Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
  •  

Stavebný úrad

Spoločný obecný úrad - Stavebný úrad Jasov

V roku 2009 sa obce Poproč, Bukovec, Malá Ida, Rudník, Jasov a Šemša  zmluvne zaviazali zriadiť Spoločný obecný úrad v súlade s § 20a zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v záujme kvalitného, racionálneho a efektívneho zabezpečovania výkonu prenesených úloh štátnej správy vo veciach stavebného konania.

SOÚ je stavebným úradom pre obce: Jasov, Poproč, Šemša, Malá Ida, Bukovec a Rudník.

Zamestnankyňa stavebného úradu

Ing. Eva Berníková, 0911 219 020

Úradné hodiny

každý piatok od 8,00 - 12,00 hod.