Obec Šemša rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

  • AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
slider

Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Zmluvy

Suma od: Suma do: Rok: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Pracovná zdravotná služba Odb.: Obec Šemša
Dod.: Medical Care, s.r.o.
0.00 €
Internetové pripojenie Odb.: Obec Šemša
Dod.: WMC NETWORK, s.r.o.
0.00 €
Dotácia Odb.: Kolkársky klub Šemša
Dod.: Obec Šemša
0.00 €
Mobilné služby Odb.: Obec Šemša
Dod.: Slovak Telekom a.s.
0.00 €
Dotácia Odb.: Rímskokatolícka farnosť sv. Štefana
Dod.: Obec Šemša
0.00 €
Služby - elektronická komunikácia Odb.: Obec Šemša
Dod.: WMC NETWORK, s.r.o.
0.00 €
Vypracovanie diela "Územný plán obce Šemša, Zmeny a doplnky č. 1 Odb.: Obec Šemša
Dod.: Ing.arch. Viktor Malinovský, autorizovaný architekt SKA
0.00 €
Výkon správy majetku - miestne rozvody verejného vodovodu Odb.: Obec Šemša
Dod.: Východoslovenská vodárenska spoločnosť a.s.
0.00 €
Dodávka elektriny Odb.: Obec Šemša
Dod.: BCF ENERGY, s.r.o.
0.00 €
Zber použitého šatstva Odb.: Obec Šemša
Dod.: MMPR, s.r.o.
0.00 €
Vypracovanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku Odb.: Obec Šemša
Dod.: Mgr. Zuzana Molnárová, PhD.
1500.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Šemša
Dod.: Slovenský plynárensky priemysel a.s.
0.00 €
Kosenie verejných priestranstiev Odb.: Obec Šemša
Dod.: ALUGLASS, s.r.o.
0.00 €
Nehnuteľnosť Odb.: Obec Šemša
Dod.: SPF Slovenská republika
0.00 €
Spoločné VO Odb.: Obec Šemša
Dod.: Regionálne združenie miest a obcí Rudohorie
0.00 €
Nehnuteľnosť Odb.: KB house, s.r.o.
Dod.: Obec Šemša
0.00 €
Dodávka vody Odb.: Obec Šemša
Dod.: Východoslovenská vodárenska spoločnosť a.s.
0.00 €
Mesačný plat odborného zamestnanca Odb.: Obec Šemša
Dod.: Obec Jasov
0.00 €
Opatrovateľská služba Odb.: Obec Šemša
Dod.: ZOS MARGERITA n.o.
0.00 €
Dotácia Odb.: Obec Šemša
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
0.00 €
Zvoz odpadu Odb.: Obec Šemša
Dod.: KOSIT EAST s.r.o.
0.00 €
Hasičská cisternová automobilová striekačka Odb.: Obec Šemša
Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
0.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Šemša
Dod.: Regionálne združenie miest a obcí Rudohorie
0.00 €
Úprava webstránky Odb.: Obec Šemša
Dod.: webex digital s.r.o.
0.00 €
Úprava vzájomných práv pri spracovaní osobných údajov Odb.: Obec Šemša
Dod.: webex digital s.r.o.
0.00 €
Rekonštrukcia sály Kultúrneho domy v obci Šemša Odb.: Obec Šemša
Dod.: SCARABEUS KOŠICE s.r.o.
0.00 €
Pranie prádla Odb.: Obec Šemša
Dod.: Ústav na výkon trestu odňatia slobody
0.00 €
Stôl a stoličky Odb.: Tarnocy Ján
Dod.: Obec Šemša
0.00 €
Stôl a stoličky Odb.: Demko Imrich
Dod.: Obec Šemša
2.00 €
Stôl a stoličky Odb.: X - mall, s.r.o.
Dod.: Obec Šemša
0.00 €
Peňažný dar Odb.: Obec Šemša
Dod.: OZ IBV Vyšné poľo
0.00 €
Nájom poozemku Odb.: Obec Šemša
Dod.: LÚČ - Domov sociálnych služieb
0.00 €
Zber triedeného odpadu Odb.: Obec Šemša
Dod.: KOSIT EAST s.r.o.
0.00 €
Mesačný plat odborného zamestnanca Odb.: Obec Šemša
Dod.: Obec Jasov
0.00 €
Mesačný plat odborného zamestnanca Odb.: Obec Šemša
Dod.: Obec Jasov
0.00 €
Stoličky Odb.: Zlatica Dohanyošová
Dod.: Obec Šemša
0.00 €
Stôl a stoličky Odb.: Ingrid Kostková
Dod.: Obec Šemša
0.00 €
práce naviac Odb.: Obec Šemša
Dod.: MULLDEX, s.r.o.
0.00 €
Realizácia VO zákazky "Rekonštrukcia verejného osvtlenia v Obci Šemša" Odb.: Obec Šemša
Dod.: Ultima Ratio, s.r.o.
0.00 €
Zmena cenníka Odb.: Obec Šemša
Dod.: GALARMTECH spol. s.r.o.
0.00 €
Odchyt túlavých zvierat Odb.: Obec Šemša
Dod.: TD, s.r.o.
0.00 €
Pekárenské výrobky Odb.: Obec Šemša
Dod.: OMNI MARKET s.r.o.
0.00 €
Potraviny Odb.: Obec Šemša
Dod.: Ronely s.r.o.
0.00 €
Stravovanie pre dôchodcov Odb.: Obec Šemša
Dod.: LÚČ - Domov sociálnych služieb
0.00 €
dotácia Odb.: Pritelia Šemše o.z.
Dod.: Obec Šemša
0.00 €
Úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán Odb.: Obec Šemša
Dod.: Regionálna rozvojová agentúra BOROLO
0.00 €
Zber použitého šatstva Odb.: Obec Šemša
Dod.: MMPR, s.r.o.
0.00 €
Dotácia Odb.: Obec Šemša
Dod.: Environmentálny fond
0.00 €
Dotácia Odb.: Rímskokatolícka farnosť sv. Štefana
Dod.: Obec Šemša
0.00 €
Oplotenie cintorína Odb.: Obec Šemša
Dod.: Dominik Grešák
0.00 €
Bankový účet Odb.: Obec Šemša
Dod.: Prima banka Slovensko a.s.
0.00 €
Dotácia Odb.: Kolkársky klub Šemša
Dod.: Obec Šemša
2500.00 €
Dotácia Odb.: ŠPLH-Šemšanskí priatelia loptových hier
Dod.: Obec Šemša
1300.00 €
Peňažný dar Odb.: Obec Šemša
Dod.: Ubrbariát Šemša-pozemkové spoločenstvo
200.00 €
Audítorské služby Odb.: Obec Šemša
Dod.: Ing. Andrea Zálepová, CA
0.00 €
Nájom nehnuteľnosti Odb.: treexin s.r.o.
Dod.: Obec Šemša
0.00 €
MRK Odb.: Obec Šemša
Dod.: Východoslovenská distribučná a.s.
0.00 €
Prenájom nehnuteľnosti Odb.: KOVSTAV - Ing. Zuzana Kováčová
Dod.: Obec Šemša
300.00 €
Prenájom nehnuteľnosti Odb.: MULLDEX s.r.o.
Dod.: Obec Šemša
300.00 €
Nájom nehnuteľnosti Odb.: OK SPOJ s.r.o.
Dod.: Obec Šemša
150.00 €
Peňažný dar Odb.: Obec Šemša
Dod.: ŽIDOVO PAŠLISKO - pozemkové spoločenstvo
0.00 €
Stavebné práce v rámci projektu "Rozšírenie kanalizačnej siete obce Šemša" Odb.: Obec Šemša
Dod.: MULLDEX, s.r.o.
0.00 €
Peňažný dar Odb.: Obec Šemša
Dod.: Rastislav ŠIMKO
100.00 €
Zberné miesto Odb.: Obec Šemša
Dod.: ELT Management Company Slovakia s.r.o.
0.00 €
Služny týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci Odb.: Obec Šemša
Dod.: Safety Management s.r.o.
0.00 €
Poradenstvo a servis kancelárskeho zariadenia Odb.: Obec Šemša
Dod.: Next Team s.r.o.
0.00 €
Pozemok - parcela reg. "C" č. 131 Odb.: Krestián/Krestián Kuchárová
Dod.: Obec Šemša
0.00 €
Prevádzkový poriadok pre prácu s chemickými látkami Odb.: Obec Šemša
Dod.: Medical Care, s.r.o.
0.00 €
Pracovná zdravotná služba Odb.: Obec Šemša
Dod.: Medical Care, s.r.o.
0.00 €
Verejné obstarávanie Odb.: Obec Šemša
Dod.: MARBU VO - poradenstvo s.r.o.
0.00 €
Nebytový priestor Odb.: Základná umelecká škola v Medzeve
Dod.: Obec Šemša
0.00 €
Pranie prádla Odb.: Obec Šemša
Dod.: Ústav na výkon trestu odňatia slobody
0.00 €
Poistenie detí v MŠ Odb.: Obec Šemša
Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
0.00 €
Dodávka potravín Odb.: Obec Šemša
Dod.: Ronely s.r.o.
0.00 €
Pekárenské výrobky Odb.: Obec Šemša
Dod.: OMNI MARKET s.r.o.
0.00 €
Rekonštrukcia MK Šemša Odb.: Obec Šemša
Dod.: STRABAG s.r.o.
0.00 €
Kultúrne podujatie Odb.: Obec Šemša
Dod.: MAJA PRODUCTION s.r.o.
0.00 €
Odborná garancia Odb.: Obec Šemša
Dod.: TMM TRADE, s.r.o.
0.00 €
Zreštaurovanie kamenného kríža Odb.: Obec Šemša
Dod.: Renova - ART s.r.o.
0.00 €
Ovoxie a zelenina Odb.: Obec Šemša
Dod.: K 3 s.r.o.
0.00 €
Ochrana osobných údajov Odb.: Obec Šemša
Dod.: Pavol Halanda
0.00 €
Racionálna strava pre dôchodcov Odb.: Obec Šemša
Dod.: LÚČ - Domov sociálnych služieb
0.00 €
Nehnuteľnosť - orná pôda Odb.: Obec Šemša
Dod.: Gizela Kučerová
0.00 €
Nehnuteľnosť -oplotenie Odb.: treexin s.r.o.
Dod.: Obec Šemša
0.00 €
Zodpovedná osoba "GDPR" Odb.: Obec Šemša
Dod.: CUBS plus s.r.o.
0.00 €
Vstupný audit a vypracovanie dokumentácie "GDPR" Odb.: Obec Šemša
Dod.: CUBS plus s.r.o.
0.00 €
Zber, preprava a spracovanie elektroodpadu Odb.: Obec Šemša
Dod.: H+EKO, spol. s.r.o.
0.00 €
Orná pôda Odb.: Ladislav Sakáč
Dod.: Obec Šemša
0.00 €
Telekomunikačné služby Odb.: Obec Šemša
Dod.: Slovak Telekom a.s.
0.00 €
Mobilný hlas Odb.: Obec Šemša
Dod.: Slovak Telekom a.s.
0.00 €
Prenájom kontajnerov Odb.: LÚČ - Domov sociálnych služieb Šemša
Dod.: Obec Šemša
0.00 €
Verejná telefónna služba Odb.: Obec Šemša
Dod.: Slovak Telekom a.s.
0.00 €
Spoločenské podujatie Odb.: Obec Šemša
Dod.: Mgr. Roland Grosoš - ROLLO
0.00 €
Dar - peňažný Odb.: Obec Šemša
Dod.: Ubrbariát Šemša-pozemkové spoločenstvo
200.00 €
Dar - peňažný Odb.: Obec Šemša
Dod.: ELTIP s.r.o.
200.00 €
Zmena mzdových nákladov Odb.: Obec Šemša
Dod.: Obec Jasov
0.00 €
Nehnuteľnosť -oplotenie Odb.: VEJANO s.r.o.
Dod.: Obec Šemša
150.00 €
Nehnuteľnosť -oplotenie Odb.: KOVSTAV - Ing. Zuzana Kováčová
Dod.: Obec Šemša
200.00 €
Elektrická energia Odb.: Obec Šemša
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
0.00 €
Dar - peňažný Odb.: Obec Šemša
Dod.: Rastislav ŠIMKO
200.00 €
Dar - peňažný Odb.: Obec Šemša
Dod.: ŽIDOVO PAŠLISKO - pozemkové spoločenstvo
100.00 €
Dar - peňažný Odb.: Obec Šemša
Dod.: Brava-Stav s.r.o.
200.00 €
Poistenie majetku Odb.: Obec Šemša
Dod.: Regionálne združenie miest a obcí Rudohorie
0.00 €
Sanitárna technika na Deň obce Odb.: Obec Šemša
Dod.: JOHNNY SERVIS s.r.o.
0.00 €
Spracovanie osobných údajov Odb.: Obec Šemša
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
0.00 €
Spracovanie osobných údajov Odb.: Obec Šemša
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
0.00 €
Poradenské služby Odb.: Obec Šemša
Dod.: Centrum regionálneho rozvoja Košického kraja n.o.
0.00 €
Rekonštrukcia Odb.: Obec Šemša
Dod.: EURO-BAU s.r.o.
0.00 €
Rekonštrukcia Odb.: Obec Šemša
Dod.: EURO-BAU s.r.o.
0.00 €
Rekonštrukcia Odb.: Obec Šemša
Dod.: EURO-BAU s.r.o.
0.00 €
Rekonštrukcia Odb.: Obec Šemša
Dod.: EURO-BAU s.r.o.
0.00 €
Rekonštrukcia Odb.: Obec Šemša
Dod.: EURO-BAU s.r.o.
0.00 €
Rekonštrukcia Odb.: Obec Šemša
Dod.: EURO-BAU s.r.o.
0.00 €
Rekonštrukcia Odb.: Obec Šemša
Dod.: EURO-BAU s.r.o.
191615.26 €
Triedený zber Odb.: Obec Šemša
Dod.: NATUR-PACK a.s.
0.00 €
Pripojenie do distribučnej sústavy Odb.: Obec Šemša
Dod.: Východoslovenská distribučná a.s.
0.00 €
Opilovanie a orezanie stromov Odb.: Obec Šemša
Dod.: TREEXIN s.r.o.
1092.00 €
Program WinCITY Odb.: Obec Šemša
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
0.00 €
Dotácia Odb.: Rímskokatolícka farnosť sv. Štefana
Dod.: Obec Šemša
0.00 €
Dotácia Odb.: ŠPLH-Šemšanskí priatelia loptových hier
Dod.: Obec Šemša
0.00 €
Dotácia Odb.: Pritelia Šemše o.z.
Dod.: Obec Šemša
1300.00 €
Dotácia Odb.: Kolkársky klub Šemša
Dod.: Obec Šemša
0.00 €
Zmena mzdových nákladov Odb.: Obec Šemša
Dod.: Obec Poproč
0.00 €
Pranie prádla Odb.: Obec Šemša
Dod.: Ústav na výkon trestu odňatia slobody
0.00 €
Vodovod Odb.: Obec Šemša
Dod.: Východoslovenská vodárenska spoločnosť a.s.
0.00 €
Dodávka potravín Odb.: Obec Šemša
Dod.: K 3 s.r.o.
0.00 €
Dodávka plynu Odb.: Obec Šemša
Dod.: Slovenský plynárensky priemysel a.s.
0.00 €
Pripojenie do distribučnej siete - elektrina Odb.: Obec Šemša
Dod.: Východoslovenská distribučná a.s.
0.00 €
Lampy verejného osvetlenia Odb.: Obec Šemša
Dod.: Obec Malá Ida
150.00 €
ČOV Odb.: Obec Šemša
Dod.: W-CONTROL s.r.o.
0.00 €
Úrazové poistenie Odb.: Obec Šemša
Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
0.00 €
Úrazové poistenie Odb.: Obec Šemša
Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
0.00 €
Dodávka potravín Odb.: Obec Šemša
Dod.: Ronely s.r.o.
0.00 €
Služby verejného obstarávania zákaziek Odb.: Obec Šemša
Dod.: TENDER-KONZULT s.r.o.
0.00 €
Vybudovanie ústredného vykurovania Odb.: Obec Šemša
Dod.: Rastislav ŠIMKO
0.00 €
Dodávka vody z verejného vodovodu Odb.: Obec Šemša
Dod.: Východoslovenská vodárenska spoločnosť a.s.
0.00 €
Rekonštrukcia elektroinštalácie v novovznikajúcom komunitnom centre Odb.: Obec Šemša
Dod.: ELTIP s.r.o.
7328.16 €
Stavebné úpravy v novovznikajúcom komunitnom centre Odb.: Obec Šemša
Dod.: Brava-Stav s.r.o.
21161.70 €
Mesačný plat Odb.: Obec Šemša
Dod.: Obec Poproč
0.00 €
Nájom poľnohospodárskej pôdy Odb.: AGRO Š.H.N. s.r.o.
Dod.: Obec Šemša
61.20 €
Peňažný dar Odb.: Obec Šemša
Dod.: ŽIDOVO PAŠLISKO - pozemkové spoločenstvo
100.00 €
Organizácia "Deň obce 2017" Odb.: Obec Šemša
Dod.: Mgr. Roland Grosoš - ROLLO
3980.00 €
Pozemok parcela č. 558 Odb.: Mgr. Katarína Kvaková, Marek Kvaka
Dod.: Obec Šemša
6600.00 €
Peňažný dar Odb.: Obec Šemša
Dod.: Ubrbariát Šemša-pozemkové spoločenstvo
200.00 €
Nehnuteľnosť - časť vymedzená na reklamu Odb.: VEJANO s.r.o.
Dod.: Obec Šemša
100.00 €
Nehnuteľnosť - časť vymedzená na reklamu Odb.: treexin s.r.o.
Dod.: Obec Šemša
1000.00 €
Nehnuteľnosť - časť vymedzená na reklamu Odb.: EUROVIA SK a.s.
Dod.: Obec Šemša
1000.00 €
Nehnuteľnosť - časť vymedzená na reklamu Odb.: Renáta Chovancová-Kasser
Dod.: Obec Šemša
100.00 €
Nehnuteľnosť - časť vymedzená na reklamu Odb.: FARBY KUŠNÍR s.r.o.
Dod.: Obec Šemša
150.00 €
Nehnuteľnosť - časť vymedzená na reklamu Odb.: MULTIPRINT s.r.o.
Dod.: Obec Šemša
100.00 €
Dar - finančný Odb.: Obec Šemša
Dod.: Brava-Stav s.r.o.
150.00 €
Nehnuteľnosť - časť vymedzená na reklamu Odb.: OK SPOJ s.r.o.
Dod.: Obec Šemša
200.00 €
Nehnuteľnosť - časť vymedzená na reklamu Odb.: KOVSTAV - Ing. Zuzana Kováčová
Dod.: Obec Šemša
300.00 €
Jablkové šťavy Odb.: Obec Šemša
Dod.: HOOK s.r.o.
19.00 €
Audítorské služby Odb.: Obec Šemša
Dod.: Ing. Andrea Zálepová, CA
0.00 €
Poradenské služby Odb.: Obec Šemša
Dod.: Centrum regionálneho rozvoja Košického kraja n.o.
0.00 €
Úrazové poistenie Odb.: Obec Šemša
Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
6.00 €
WC a sanitárna technika - prenájom na Dni obce Odb.: Obec Šemša
Dod.: JOHNNY SERVIS s.r.o.
91.20 €
Predaj parcely reg. "C" č. 209 Odb.: Grosoš/Grosošová/Hrutkaiová
Dod.: Obec Šemša
0.00 €
Dodávka plynu Odb.: Obec Šemša
Dod.: Slovenský plynárensky priemysel a.s.
0.00 €
Preprava komunálneho odpadu vo VKK Odb.: Obec Šemša
Dod.: DONO spol. s.r.o.
1.40 €
Dotácia z rozpočtu obce Odb.: ŠPLH-Šemšanskí priatelia loptových hier
Dod.: Obec Šemša
1500.00 €
Dotácia z rozpočtu obce Odb.: Pritelia Šemše o.z.
Dod.: Obec Šemša
1500.00 €
Dotácia z rozpočtu obce Odb.: Kolkársky klub Šemša
Dod.: Obec Šemša
2000.00 €
Zabezpečenie výkonov pracovnej zdravotnej služby Odb.: Obec Šemša
Dod.: Anton Schmotzer
0.00 €
Služby v odpadovom hospodárstve Odb.: Obec Šemša
Dod.: AVE Východ s.r.o.
0.00 €
Zmluva na rok 2017 Odb.: Obec Šemša
Dod.: W-CONTROL s.r.o.
0.00 €
Pekárenské výrobky Odb.: Obec Šemša
Dod.: OMNI MARKET s.r.o.
0.00 €
Dar na podporu akcie pre deti Odb.: Obec Šemša
Dod.: Ubrbariát Šemša-pozemkové spoločenstvo
200.00 €
Nebytový priestor v budove OcÚ Odb.: Michal Tokár
Dod.: Obec Šemša
0.00 €
Dodávka umelého kameniva Odb.: Obec Šemša
Dod.: U.S.Steel Košice s.r.o.
0.00 €
Rámcová zmluva o poskytovaní tovarov Odb.: Obec Šemša
Dod.: K 3 s.r.o.
0.00 €
Zariadenie´hromadného stravovania Odb.: Obec Šemša
Dod.: Elektroservis VV,s.r.o.
0.00 €
Dodávka potravín Odb.: Obec Šemša
Dod.: Ronely s.r.o.
0.00 €
Predaj pozemku Odb.: Ing. Michal Marcinko
Dod.: Obec Šemša
187.00 €
Združené nakladanie s odpadmi z obalov Odb.: Obec Šemša
Dod.: NATUR-PACK a.s.
0.00 €
Rekonštrukcia kuchyne MŠ a ZŠ Šemša Odb.: Obec Šemša
Dod.: MULLDEX, s.r.o.
12241.81 €
prenájom časti nehnuteľnosti Odb.: KAMENÁRSTVO Košice s.r.o.
Dod.: Obec Šemša
100.00 €
prenájom časti nhenuteľnosti Odb.: JUMAKL s.r.o.
Dod.: Obec Šemša
75.00 €
propagácia Odb.: EUROVIA SK a.s.
Dod.: Obec Šemša
200.00 €
služby na sociálnom a hospodárskom rozvoji obce Odb.: Obec Šemša
Dod.: Centrum regionálneho rozvoja Košického kraja n.o.
1900.00 €
prenájom časti nehnuteľnosti Odb.: Renáta Chovancová-Kasser
Dod.: Obec Šemša
100.00 €
podpora akcie Odb.: Obec Šemša
Dod.: ŽIDOVO PAŠLISKO - pozemkové spoločenstvo
100.00 €
udelenie súhlasu - licencie Odb.: Obec Šemša
Dod.: SOZA
80.40 €
prenájom časti nehnuteľnosti Odb.: treexin s.r.o.
Dod.: Obec Šemša
1000.00 €
telekomunikačné služby Odb.: Obec Šemša
Dod.: Slovak Telekom a.s.
29.99 €
spolupráca pri realizácii akcie Odb.: Obec Šemša
Dod.: Mgr. Roland Grosoš - ROLLO
3000.00 €
prenájom časti nehnuteľnosti Odb.: KOVSTAV - Ing. Zuzana Kováčová
Dod.: Obec Šemša
300.00 €
prenájom časti nehnuteľnosti Odb.: Jozef Obročník-ACE Autodiely
Dod.: Obec Šemša
100.00 €
prenájom časti nehnuteľnosti Odb.: OK SPOJ s.r.o.
Dod.: Obec Šemša
100.00 €
parcela registra "C" 600/4 Odb.: Rudolf Chmelnický
Dod.: Obec Šemša
1080.00 €
podpora podujatia Odb.: Obec Šemša
Dod.: Brava-Stav s.r.o.
100.00 €
podpora akcie Odb.: Obec Šemša
Dod.: Ubrbariát Šemša-pozemkové spoločenstvo
200.00 €
dotácia Odb.: Kolkársky klub Šemša
Dod.: Obec Šemša
1500.00 €
dotácia Odb.: ŠPLH-Šemšanskí priatelia loptových hier
Dod.: Obec Šemša
1500.00 €
spoločný stavebný úrad Odb.: Obec Šemša
Dod.: Obec Jasov
108.50 €
Dom smútku a okolie Odb.: Obec Šemša
Dod.: DAG SLOVAKIA a.s.
232530.00 €
úrazové poistenie Odb.: Obec Šemša
Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
6.50 €
práva výkonných umelcov a výrobcov Odb.: Obec Šemša
Dod.: SLOVGRAM
38.50 €
odkúpenie stánku Odb.: Obec Šemša
Dod.: MAS Rudohorie o.z.
250.00 €
dotácia Odb.: Pritelia Šemše o.z.
Dod.: Obec Šemša
2500.00 €
vykonanie diela Odb.: Obec Šemša
Dod.: Erika Projekt s.r.o.
3000.00 €
vykonanie diela Odb.: Obec Šemša
Dod.: SPK s.r.o.
4860.00 €
služby v odpadovom hospodárstve Odb.: Obec Šemša
Dod.: AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.
546.00 €
poskytovanie služieb Odb.: Obec Šemša
Dod.: Ústav na výkon trestu odňatia slobody
0.95 €
odoborná garancia Odb.: Obec Šemša
Dod.: Ing. Munkhbat Tudevdorj
20.00 €
likvidácia biologických, aeróbne stabilizovaných kalov Odb.: Obec Šemša
Dod.: KONTRAKT JMV s.r.o.
18.00 €
vymedzenie právnych vzťahov Odb.: Obec Šemša
Dod.: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
0.00 €
zhotovenie projektovej dokumentácie Odb.: Obec Šemša
Dod.: Aquatech s.r.o.
4920.00 €
prevádzkovanie verejnej kanalizácie Odb.: Obec Šemša
Dod.: W-CONTROL s.r.o.
3213.36 €
zriadenie vecného bremena Odb.: Obec Šemša
Dod.: Východoslovenská distribučná a.s.
0.00 €
predaj parcela č. 335 Odb.: Irina Vlasenko
Dod.: Obec Šemša
23.00 €
licencia cintorín Odb.: Obec Šemša
Dod.: Pavol Halanda
70.00 €
preprava a zber uvedených zložiek komunálneho odpadu Odb.: Obec Šemša
Dod.: Ľubomír Ludvik WINDOORS
0.00 €
zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov Odb.: Obec Šemša
Dod.: NATUR-PACK a.s.
0.00 €
dotácia Odb.: ŠPLH-Šemšanskí priatelia loptových hier
Dod.: Obec Šemša
250.00 €
implementácia projektu Odb.: Obec Šemša
Dod.: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
0.00 €
predaj nhenuteľnosti - pracela č. 516 Odb.: Mgr.PhDr. Rastislav Král a Ing. Darina Králová
Dod.: Obec Šemša
35350.00 €
servis detského ihriska Odb.: Obec Šemša
Dod.: PLAYSYSTEM servis s.r.o.
100.00 €
výmena vonkajšieho kanalizačného potrubia Odb.: Obec Šemša
Dod.: VT-KANAL s.r.o.
796.00 €
predaj mäsa a mäsových výrobkov Odb.: Obec Šemša
Dod.: Bučko František
0.00 €
stavebný úrad Odb.: Obec Šemša
Dod.: Obec Jasov
103.20 €
preprava komunálneho odpadu vo VKK Odb.: Obec Šemša
Dod.: HL Build s.r.o.
1.30 €
preprava komunálneho odpadu VKK Odb.: Obec Šemša
Dod.: DONO spol. s.r.o.
1.33 €
dodávka potravín Odb.: Obec Šemša
Dod.: Ronely s.r.o.
0.00 €
skupinové poistenie Odb.: Obec Šemša
Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
64.96 €
skupinové poistenie Odb.: Obec Šemša
Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
53.36 €
ovocie,zeleniny a výrobky z nich Odb.: Obec Šemša
Dod.: HOOK s.r.o.
0.05 €
právne vzťahy - parcela 159 Odb.: Obec Šemša
Dod.: Východoslovenská vodárenska spoločnosť a.s.
0.00 €
právne vzťahy - parcela 624 Odb.: Obec Šemša
Dod.: Východoslovenská vodárenska spoločnosť a.s.
0.00 €
deratizácia, dezinfekcia, dezinsekcia Odb.: Obec Šemša
Dod.: AQUA-VIVA Dušan Szabó
0.00 €
úprava zmluvného vzťahu Odb.: Obec Šemša
Dod.: K 3 s.r.o.
0.00 €
prenájom nehnuteľnosti Odb.: ŠPLH-Šemšanskí priatelia loptových hier
Dod.: Obec Šemša
1.00 €
predaj nehnuteľnosti - parcela 202/2 Odb.: Jozef Palko
Dod.: Obec Šemša
73.00 €
trojdielna keramická magnetická tabuľa so zdvíhacim stojanom Odb.: Obec Šemša
Dod.: Educas s.r.o.
1590.00 €
kancelársky papier Odb.: Obec Šemša
Dod.: APL plus s.r.o.
63.60 €
kamenivo UHKT Odb.: Obec Šemša
Dod.: U.S.Steel Košice s.r.o.
0.20 €
nájom nehnuteľnosti - umiestnenie reklamy Odb.: ORIRI s.r.o.
Dod.: Obec Šemša
300.00 €
poskytovanie údajov Odb.: Obec Šemša
Dod.: Sociálna poisťovňa
0.00 €
úprava povrchov podláh, stien,stropov ZŠ Šemša Odb.: Obec Šemša
Dod.: RJ STAVEBNINY s.r.o.
29976.00 €
hudobné vystúpenie Odb.: Obec Šemša
Dod.: Daniel Imrich
240.00 €
rekonštrukcia prevzdušňovania ČOV Odb.: Obec Šemša
Dod.: W-CONTROL s.r.o.
8885.40 €
dotácia Odb.: Obec Šemša
Dod.: Priatelia Šemša O.z.
500.00 €
licencia Odb.: Obec Šemša
Dod.: SOZA
80.40 €
prenájom nehnuteľnosti - umiestnenie reklamy Odb.: Renáta Chovancová-Kasser
Dod.: Obec Šemša
100.00 €
odber a analýza vzoriek vody Odb.: Obec Šemša
Dod.: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
388.20 €
zmena údajov Odb.: Obec Šemša
Dod.: Ronely s.r.o.
0.00 €
prenájom nehnuteľnosti - umiestnenie reklamy Odb.: OK SPOJ s.r.o.
Dod.: Obec Šemša
100.00 €
prenajom nehnuteľnosti -umiestnenie reklamy Odb.: KOVSTAV - Ing. Zuzana Kováčová
Dod.: Obec Šemša
300.00 €
dodávka kameniva Odb.: Obec Šemša
Dod.: U.S.Steel Košice s.r.o.
0.20 €
spracovanie projektov preštrukturálne nástroje EÚ Odb.: Obec Šemša
Dod.: Centrum regionálneho rozvoja Košického kraja n.o.
910.00 €
finančná podpora akcie Odb.: Obec Šemša
Dod.: ŽIDOVO PAŠLISKO - pozemkové spoločenstvo
100.00 €
finančná podpora akcie Odb.: Obec Šemša
Dod.: Ubrbariát Šemša-pozemkové spoločenstvo
150.00 €
prenájom nehnuteľnosti - umietnenie reklamy Odb.: SCHOTT s.r.o.
Dod.: Obec Šemša
150.00 €
služby na podporu regionálneho rozvoja Odb.: Obec Šemša
Dod.: Centrum regionálneho rozvoja Košického kraja n.o.
990.00 €
umiestnenie reklamných zariadení Odb.: AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.
Dod.: Obec Šemša
250.00 €
vypracovanie PHSR 2014-2020 Odb.: Obec Šemša
Dod.: Centrum regionálneho rozvoja Košického kraja n.o.
990.00 €
zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Odb.: Obec Šemša
Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
3315.00 €
ekonomicko-manžérska činnosť a poradenstvo Odb.: Obec Šemša
Dod.: TENDER-KONZULT s.r.o.
20.00 €
traktor- košačka na trávu Odb.: ŠPLH-Šemšanskí priatelia loptových hier
Dod.: Obec Šemša
250.00 €
odborná garancia Odb.: Obec Šemša
Dod.: Ing. Munkhbat Tudevdorj
20.00 €
úrazové poistenie Odb.: Obec Šemša
Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
9.75 €
likvidácia odpadu Odb.: Obec Šemša
Dod.: ESPIK Group s.r.o.
10.00 €
aktualizácia bezpečnostného projektu Odb.: Obec Šemša
Dod.: CUBS plus s.r.o.
150.00 €
zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby Odb.: Obec Šemša
Dod.: Anton Schmotzer
0.00 €
dotácia Odb.: ŠPLH-Šemšanskí priatelia loptových hier
Dod.: Obec Šemša
750.00 €
umelé kamenivo z vysokopecnej trosky Odb.: Obec Šemša
Dod.: U.S.Steel Košice s.r.o.
0.20 €
mobilný internet a tablet Odb.: Obec Šemša
Dod.: Slovak Telekom a.s.
20.99 €
osobitné dojednania k zmluvám o dodávke plynu Odb.: Obec Šemša
Dod.: Slovenský plynárensky priemysel a.s.
0.00 €
dodávka plynu Odb.: Obec Šemša
Dod.: Slovenský plynárensky priemysel a.s.
0.00 €
dodávka plynu Odb.: Obec Šemša
Dod.: Slovenský plynárensky priemysel a.s.
0.00 €
dodávka plynu Odb.: Obec Šemša
Dod.: Slovenský plynárensky priemysel a.s.
0.00 €
poskytovanie služieb v odpadovom hospodárstve Odb.: Obec Šemša
Dod.: AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.
546.00 €
dotácia Odb.: Kolkársky klub Šemša
Dod.: Obec Šemša
1000.00 €
pranie a žehlenie prádla Odb.: Obec Šemša
Dod.: Ústav na výkon trestu odňatia slobody
0.95 €
nájom Odb.: Obec Šemša
Dod.: Združenie ROZVOJ TURIZMU
1.00 €
likvidácia biologických,aeróbne stabilizovaných kalov z ČOV Odb.: Obec Šemša
Dod.: KONTRAKT JMV s.r.o.
18.00 €
verejná telefónna služba, internet Odb.: Obec Šemša
Dod.: Slovak Telekom a.s.
54.99 €
mobilný telefón Odb.: Obec Šemša
Dod.: Slovak Telekom a.s.
1.00 €
telekomunikačné služby Odb.: Obec Šemša
Dod.: Slovak Telekom a.s.
0.00 €
telekomunikačné služby Odb.: Obec Šemša
Dod.: Slovak Telekom a.s.
0.00 €
audit Odb.: Obec Šemša
Dod.: Ing. Andrea Zálepová, CA
500.00 €
dodávka plynu Odb.: Regionálne združenie miest a obcí Rudohorie
Dod.: Slovenský plynárensky priemysel a.s.
238067.77 €
prevádzka verejnej kanalizácie Odb.: Obec Šemša
Dod.: W-CONTROL s.r.o.
3053.52 €
zmena údajov Odb.: Obec Šemša
Dod.: MAS Rudohorie o.z.
38.00 €
prenájom nebytových priestorov Odb.: Obec Šemša
Dod.: Daniela Potošňákova - DAPO
161.67 €
úrazové positenie Odb.: Obec Šemša
Dod.: Prvá Komunálna Finančná a.s.
51.04 €
úrazové poistenie Odb.: Obec Šemša
Dod.: Prvá Komunálna Finančná a.s.
67.28 €
prenájom nebytových priestorov Odb.: Obec Šemša
Dod.: MAS Rudohorie o.z.
38.00 €
zámena nehnuteľností Odb.: Obec Šemša
Dod.: Fyzické osoby
0.00 €
kazetový strop ZŠ Šemša Odb.: Obec Šemša
Dod.: M&M-GIPS stav s.r.o.
8640.00 €
nájom nehnuteľnosti Odb.: Obec Šemša
Dod.: AVE Východ s.r.o.
150.00 €
licencia Odb.: Obec Šemša
Dod.: SOZA
0.00 €
dar Odb.: Obec Šemša
Dod.: SPK s.r.o.
200.00 €
obstarávanie zemného plynu Odb.: Obec Šemša
Dod.: Regionálne združenie miest a obcí Rudohorie
100.00 €
nájom nehnuteľnosti Odb.: Obec Šemša
Dod.: SCHOTT spol s.r.o.
100.00 €
dar Odb.: Obec Šemša
Dod.: ŽIDOVO PAŠLISKO - pozemkové spoločenstvo
50.00 €
prenájom majetku Odb.: Obec Šemša
Dod.: ECROZ o.z.
417.50 €
rekonštrukcia elektroinštalácie ZŠ a MŠ Šemša Odb.: Obec Šemša
Dod.: ELTIP s.r.o.
13954.76 €
dar Odb.: Obec Šemša
Dod.: Ubrbariát Šemša-pozemkové spoločenstvo
150.00 €
poradenské služby Odb.: Obec Šemša
Dod.: Centrum regionálneho rozvoja Košického kraja n.o.
1.00 €
spoločný stavebný úrad Odb.: Obec Šemša
Dod.: Obec Jasov
101.30 €
jedálne kupóny Odb.: Obec Šemša
Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
3.00 €
odber a analýza vzoriek vôd Odb.: Obec Šemša
Dod.: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
517.60 €
prenájom nebytových priestorov Odb.: ECROZ o.z.
Dod.: Obec Šemša
417.50 €
dotácia Odb.: Kolkársky klub Šemša
Dod.: Obec Šemša
1500.00 €
poskytovanie súborov údajov z katastra Odb.: Obec Šemša
Dod.: Geodetický a kartografický ústav Bratislava
0.00 €
zhotovenie web stránky, domény a webhosting Odb.: Obec Šemša
Dod.: Wbx media s.r.o.
540.00 €
opiľovanie stromu horolezeckou technikou Odb.: Obec Šemša
Dod.: Galčík s.r.o.
370.00 €
projektová dokumentácia rekonštrukcia elektroinštalácie ZŠ a MŠ Šemša Odb.: Obec Šemša
Dod.: ANEL Košice s.r.o.
720.00 €
odborné poradenstvo a konzultačné služby pri verejnom obstarávaní Odb.: Obec Šemša
Dod.: TENDER-KONZULT s.r.o.
59.00 €
spoločný stavebný úrad Odb.: Obec Šemša
Dod.: Obec Jasov
99.00 €
prenájom Odb.: Obec Šemša
Dod.: SOKRATES n.o.
0.00 €
poskytovanie služieb práčovne Odb.: Obec Šemša
Dod.: Ústav na výkon trestu odňatia slobody
0.95 €
úrazové poistenie Odb.: Obec Šemša
Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
6.50 €
likvidácia biologických aeróbne stabilizovaných kalov produkovaných v obecnej ČOV Odb.: Obec Šemša
Dod.: KONTRAKT JMV s.r.o.
18.00 €
digitálny archivačný systém a grafické zobrazenie hrobových miest Odb.: Obec Šemša
Dod.: Pavol Halanda
70.00 €
služby v odpadovom hospodárstve Odb.: Obec Šemša
Dod.: AVE Východ s.r.o.
510.00 €
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie v obci Odb.: Obec Šemša
Dod.: W-CONTROL s.r.o.
2915.52 €
umelé kamenivo z vysokopecnej trosky Odb.: Obec Šemša
Dod.: U.S.Steel Košice s.r.o.
0.20 €
vypracovanie bezpečnostného projektu Odb.: Obec Šemša
Dod.: CUBS plus s.r.o.
390.00 €
prevod majetku Odb.: Obec Šemša
Dod.: Ústav informácií a prognóz školstva
0.00 €
poskytovanie služieb práčovne Odb.: Obec Šemša
Dod.: Ústav na výkon trestu odňatia slobody
0.95 €
mliekarenské výrobky Odb.: Obec Šemša
Dod.: Tatranská mliekareň a.s.
0.00 €
oprava verejných komunikácií Odb.: Obec Šemša
Dod.: Astex s.r.o.
6874.30 €
Stavebné práce - zateplenie strechy a plášťa ZŠ Odb.: Obec Šemša
Dod.: STAVPOT s.r.o.
113620.13 €
skupinové poistenie Odb.: Obec Šemša
Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
48.72 €
skupinové poistenie Odb.: Obec Šemša
Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
53.36 €
využívanie elektronických služieb Odb.: Obec Šemša
Dod.: Union zdravotná poisťovňa a.s.
0.00 €
predaj majetku - parcela 86 Odb.: Kuruc/Kurucová
Dod.: Obec Šemša
109.00 €
Stavebné práce - zateplenie strechy a plášťa ZŠ Odb.: Obec Šemša
Dod.: STAVPOT s.r.o.
111741.13 €
poskytovanie verejných služieb Odb.: Obec Šemša
Dod.: Slovak Telekom a.s.
54.00 €
umiestnenie reklamy Odb.: EUROVIA SK a.s.
Dod.: Obec Šemša
300.00 €
prezentácia Odb.: Obec Šemša
Dod.: AVE Východ s.r.o.
100.00 €
finančné prostriedky na kultúrnu akciu Odb.: Obec Šemša
Dod.: dITcom
300.00 €
autorské práva Odb.: Obec Šemša
Dod.: SOZA
0.00 €
dodávka a montáž klampiarskych výrobkov na prístrešky budovy OcÚ Odb.: Obec Šemša
Dod.: STAVPOT s.r.o.
2282.04 €
oprava autobusovej zastávky Odb.: Obec Šemša
Dod.: STAVPOT s.r.o.
480.24 €
umiestnenie reklamy Odb.: SCHOTT s.r.o.
Dod.: Obec Šemša
100.00 €
predaj majetku - parcela 41 Odb.: Halás/Halás
Dod.: Obec Šemša
117.00 €
predaj majetku -parcela 196 Odb.: Golian/Golianová
Dod.: Obec Šemša
157.00 €
prenájom priestorov Odb.: Obec Šemša
Dod.: Základná umelecká škola v Medzeve
0.00 €
úprava práv Odb.: Obec Šemša
Dod.: SLOVGRAM
33.50 €
technický dozor Odb.: Obec Šemša
Dod.: SPK s.r.o.
10.00 €
poradenské služby Odb.: Obec Šemša
Dod.: Centrum regionálneho rozvoja Košického kraja n.o.
1.00 €
úprava podmienok poskytovania príspevkov Odb.: Obec Šemša
Dod.: Recyklačný fond
0.00 €
umelé kamenivo z vysokopecnej trosky Odb.: Obec Šemša
Dod.: U.S.Steel Košice s.r.o.
0.20 €
dodávka a montáž žalúzií a sieťok proti hmyzu Odb.: Obec Šemša
Dod.: Miroslav Novotný
600.00 €
digitálny archivačný systém a grafické zobrazenie hrobových miest Odb.: Obec Šemša
Dod.: Pavol Halanda
70.00 €
telekomunikačné služby Odb.: Obec Šemša
Dod.: Slovak Telekom a.s.
1.00 €
likvidácia biologických aeróbne stabilizovaných kalov produkovaných v obecnej ČOV Odb.: Obec Šemša
Dod.: KONTRAKT JMV s.r.o.
18.00 €
dotácia Odb.: Kolkársky klub Šemša
Dod.: Obec Šemša
1500.00 €
lekárska posudková činnosť Odb.: Obec Šemša
Dod.: MUDr. Katarína Kyselová
35.00 €
služby v odpadovom hospodárstve Odb.: Obec Šemša
Dod.: AVE Východ s.r.o.
510.00 €
Údržba a servis operačných systémov Odb.: Obec Šemša
Dod.: RNDr. Vladimír Lacko, PhD.
17.50 €
poistenie majetku Odb.: Obec Šemša
Dod.: Union zdravotná poisťovňa a.s.
858.84 €
nájom nebytového priestoru Odb.: Obec Šemša
Dod.: Martin Kuba
219.50 €
práce Odb.: Obec Šemša
Dod.: V.O.D.S. a.s.
47422.86 €
bleskozvod kolkáreň Odb.: Obec Šemša
Dod.: Kalfus Ladislav- KLelektro
2250.04 €
stavebné práce -detské ihrisko Odb.: Obec Šemša
Dod.: Juraj Dubovský
2540.50 €
doprava odpadu Odb.: Obec Šemša
Dod.: ODOS s.r.o.
1.30 €
rekonštrukcia verejných priestranstiev a parkov Odb.: Obec Šemša
Dod.: GMT spol. s.r.o.
18017.17 €
dodávka plynu Odb.: Obec Šemša
Dod.: Slovenský plynárensky priemysel a.s.
0.00 €
dodávka plynu Odb.: Obec Šemša
Dod.: Slovenský plynárensky priemysel a.s.
0.00 €
dodávka plynu Odb.: Obec Šemša
Dod.: Slovenský plynárensky priemysel a.s.
0.00 €
elektronické bankovníctvo Odb.: Obec Šemša
Dod.: Prima banka Slovensko a.s.
0.00 €
zmeny Odb.: Obec Šemša
Dod.: V.O.D.S. a.s.
0.00 €
stavebný dozor Odb.: Obec Šemša
Dod.: Združenie CEVING
360.00 €
revízna činnosť Odb.: Obec Šemša
Dod.: Kalfus Ladislav- KLelektro
5.50 €
poradenské a administratívne služby Odb.: Obec Šemša
Dod.: Regionálna rozvojová agentúra BOROLO
950.00 €
audit Odb.: Obec Šemša
Dod.: Ing. Andrea Zálepová, CA
400.00 €
poradenské služby Odb.: Obec Šemša
Dod.: EuroKONZULT Slovakia n.o.
1700.00 €
nenávratný finančný príspevok Odb.: Obec Šemša
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
15964.31 €
digitálny archivačný systém a grafické zobrazenie hrobových miest Odb.: Obec Šemša
Dod.: Pavol Halanda
70.00 €
technik požiarnej ochrany a bezpečnostný technik Odb.: Obec Šemša
Dod.: Anton Schmotzer
39.84 €
poistenie Odb.: Obec Šemša
Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
9.75 €
rozbory vody na rok 2012 Odb.: Obec Šemša
Dod.: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
437.60 €
dotácia Odb.: Kolkársky klub Šemša
Dod.: Obec Šemša
1500.00 €
návrh UPN Odb.: Obec Šemša
Dod.: Ing.arch. Viktor Malinovský, autorizovaný architekt SKA
13892.40 €
dodávka elektriny Odb.: Obec Šemša
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
0.00 €
služby v odpadovom hospodárstve Odb.: Obec Šemša
Dod.: AVE Východ s.r.o.
438.74 €
spracovanie územného plánu obce Šemša Odb.: Obec Šemša
Dod.: Ing.arch. Viktor Malinovský, autorizovaný architekt SKA
14894.40 €
dodanie a montáž bezpečnostných a zabezpečovacích systémov Odb.: Obec Šemša
Dod.: GALARMTECH spol. s.r.o.
7535.95 €
nesprávne fakturované položky Odb.: Obec Šemša
Dod.: IRES R+M s.r.o.
-6452.64 €
bezporuchový chod OSN Odb.: Obec Šemša
Dod.: GALARMTECH spol. s.r.o.
0.00 €
bezporuchový chod PSN Odb.: Obec Šemša
Dod.: GALARMTECH s.r.o.
0.00 €
bezporuchový chod PSN Odb.: Obec Šemša
Dod.: GALARMTECH s.r.o.
0.00 €
bezporuchový chod priemyselnej televíze - kamerového systému Odb.: Obec Šemša
Dod.: GALARMTECH s.r.o.
0.00 €
bezporuchový chod priemyselnej televízie - kamerového systému Odb.: Obec Šemša
Dod.: GALARMTECH spol. s.r.o.
0.00 €
realizáia naviac prác Odb.: Obec Šemša
Dod.: IRES R+M s.r.o.
2676.65 €
výroba a montáž nosnej konštrukcia balkóna Odb.: Obec Šemša
Dod.: Erich Schreiber
2256.00 €
operát štátneho mapového diela vo forme rastovej mapy Odb.: Obec Šemša
Dod.: Geodetický a kartografický ústav Bratislava
27.00 €
nenávratný finančný príspevok Odb.: Obec Šemša
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
16475.67 €
nenávratný finančný príspevok Odb.: Obec Šemša
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
34560.58 €
verejné obstaranie Odb.: Obec Šemša
Dod.: Regionálne združenie miest a obcí Rudohorie
0.00 €
predaj majetku - parcela 613/5 Odb.: Dzurová Marta
Dod.: Obec Šemša
102.00 €
predaj majetku - parcela 613/4 Odb.: Múdra Jolana
Dod.: Obec Šemša
314.00 €
poskytovanie verejných služieb Odb.: Obec Šemša
Dod.: Slovak Telekom a.s.
0.00 €
služby verejného obstarávania Odb.: Obec Šemša
Dod.: dITcom
750.00 €
stavebné práce Odb.: Obec Šemša
Dod.: M,M. Stavby s.r.o.
6911.40 €
dotácia Odb.: Obec Šemša
Dod.: Obvodný úrad Košice
7100.00 €
vzdelávanie zamestnancov Odb.: Obec Šemša
Dod.: EuroKONZULT Slovakia n.o.
0.00 €
pradenské služby Odb.: Obec Šemša
Dod.: EuroKONZULT Slovakia n.o.
1659.70 €
právna pomoc Odb.: Obec Šemša
Dod.: JUDr. Jozef Sotolář, PhD.
1110.00 €
vývoz VKK Odb.: Obec Šemša
Dod.: AGRO Š.H.N. s.r.o.
30.00 €
Stavebné práce - zateplenie strechy a plášťa ZŠ Odb.: Obec Šemša
Dod.: STAVPOT s.r.o.
94487.45 €
zimná údržba miestnych komunikácií Odb.: Obec Šemša
Dod.: AGRO Š.H.N. s.r.o.
50.00 €
služby v odpadovom hospodárstbe Odb.: Obec Šemša
Dod.: AVE Východ s.r.o.
438.74 €
spoločný stavebný úrad Odb.: Obec Šemša
Dod.: Obec Poproč
95.00 €
stavebné práce - viacúčelové ihrisko obec Šemša Odb.: Obec Šemša
Dod.: V.O.D.S. a.s.
47480.98 €
realizácia prác naviac Odb.: Obec Šemša
Dod.: IRES R+M s.r.o.
19527.89 €
stavebné práce - detské ihrisko Šemša Odb.: Obec Šemša
Dod.: V.O.D.S. a.s.
3555.27 €
telekomunikačné služby Odb.: Obec Šemša
Dod.: Slovak Telekom a.s.
11.81 €
technický dozor investora Odb.: Obec Šemša
Dod.: SPK s.r.o.
10.00 €
stavebné práce Odb.: Obec Šemša
Dod.: IRES R+M s.r.o.
343027.26 €
údržba a servis operečných programov Odb.: Obec Šemša
Dod.: RNDr. Vladimír Lacko, PhD.
15.00 €
služby virtuálnej knižnice Odb.: Obec Šemša
Dod.: KOMENSKY s.r.o.
3.32 €
stavebné práce Odb.: Obec Šemša
Dod.: SCHOTT spol s.r.o.
0.00 €
spoločný stavebný úrad Odb.: Obec Šemša
Dod.: Obec Poproč
110.00 €
služby v odpadovom hospodárstve Odb.: Obec Šemša
Dod.: AVE Východ s.r.o.
12353.00 €
poskytovanie služieb v odpadovom hospodárstve Odb.: Obec Šemša
Dod.: AVE Východ s.r.o.
0.00 €
vykonávanie čistenia a dezinfekcie vodných zdrojov Odb.: Obec Šemša
Dod.: AQUA - VIVA
11.62 €
spracovanie miezd Odb.: Obec Šemša
Dod.: Obec Beniakovce
5.00 €
poskytovanie právnej pomoci Odb.: Obec Šemša
Dod.: JUDr. Jozef Sotolář, PhD.
908.58 €
prevádzkovanie verejnej kanalizácie Odb.: Obec Šemša
Dod.: W-CONTROL s.r.o.
0.00 €
stavebné práce Odb.: Obec Šemša
Dod.: SCHOTT spol s.r.o.
0.00 €
použitie hudobných diel Odb.: Obec Šemša
Dod.: SOZA
0.00 €
verejné služby Odb.: Obec Šemša
Dod.: Slovenské telekomunikácie a.s.
0.00 €
požiarna ochrana Odb.: Obec Šemša
Dod.: Anton Schmotzer
600.00 €
realizácia stavby vodovod Odb.: Obec Šemša
Dod.: SCHOTT spol s.r.o.
0.00 €
poskytovanie stravovania Odb.: Obec Šemša
Dod.: SODEXHO PASS s.r.o.
0.00 €

Archív zmluv

zbraziť/skryť archív