Obec Šemša rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

  • AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
slider

Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Objednávky

Suma od: Suma do: Rok: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Vyhotovenie kladačského výkresu Odb.: Obec Šemša
Dod.: Ing, Gabriel Markovič
0.00 €
Vývoz 2 ks VKK Odb.: Obec Šemša
Dod.: KOSIT EAST s.r.o.
0.00 €
Vyhotovenie PD vodomernej šachty a vodomera Odb.: Obec Šemša
Dod.: Ing, Gabriel Markovič
450.00 €
2 vodomerné šachty Odb.: Obec Šemša
Dod.: MONTRÚR, s.r.o. Košice
1099.48 €
Vývoz 2 ks VKK Odb.: Obec Šemša
Dod.: KOSIT EAST s.r.o.
0.00 €
Výkopové práce Odb.: Obec Šemša
Dod.: Juraj Dubovský
500.00 €
Vyhotovenie PD vodomernej šachty a vodomera Odb.: Obec Šemša
Dod.: Ing, Gabriel Markovič
450.00 €
Výškopis a polohois Odb.: Obec Šemša
Dod.: Gratus Habitare, s.r.o.
0.00 €
Kancelársky nábytok Odb.: Obec Šemša
Dod.: B2B Partner, s.r.o.
1935.60 €
Stavebné práce Odb.: Obec Šemša
Dod.: SCARABEUS KOŠICE s.r.o.
33723.66 €
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre rekonštrukciu chodníkov v rámci areálu školy v obci Šemša Odb.: Obec Šemša
Dod.: PorttAll, s.r.o.
1740.00 €
Zmeny a doplnky č. 1 ÚP obce Šemša - vypracovanie dokumentácie Odb.: Obec Šemša
Dod.: Ing.arch. Viktor Malinovský, autorizovaný architekt SKA
2328.00 €
Vývoz 2 ks VKK Odb.: Obec Šemša
Dod.: KOSIT EAST s.r.o.
0.00 €
Projektové práce na realizáciu stavby "Rekonštrukcia a intenzifikácia ČOV Šemša" Odb.: Obec Šemša
Dod.: W-CONTROL s.r.o.
9426.00 €
Inštalácia novej verzie IBEU Odb.: Obec Šemša
Dod.: IVES Košice
0.00 €
Vyhotovenie PD vodomernej šachty a vodomera Odb.: Obec Šemša
Dod.: Ing, Gabriel Markovič
450.00 €
Výkopové práce Odb.: Obec Šemša
Dod.: GEKOSTAV, s.r.o.
300.00 €
Kontrola detských ihrísk Odb.: Obec Šemša
Dod.: MIDENAS - Milan Michlík
330.00 €
Vývoz 2 + 1 ks VKK Odb.: Obec Šemša
Dod.: KOSIT EAST s.r.o.
0.00 €
Projektové práce - Hasičská zbrojnica Odb.: Obec Šemša
Dod.: Ing. Gabriel Horváth - PROLINE
3500.00 €
Vývoz 2 ks VKK Odb.: Obec Šemša
Dod.: KOSIT EAST s.r.o.
0.00 €
Odvoz kalu z ČOV Odb.: Obec Šemša
Dod.: KONTRAKT JMV s.r.o.
0.00 €
Vykonanie ročnej účtovnej uzávierky Odb.: Obec Šemša
Dod.: IVES Košice
0.00 €
Kancelárske zariadenie Odb.: Obec Šemša
Dod.: Next Team s.r.o.
0.00 €
Porealizačné zameranie stavby Vodovod I. etapa Odb.: Obec Šemša
Dod.: Baran Alexander AIBa Geo
0.00 €
Projekt amfiteátru v Šemši Odb.: Obec Šemša
Dod.: PERDO, s.r.o.
2500.00 €
Vývoz 2 ks VKK Odb.: Obec Šemša
Dod.: KOSIT EAST s.r.o.
0.00 €
Vypracovanie žiadosti o dotáciu Odb.: Obec Šemša
Dod.: Mgr. Zuzana Molnárová, PhD.
300.00 €
Nástenné kalendáre Odb.: Obec Šemša
Dod.: MULTIPRINT s.r.o.
0.00 €
Vyčistenie kanalizačného systému Odb.: Obec Šemša
Dod.: Vyčistíme východ, s.r.o.
0.00 €
Predplatné časopisu Požiarnik Odb.: Obec Šemša
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
0.00 €
Geodetické práce Odb.: Obec Šemša
Dod.: Geo-Comp.SK s.r.o.
0.00 €
Let Encrypt Odb.: Obec Šemša
Dod.: Wbx media s.r.o.
0.00 €
Hasičské ochranné pomôcky Odb.: Obec Šemša
Dod.: Jozef Cihý - Požiarna ochrana Prešov
0.00 €
Servis a údržba kotlov, skúšky Odb.: Obec Šemša
Dod.: Igor Oravec - GASSERVIS
0.00 €
Kurz prvej pomoci a používanie AED Odb.: Obec Šemša
Dod.: Falck Healthcare a.s.
0.00 €
Realizácia VO pre projekt Rozšírenie kanalizačnej siete Odb.: Obec Šemša
Dod.: ALI TENDER s.r.o.
0.00 €
Oprava ústredného kúrenia v MŠ v Šemši Odb.: Obec Šemša
Dod.: Rastislav ŠIMKO
100.00 €
Vytýčenie elektrických prípojok - "Rozšírenie kanalizačnej siete v obci Šemša" Odb.: Obec Šemša
Dod.: Elektrofinal Košice s.r.o.
120.00 €
Spracovanie žiadosti o finančný príspevok z environmentálneho fondu Odb.: Obec Šemša
Dod.: Diervilla spol s.r.o.
800.00 €
Vývoz VKK Odb.: Obec Šemša
Dod.: KOSIT EAST s.r.o.
0.00 €
Dopravné značenie Odb.: Obec Šemša
Dod.: ALEZAR s.r.o.
0.00 €
Plnenie predmetu zákazky " Vybavenie sály KD v Šemši" Odb.: Obec Šemša
Dod.: KONIMPEX, s.r.o.
0.00 €
Rekonštrukcia terasy OcÚ Odb.: Obec Šemša
Dod.: Bautec Slovakia, s.r.o.
0.00 €
Výkon stavebného dozora Odb.: Obec Šemša
Dod.: DIRO spol s.r.o.
0.00 €
Použitie EN EVOSERVIS Odb.: Obec Šemša
Dod.: MARBU VO - poradenstvo s.r.o.
70.00 €
Vypracovanie bilancie skrývky HH odnímanej dočasne a spätná rekultivácia Odb.: Obec Šemša
Dod.: Toporčák Ladislav, Ing.
120.00 €
Zabezpečenie kultúrneho podujatia - Dni obce Šemša 2019 Odb.: Obec Šemša
Dod.: Mgr. Roland Grosoš - ROLLO
6900.00 €
Výspravka výtlkov Odb.: Obec Šemša
Dod.: SPOJMIX plus s.r.o.
0.00 €
Projekt Odb.: Obec Šemša
Dod.: PERDO, s.r.o.
1750.00 €
Vzdušná prípojka Šemša Odb.: Obec Šemša
Dod.: EL-WZ s.r.o.
0.00 €
Prezentačné video o obci Odb.: Obec Šemša
Dod.: Ing. Martin Nagy - MANGO VIDEO STUDIO
0.00 €
Program MDD Odb.: Obec Šemša
Dod.: Dračia stopa o.z.
0.00 €
Geodetické práce Odb.: Obec Šemša
Dod.: Geo-Comp.SK s.r.o.
0.00 €
Vypracovanie žiadosti - Prevencia kriminality - kamerové systémy Odb.: Obec Šemša
Dod.: Mgr. Zuzana Molnárová, PhD.
0.00 €
VO na dodávateľa stavby WIFI pre Teba Odb.: Obec Šemša
Dod.: TENDERTEAM s.r.o.
0.00 €
Spracovanie žiadosti - WIFI pre Teba Odb.: Obec Šemša
Dod.: Project Consult, spol. s.r.o.
0.00 €
VO - kanalizácia - EN EVOSERVIS Odb.: Obec Šemša
Dod.: MARBU VO - poradenstvo s.r.o.
0.00 €
Výkon VO na výber zhotoviteľa diela - Kanalizácia Odb.: Obec Šemša
Dod.: MARBU VO - poradenstvo s.r.o.
0.00 €
Prenájom sanitárnej techniky Odb.: Obec Šemša
Dod.: JOHNNY SERVIS s.r.o.
0.00 €
Aktualizácia projektovej dokumentácie Odb.: Obec Šemša
Dod.: Aquatech s.r.o.
300.00 €
Prečistenie rigolov a terénne úpravy MK Odb.: Obec Šemša
Dod.: Juraj Dubovský
250.00 €
Kancelárske zariadenie typ XEROX Odb.: Obec Šemša
Dod.: Next Team s.r.o.
0.00 €
Ročná uzávierka cez IVeS Odb.: Obec Šemša
Dod.: IVES Košice
0.00 €
Zábradlie pred OcÚ Odb.: Obec Šemša
Dod.: Štefan Kubacka s.r.o.
0.00 €
Program na karneval Odb.: Obec Šemša
Dod.: Dračia stopa o.z.
150.00 €
Plastové stoličky a stoly - ŠJ Odb.: Obec Šemša
Dod.: NOMIland s.r.o.
0.00 €
Tonery Odb.: Obec Šemša
Dod.: DC Trade s.r.o.
0.00 €
Tlač obecných novín a kalendárov Odb.: Obec Šemša
Dod.: MULTIPRINT s.r.o.
0.00 €
Hudobná produkcia - Mikuláš 2018 Odb.: Obec Šemša
Dod.: Mgr. Michal Kentoš
0.00 €
Základ pod ústredným krížom na obecnom cintoríne Odb.: Obec Šemša
Dod.: Marián Dubovský
0.00 €
Materiál na balkón kultúrneho domu Odb.: Obec Šemša
Dod.: Brava-Stav s.r.o.
0.00 €
Montáž radiátora ŠJ Odb.: Obec Šemša
Dod.: Rastislav ŠIMKO
0.00 €
Služby VO, zákazka s nízkou hodnotou - "Rekonštrukcia MK v obci Šemša." Odb.: Obec Šemša
Dod.: TENDER-KONZULT s.r.o.
0.00 €
Tonery Odb.: Obec Šemša
Dod.: DC Trade s.r.o.
0.00 €
Kompletnú výmenu oplotenia pozemku škôlka-škola Odb.: Obec Šemša
Dod.: TREEXIN s.r.o.
0.00 €
Inštalácia novej verzie WINIBEU zamestnancom IVeS. Odb.: Obec Šemša
Dod.: IVES Košice
0.00 €
Likvidácia objemového odpadu Odb.: Obec Šemša
Dod.: KOSIT EAST s.r.o.
0.00 €
Vyhotovenie geometrických plánov Odb.: Obec Šemša
Dod.: GEODOC
0.00 €
Prezentácia na Dni obce 2018 Odb.: Obec Šemša
Dod.: Klub priateľov koní n.o.
0.00 €
Likvidácia objemového odpadu Odb.: Obec Šemša
Dod.: KOSIT EAST s.r.o.
0.00 €
Kontajner MULDA Odb.: Obec Šemša
Dod.: Ekocon s.r.o.
0.00 €
VM Florian Odb.: Obec Šemša
Dod.: MK hlas s.r.o.
0.00 €
Výkon detekcie netesnosti vodovodného potrubia Odb.: Obec Šemša
Dod.: Východoslovenská vodárenska spoločnosť a.s.
0.00 €
Vodoinštalatérske práce Odb.: Obec Šemša
Dod.: Rastislav ŠIMKO
0.00 €
Vývoz VKK Odb.: Obec Šemša
Dod.: KOSIT EAST s.r.o.
0.00 €
Vyhotovenie geometrického plánu Odb.: Obec Šemša
Dod.: Vincent Ferko
0.00 €
Výspravky stien po rekonštrukcii ZTI- krčma u Michala Odb.: Obec Šemša
Dod.: Brava-Stav s.r.o.
441.58 €
Výspravky stien po rekonštrukcii ZTI Odb.: Obec Šemša
Dod.: Brava-Stav s.r.o.
160.79 €
Vývoz VKK Odb.: Obec Šemša
Dod.: KOSIT EAST s.r.o.
0.00 €
Kontrola detských ihrísk Odb.: Obec Šemša
Dod.: MIDENAS - Milan Michlík
0.00 €
Inštalácia APV WinlBEU Odb.: Obec Šemša
Dod.: IVES Košice
0.00 €
Projektová dokumentácia "Amfiteáter Šemša" Odb.: Obec Šemša
Dod.: SPK s.r.o.
4500.00 €
Dokončovacie práce domov dôchodcov Odb.: Obec Šemša
Dod.: Brava-Stav s.r.o.
0.00 €
Ročná účtovná uzávierka - IVES Odb.: Obec Šemša
Dod.: IVES Košice
0.00 €
Pokládka dlažby v KC Odb.: Obec Šemša
Dod.: Brava-Stav s.r.o.
0.00 €
Vodoinštalatérske práce Odb.: Obec Šemša
Dod.: Rastislav ŠIMKO
0.00 €
Tonery Odb.: Obec Šemša
Dod.: DATATRADE, s.r.o.
0.00 €
Vybudovanie ústredného kúrenia - "Komunitné centrum"-práce naviac Odb.: Obec Šemša
Dod.: Rastislav ŠIMKO
0.00 €
Varič na víno Odb.: Obec Šemša
Dod.: CORTEC Obchodné a gastronomické zariadenia
119.00 €
Inzerát v denníku Korzár Odb.: Obec Šemša
Dod.: PETIT PRESS a.s.
0.00 €
Stiete a žalúzie pre MŠ a OcÚ Odb.: Obec Šemša
Dod.: Domáci Servis s.r.o.
0.00 €
Elektrikárske práce Odb.: Obec Šemša
Dod.: ELTIP s.r.o.
0.00 €
Stavebné práce - betonáž vyrovnávacieho poteru Odb.: Obec Šemša
Dod.: Brava-Stav s.r.o.
0.00 €
Servis okien a dverí Odb.: Obec Šemša
Dod.: Domáci Servis s.r.o.
0.00 €
Výkup papiera a lepenky Odb.: Obec Šemša
Dod.: KOSIT EAST s.r.o.
0.00 €
Vozenie na koňoch Odb.: Obec Šemša
Dod.: Klub priateľov koní n.o.
150.00 €
Stavebné práce v "komunitnom centre" Odb.: Obec Šemša
Dod.: Brava-Stav s.r.o.
1500.00 €
Zemné práce Odb.: Obec Šemša
Dod.: Juraj Dubovský
60.00 €
Mikrofón s príslušenstvom Odb.: Obec Šemša
Dod.: BV MUSIC s.r.o.
160.00 €
Tonery Odb.: Obec Šemša
Dod.: DC Trade s.r.o.
0.00 €
Projektová dokumentácia - zastrešenie terasy v budove OcÚ Odb.: Obec Šemša
Dod.: Erika Projekt s.r.o.
350.00 €
Veľkokapacitný kontajner Odb.: Obec Šemša
Dod.: FEREX s.r.o.
1828.00 €
Revízia tlakových nádob Odb.: Obec Šemša
Dod.: Ján Ivan-IVAN
300.00 €
Vypracovanie znaleckého posudku Odb.: Obec Šemša
Dod.: Ing. Beáta Serbinová
0.00 €
Zneškodnenie objemového odpadu Odb.: Obec Šemša
Dod.: AVE Východ s.r.o.
0.00 €
Objednávka na údržbu umelého trávnika Odb.: Obec Šemša
Dod.: Darien s.r.o.
0.00 €
Elektrikárske práce Odb.: Obec Šemša
Dod.: ELTIP s.r.o.
100.00 €
Rozbor vody Odb.: Obec Šemša
Dod.: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
0.00 €
Objednávka za animačný program Odb.: Obec Šemša
Dod.: Dračia stopa o.z.
0.00 €
Zneškodňovanie objemového odpadu Odb.: Obec Šemša
Dod.: AVE Východ s.r.o.
0.00 €
Tlač novín Odb.: Obec Šemša
Dod.: Print4U s.r.o.
150.00 €
Doplnenie systému zabezpečovacieho zariadenia Odb.: Obec Šemša
Dod.: GALARMTECH spol. s.r.o.
0.00 €
Ozvučenie Odb.: Obec Šemša
Dod.: BV MUSIC s.r.o.
0.00 €
Vypracovanie znaleckého posudku Odb.: Obec Šemša
Dod.: Ing. Beáta Serbinová
0.00 €
Svietidlá v zborovni ZŠ Dod.: ELTIP s.r.o.
270.00 €
Dodávka a montáž indukčného prietokomeru V ČOV Obce Šemša Odb.: Obec Šemša
Dod.: W-CONTROL s.r.o.
4014.00 €
Dodávka a montáž indukčného prietokomeru v ČOV Odb.: Obec Šemša
Dod.: TENDER-KONZULT s.r.o.
0.00 €
verejné obstarávanie Odb.: Obec Šemša
Dod.: TENDER-KONZULT s.r.o.
950.00 €
likvidácia a odvoz kalov z ČOV Odb.: Obec Šemša
Dod.: KONTRAKT JMV s.r.o.
0.00 €
detské atrakcie - Deň obce Šemša Odb.: Obec Šemša
Dod.: Klub priateľov koní
0.00 €
atrakcie na Deň obce Šemša Odb.: Obec Šemša
Dod.: Jozef Lukáč
0.00 €
tonery Odb.: Obec Šemša
Dod.: DC Trade s.r.o.
0.00 €
izolácia strechy Odb.: Obec Šemša
Dod.: Alcomplet izolácie s.r.o.
330.00 €
projektová dokumentácia - elektrika Odb.: Obec Šemša
Dod.: ELEKTROFINÁL Viliam Štofka
120.00 €
prečistenie kanalizácie Odb.: Obec Šemša
Dod.: PROFI-KANAL s.r.o.
0.00 €
ročná kontrola komponentov detského ihriska Odb.: Obec Šemša
Dod.: ZEPELIN s.r.o.
480.96 €
oprava verejné osvetlenia Odb.: Obec Šemša
Dod.: Juhász Ján ENERGOMONT
0.00 €
verejné obstarávanie Odb.: Obec Šemša
Dod.: TENDER-KONZULT s.r.o.
1200.00 €
stravné kupóny Odb.: Obec Šemša
Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
960.00 €
tonery Odb.: Obec Šemša
Dod.: DC Trade s.r.o.
0.00 €
rozbor vody Odb.: Obec Šemša
Dod.: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
0.00 €
demontáž vianičnej výzdoby a oprava ver.osvetlenia Odb.: Obec Šemša
Dod.: Juhász Ján ENERGOMONT
0.00 €
odborné poradenstvo a konzultačné služby pri VO Odb.: Obec Šemša
Dod.: TENDER-KONZULT s.r.o.
250.00 €
animačný program karneval Odb.: Obec Šemša
Dod.: Centrum voľného času
1.50 €
tabuľky evidenčných čísel Odb.: Obec Šemša
Dod.: Smaltovňa Mišík s.r.o.
0.00 €
prečistenie kanalizácie Odb.: Obec Šemša
Dod.: PROFI-KANAL s.r.o.
0.00 €
elektrická prípojka - Kolkáreň Odb.: Obec Šemša
Dod.: ELEKTROFINÁL Viliam Štofka
130.00 €
Elektrická prípojka - Dom smútku Odb.: Obec Šemša
Dod.: ELEKTROFINÁL Viliam Štofka
130.00 €
štúdia na stavbu budovy kolkárne Odb.: Obec Šemša
Dod.: Erika Projekt s.r.o.
350.00 €
mikulášske vystúpenie Odb.: Obec Šemša
Dod.: Gabriel Szabó, Mgr.
150.00 €
montáž a demontáž čerpadla Odb.: Obec Šemša
Dod.: ELTIP s.r.o.
0.00 €
tonery Odb.: Obec Šemša
Dod.: DC Trade s.r.o.
0.00 €
oprava plynových kotlov Odb.: Obec Šemša
Dod.: AISA eletric
50.00 €
projektová dokumentácia na rekonštrukciu elektrorozvodov Odb.: Obec Šemša
Dod.: ELEKTROFINÁL Viliam Štofka
120.00 €
vytýčenie hraníc pozemku - E pč. 948/1 Odb.: Obec Šemša
Dod.: GEODÉZIA Košice s.r.o.
150.00 €
oprava verejného osvetlenia Odb.: Obec Šemša
Dod.: Juhász Ján ENERGOMONT
0.00 €
znalecký posudok Odb.: Obec Šemša
Dod.: Ing. Beáta Serbinová
0.00 €
výkopové práce Odb.: Obec Šemša
Dod.: Juraj Dubovský
800.00 €
zamerenia pozemku Odb.: Obec Šemša
Dod.: GEODÉZIA Košice s.r.o.
250.00 €
polohopisné a výškopisné zameranie - cintorín Odb.: Obec Šemša
Dod.: GEODÉZIA Košice s.r.o.
250.00 €
polohopisné a výškopisné zameranie Odb.: Obec Šemša
Dod.: GEODÉZIA Košice s.r.o.
560.00 €
rekonštrukcia ÚK Odb.: Obec Šemša
Dod.: Rastislav ŠIMKO
0.00 €
výkopové práce Odb.: Obec Šemša
Dod.: Juraj Dubovský
980.00 €
UHKT troska frakcia 32-63 Odb.: Obec Šemša
Dod.: U.S.Steel Košice s.r.o.
0.20 €
vystúpenie Odb.: Obec Šemša
Dod.: OZ Borievka
570.00 €
hypoterapia Odb.: Obec Šemša
Dod.: Klub priateľov koní n.o.
120.00 €
toner ZŠ Odb.: Obec Šemša
Dod.: DC Trade s.r.o.
0.00 €
laboratórne rozbory vody Odb.: Obec Šemša
Dod.: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
0.00 €
pódium,ozvučenie a osvetlenie Odb.: Obec Šemša
Dod.: BV MUSIC s.r.o.
1000.00 €
UHKT troska Odb.: Obec Šemša
Dod.: U.S.Steel Košice s.r.o.
0.20 €
výkopové práce Odb.: Obec Šemša
Dod.: Juraj Dubovský
560.00 €
tonery Odb.: Obec Šemša
Dod.: DC Trade s.r.o.
10.00 €
znalecký posudok Odb.: Obec Šemša
Dod.: Ing. Beáta Serbinová
0.00 €
vypracovanie znaleckého posudku Odb.: Obec Šemša
Dod.: Ing. Beáta Serbinová
0.00 €
projektová dokumentácia Odb.: Obec Šemša
Dod.: W-CONTROL s.r.o.
550.00 €
tonery Odb.: Obec Šemša
Dod.: DC Trade s.r.o.
0.00 €
dodávka a montáž poškodené kamery Odb.: Obec Šemša
Dod.: GALARMTECH s.r.o.
360.24 €
UHKT troska Odb.: Obec Šemša
Dod.: U.S.Steel Košice s.r.o.
0.00 €
dodávka a montáž osvetlenia ZŠ Odb.: Obec Šemša
Dod.: ELTIP s.r.o.
0.00 €
prečistenie kanalizácie Odb.: Obec Šemša
Dod.: Východoslovenská vodárenska spoločnosť a.s.
0.00 €
animácia Odb.: Obec Šemša
Dod.: Centrum voľného času
1.50 €
demontáž osvetlenia Odb.: Obec Šemša
Dod.: Juhász Ján ENERGOMONT
0.00 €
tlačivá Odb.: Obec Šemša
Dod.: INPROST s.r.o.
0.00 €
tonery Odb.: Obec Šemša
Dod.: DC Trade s.r.o.
0.00 €
montáž vianočnej výzdoby a oprava Odb.: Obec Šemša
Dod.: Juhász Ján ENERGOMONT
0.00 €
divadelné vystúpenie Odb.: Obec Šemša
Dod.: Tomáš Plaszky Divadlo v kufri
200.00 €
injektáž suterénu Odb.: Obec Šemša
Dod.: Ing. Ján Zachar - ELMONTEX
520.00 €
projekt ÚK Odb.: Obec Šemša
Dod.: H-AC Projekt s.r.o.
450.00 €
oprava dúchadla Odb.: Obec Šemša
Dod.: W-CONTROL s.r.o.
0.00 €
izolácia Odb.: Obec Šemša
Dod.: DP work s.r.o.
0.00 €
preprogramovanie a oprava merača prietoku UMP na ČOV Odb.: Obec Šemša
Dod.: NES Nova Dubnica s.r.o.
0.00 €
pasport miestnych komunikácií Odb.: Obec Šemša
Dod.: Útvar dopravného inžinierstva - ÚDI s.r.o.
2146.20 €
reklamné omaľovanky Odb.: Obec Šemša
Dod.: Ing. Ľubomír Kaščák
300.00 €
údržba verejného osvetlenia Odb.: Obec Šemša
Dod.: Juhász Ján ENERGOMONT
0.00 €
prehĺbenie rigolov Odb.: Obec Šemša
Dod.: Juraj Dubovský
0.00 €
toalety Odb.: Obec Šemša
Dod.: TOI TOI DIXI
0.00 €
modelovanie balónov Odb.: Obec Šemša
Dod.: Marek Remeta
120.00 €
dodávka a montáž rúr - priepust Odb.: Obec Šemša
Dod.: STAVPOT s.r.o.
0.00 €
váhy Odb.: Obec Šemša
Dod.: Peter Knapec
155.88 €
overenie meradiel Odb.: Obec Šemša
Dod.: Slovenská legálna metrológia
0.00 €
opakovaný rozbor Odb.: Obec Šemša
Dod.: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
0.00 €
izolácia atiky Odb.: Obec Šemša
Dod.: Alcomplet izolácie s.r.o.
685.32 €
zameranie a geom.plán ČOV Odb.: Obec Šemša
Dod.: Ing. Zuzana Buľková Geodetic spol.s.r.o.
0.00 €
odstránenie stromov Odb.: Obec Šemša
Dod.: Lesy Slovenskej republiky š.p., Odštepný závod Košice, Lesná správa Jasov
24.20 €
rozbor vody Odb.: Obec Šemša
Dod.: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
0.00 €
POH Odb.: Obec Šemša
Dod.: Real Style
130.00 €
elektoúdržbárske práce ČOV Odb.: Obec Šemša
Dod.: Juhász Ján ENERGOMONT
0.00 €
údaje z katastra nehnuteľnstí Odb.: Obec Šemša
Dod.: Geodetický a kartografický ústav Bratislava
18.00 €
vysprávky miestnych komunikácií Odb.: Obec Šemša
Dod.: Astex s.r.o.
449.68 €
montáž vianočnej výzdoby Odb.: Obec Šemša
Dod.: Juhász Ján ENERGOMONT
239.86 €
školenie Odb.: Obec Šemša
Dod.: Vzdelávacie stredisko
14.40 €
školenie Odb.: Obec Šemša
Dod.: Vzdelávacie stredisko
28.80 €
dodávka a montáž svetiel Odb.: Obec Šemša
Dod.: Juhász Ján ENERGOMONT
672.00 €
rozbor vody Odb.: Obec Šemša
Dod.: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
240.68 €
dodávka elektriny Odb.: Obec Šemša
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
0.00 €
dodávka a výsadba rastlín Odb.: Obec Šemša
Dod.: Ing.Michal Marcinko Záhradný servis
460.00 €
úprava miestnej komunikácie Odb.: Obec Šemša
Dod.: Juraj Dubovský
425.00 €
preloženie kamier Odb.: Obec Šemša
Dod.: GALARMTECH spol. s.r.o.
0.00 €
umelé kamenivo z vysokopecnej trosky Odb.: Obec Šemša
Dod.: U.S.Steel Košice s.r.o.
0.20 €
znalecký posudok Odb.: Obec Šemša
Dod.: Ing. Beáta Serbinová
0.00 €
kurz odbornej spôsobilosti - potraviny Odb.: Obec Šemša
Dod.: Slovenský červený kríž, územná spolok Košice mesto
0.00 €
prečerpanie odpadových vôd ČOV Odb.: Obec Šemša
Dod.: KONTRAKT JMV s.r.o.
18.00 €
úprava miestnej komunikácie -výkopové práce Odb.: Obec Šemša
Dod.: Juraj Dubovský
0.00 €
oprava merača a záložného zdroja Odb.: Obec Šemša
Dod.: NES Nova Dubnica s.r.o.
0.00 €
dúchadlo a prílušenstvo Odb.: Obec Šemša
Dod.: IN-ECO spol. s.r.o.
0.00 €
štrk Odb.: Obec Šemša
Dod.: U.S.Steel Košice s.r.o.
0.20 €
vývoz kalu Odb.: Obec Šemša
Dod.: AVE Východ s.r.o.
0.00 €
gumová dlažba Odb.: Obec Šemša
Dod.: V.O.D.S. a.s.
0.00 €
štrk Odb.: Obec Šemša
Dod.: U.S.Steel Košice s.r.o.
0.20 €
vypracovanie prevádzového poriadku Odb.: Obec Šemša
Dod.: ERGOMED Poliklinika s.r.o.
0.00 €
geometrický plán Odb.: Obec Šemša
Dod.: ŠPAK ONDREJ GEODET
0.00 €
vysprávky miestnych komunikácií tryskovou metódou Odb.: Obec Šemša
Dod.: HOFEX, spol. s.r.o.
0.00 €
posypový materiál Odb.: Obec Šemša
Dod.: Astex s.r.o.
0.00 €
rozbor vody Odb.: Obec Šemša
Dod.: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
0.00 €
Výkopové práce Odb.: Obec Šemša
Dod.: Ing. Kamil Špak
0.00 €
prečistenie rygolov Odb.: Obec Šemša
Dod.: Juraj Dubovský
0.00 €
oprava krovinorezov Odb.: Obec Šemša
Dod.: Vavrinec Tomasch Henriet
0.00 €
rozbor vody Odb.: Obec Šemša
Dod.: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
0.00 €

Archív dokumentov

zbraziť/skryť archív