Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
  •  

Projekt 2022

Názov projektu: Vodozádržné opatrenia v areáli ZŠ a MŠ Šemša

Miesto realizácie projektu: Slovensko, Východné Slovensko,  Košický kraj, Košice – okolie, Obec Šemša

Projekt je spolufinancovaný fondom: Kohézny fond

Hlavný cieľ projektu: 2.2.1 Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy

Výška NFP: 28 572,98 EUR

Začiatok realizácie hlavných aktivít: 7/2020

Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu: 5/2023

Opis projektu:

Realizáciou projektu dôjde k naplneniu špecifického cieľa 2.1.1 Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy, konkrétne, jej nasledovnej oprávnenej aktivity: C. Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine, ktorej cieľom je zachytávanie zrážkovej vody s úmyslom zmiernenia negatívnych dôsledkov zmeny klímy, ktoré sa v urbanizovanej krajine prejavujú vo forme sucha a letných horúčav. Realizáciou projektu bude naplnená konkrétna aktivita:  Náhrada nepriepustných povrchov za iné povrchy s vodozádržnou funkciou. Dôjde takisto k náhrade nepriepustných povrchov (asfalt/betón) za iné povrchy s vodozádržnou funkciou. Rovnako bude splnená podmienka výsadby funkčnej vegetácie podporujúcej zadržanie a výpar zrážkovej vody. Prostredníctvom realizácie projektu budú zrealizované 2 vodozádržné opatrenia s celkovou plochou 281 m2.

Rekonštrukciou nepriepustných povrchov v dotknutej lokalite bude odstránená nepriepustná bariéra znemožňujúca vsakovanie dažďovej vody a jej spätné odparovanie do prostredia. Realizáciou projektu sa zabráni hromadeniu vody na chodníkoch a prístupovej ceste v areáli školy, ich zatápaniu a vytváraniu bahnitého prostredia v ich priamom okolí. Zadržaná zrážková voda nebude odvedená z územia bez jej využitia, ale naopak, ostane na danom území a bude odparovaná späť do prostredia čím sa dosiahne ochladzovanie samotnej vrchnej vrstvy chodníkov a zlepšenie miestnej mikroklímy, zachovaný bude malý vodný cyklus. Realizáciou dôjde k eliminácii sálavého tepla, ktorým pôvodné nepriepustné povrchy zvyšovali teplotu okolitého prostredia, najmä v letných mesiacoch. Zvýšením vlhkosti prostredia  výparom zadržanej vody sa zníži prašnosť v danej lokalite. Projektom sa podporí stabilizácia územia z pohľadu zmiernenia následkov klimatických zmien.

Aktivity projektu:

Hlavná aktivita projektu: Vodozádržné opatrenia v areáli ZŠ a MŠ

Projekt napĺňa nasledovné merateľné ukazovatele:

P0121 – Plocha vytvoreného vodozádržného opatrenia: 281 m2

P0368 – Počet realizovaných vodozádržných opatrení: 2

„Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou“.

www.op-kzp.sk       www.sazp.sk   www.partnerskadohoda.gov.sk