Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
  •  

Kontakty

Toto webové sídlo www.semsa.sk spravuje Obec Šemša je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Šemša 

Adresa:
Obecný úrad Šemša 
Šemša 116
044 21 Šemša

IČO: 00324787

Prima banka Slovensko, a.s.

IBAN: SK75 5600 0000 0004 0360 4001

Samosprávny kraj: Košický
Okres: Košice okolie
Región: Abovský
Počet obyvateľov: 969
Rozloha: 1716 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1280 

Všeobecné informácie: obecsemsa@semsa.sk
Podateľňa: obecsemsa@semsa.sk
Starosta: starosta@semsa.sk 
Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@semsa.sk

Sekretariát: 
Tel.:
 055 / 6970 1906970 205

E-mailobecsemsa@semsa.sk

Kompetencie:
Obec Šemša je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.digital

Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika

e-mail: info@webex.sk

Spracovateľ bezpečnostnej dokumentácie: CUBS plus, s.r.o.

Sídlo: Mudroňova 29, 040 01

Košice IČO: 46 943 404 

Kontaktná osoba: PhDr. Jana Géciová, MBA, 0903 608 164 

Zásady ochrany osobných údajovmail

Registratúrny plán Šemša mail