenie obecnej knižnice
- 2012 rozšírenie balkóna na viacúčelovej budove OcÚ
- 2012 výstavba detského ihriska pri budove OcÚ
-2012 výstava multifunkčného ihriska v areáli ZŠ
-2012 výstavba účelovej komunikácie od DSS na Majer
- 2012 -2013 rekonštrukcia verejných priestranstiev pred OcÚ
- 2013 rekonštrukcia- zateplenie strechy a plášťa budovy ZŠ Šemša
Po rokoch stagnácie sa v rokoch 2007 - 2008 začala rozvíjať výstavba rodinných domov. V súčasnosti má obec Šemša 227 popisných čísel. Na trvalý pobyt je prihlásených 776 občanov, z toho je 194 klientov DSS v Šemši. V MŠ je prihlásených 18 detí, ZŠ navštevuje 18 detí aj zo susednej obce Hodkovce.

Fotogaléria:

WiFi v obci Šemša:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie: