Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 •  

Územný plán obce

  Grafická a textová časť

  Obecné zastupiteľstvo Obce Šemša v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 27 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov vydáva pre územie Obce Šemša Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2013 o záväznej časti Územného plánu Obce Šemša. Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 18.6.2013.

    V1 _sirsie vztahy
    V2 _kataster
    V3_komplexny navrh
    V4_energetika
    V5_voda_kanal
    V6_zaber_pp
    V7_ochrana prirody
    schema VPS
    sprava
    Textová časť
    Grafická časť 1
    Grafická časť 2
    Grafická časť 3
    Graická časť 4
    Grafická časť 5
    Grafická časť 6
    Grafická časť 7
    Grafická časť 8
    Grafická časť 9
    Grafická časť 10
    Grafická časť 11
    Textová časť
    Grafická časť 1
    Grafická časť 2
    Grafická časť 3
    Grafická časť 4
    Grafická časť 5