Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
  •  

Rekonštrukcia sály kultúrneho domu

Názov projektu: Rekonštrukcia sály kultúrneho domu v obci Šemša

Program: Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

Spolufinancovaný fondom: Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka

Cieľ projektu: Hlavným cieľom projektu je rozvoj miestnej infraštruktúry s dôrazom na rozvoj základných služieb v oblasti kultúry, trávenia voľného času a komunitnej činnosti prostredníctvom rekonštrukcie sály kultúrneho domu v obci za účelom jeho modernizácie.

Výška NFP: 40 920,39 EUR

„Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
www.apa.sk 

Projekt podporený prostredníctvom výzvy MAS_014/7.4/3 vyhlásenej Miestnou akčnou skupinou RUDOHORIE, o.z. na základe  „Stratégie CLLD územia MAS RUDOHORIE“; http://masrudohorie.sk/