Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
  •  

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 550)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
9/2023 Zmena výšky príspevku účastníkov zmluvy Odb.: Obec Šemša
Dod.: Obec Jasov
1 862.86 €
8/2023 Externý manažment pre projekt "Rekonštrukcia sály KD" Odb.: Obec Šemša
Dod.: Diervilla spol s.r.o.
1 300 €
7/2023 Prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku vlastníka - verejnej kanalizácie Odb.: Obec Šemša
Dod.: W-CONTROL s.r.o.
0 €
6/2023 Zmena ceny za poskytovanie služby Odb.: Obec Šemša
Dod.: Ústav na výkon trestu odňatia slobody
2.10 €
5/2023 Zvýšenie sumy za zhotovenie diela - Rekonštrukcia sály KD Odb.: Obec Šemša
Dod.: SCARABEUS KOŠICE s.r.o.
73 580.51 €
4/2023 Zmena výšky dôchodku, zmena výšky úhrady za sociálnu službu Odb.: Obec Šemša
Dod.: Domov dôchodcov Poproč
0 €
3/2023 Zmena termínov realizácie hlavných aktivít projektu Odb.: Obec Šemša
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
0 €
2/2023 Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí NFP na realizáciu aktivít projektu. Odb.: Obec Šemša
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
40 920.39 €
1/2023 Poskytovanie sociálnej služby - K. Kroščenová Odb.: Obec Šemša
Dod.: HARMONIA – Domov sociánych služieb a zariadenie pre seniorov
0 €
40/2022 Zber použitého šatstva Odb.: Obec Šemša
Dod.: MMPR, s.r.o.
180 €
39/2022 Pranie prádla Odb.: Obec Šemša
Dod.: Ústav na výkon trestu odňatia slobody
1 €
38/2022 Prevádzkovanie Odb.: Obec Šemša
Dod.: W-CONTROL s.r.o.
3 716.52 €
37/2022 Výpočtová technika Odb.: Obec Šemša
Dod.: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
1 €
36/2022 Strava pre dôchodcov Odb.: Obec Šemša
Dod.: LÚČ - Domov sociálnych služieb Šemša
1 €
35/2022 Stavebné objekty - "Stoky a domové prípojky" Odb.: Obec Šemša
Dod.: KB house, s.r.o.
1 €
34/2022 Plyn Odb.: Obec Šemša
Dod.: Slovenský plynárensky priemysel a.s.
1 €
33/2022 Súprava povodňovej záchrannej služby pre hasičské jednotky Odb.: Obec Šemša
Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
14 359 €
32/2022 Prenájom nehnuteľnosti Odb.: MAS RUDOHORIE o.z.
Dod.: Obec Šemša
70 €
31/2022 Spoločné VO - plyn Odb.: Obec Šemša
Dod.: Regionálne združenie obcí Košice - okolie
1 €
30/2022 Spoločný obecný úrad Odb.: Obec Šemša
Dod.: Obec Jasov
14 716.20 €
Generované portálom Uradne.sk