Obec Šemša rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

  • AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
slider

Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Úradná tabuľa

Oznámenie o začatí stavebného konania a o upustení od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania - Verejná vyhláška - KB house, s.r.o.

Verejná vyhláška

Návrh na vydanie územného rozhodnutia - oznámenie o začatí územného konania - ENEPRO s.r.o.Návrh na vydanie územného rozhodnutia - oznámenie o začatí územného konania - ENEPRO s.r.o.
Stavebné povolenie - Peter BirošStavebné povolenie - Peter Biroš
Stavebné povolenie KB HOUSE s.r.o. A4Stavebné povolenie KB HOUSE s.r.o. A4
Návrh VZN č. 8/2021 o určení spádovej školy materskej školy zriadenej obcouNávrh VZN č. 8/2021 o určení spádovej školy materskej školy zriadenej obcou
Stavebné povolenie „IBV Viničky — Šemša — II. etapa — objekty SO 06 — Rozširenie NN - DS, SO 07 — Odberné elektrické zariadenia a SO 08 — Rozšírenie verejného osvetlenla“Stavebné povolenie „IBV Viničky — Šemša — II. etapa — objekty SO 06 — Rozširenie NN - DS, SO 07 — Odberné elektrické zariadenia a SO 08 — Rozšírenie verejného osvetlenla“
Návrh VZN č. 7/2021 o pravidlách predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obceNávrh VZN č. 7/2021 o pravidlách predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce
Oznámenie o začatí stavebného konania a o upustení od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania - Verejná vyhláška - IBV Viničky, Šemša - II. etapa, časť SO 02 KomunikácieOznámenie o začatí stavebného konania a o upustení od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania - Verejná vyhláška - IBV Viničky, Šemša - II. etapa, časť SO 02 Komunikácie
Rozhodnutie o umiestnení stavby Rozhodnutie o umiestnení stavby "INS_FTTH_KE_LORI_01_Šemša
DODATOK č. 1 k VZN č. 2/2013 o záväznej časti Územného plánu Obce Šemša.DODATOK č. 1 k VZN č. 2/2013 o záväznej časti Územného plánu Obce Šemša.
Oznámenie o začatí stavebného konania a o upustení od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania - Verejná vyhláška - Peter BirošOznámenie o začatí stavebného konania a o upustení od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania - Verejná vyhláška - Peter Biroš
Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania - Verejná vyhláška - KB HOUSE, s.r.o. A4Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania - Verejná vyhláška - KB HOUSE, s.r.o. A4
Oznámenie o začatí stavebného konania a o upustení od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania - Verejná vyhláška - KB house, s.r.o.Oznámenie o začatí stavebného konania a o upustení od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania - Verejná vyhláška - KB house, s.r.o.
Výročná správa obce za rok 2020Výročná správa obce za rok 2020
Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania - Verejná vyhláška - Tomáš KožejOznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania - Verejná vyhláška - Tomáš Kožej
Zverejnenie zámeru a podmienok o najvýhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na prenájom nebytových priestorov vo Viacúčelovej budove OcÚ v obci ŠemšaZverejnenie zámeru a podmienok o najvýhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na prenájom nebytových priestorov vo Viacúčelovej budove OcÚ v obci Šemša
Stavebné povolenie - Jaroslav ScirankoStavebné povolenie - Jaroslav Sciranko
KB - house s. r. o.- návrh na rozhodnutie o umiestnení stavbyKB - house s. r. o.- návrh na rozhodnutie o umiestnení stavby
Návrh DODATKU č. 1 k VZN č. 2/2013 o záväznej časti Územného plánu Obce Šemša.Návrh DODATKU č. 1 k VZN č. 2/2013 o záväznej časti Územného plánu Obce Šemša.
Oznámenie o začatí územného konania - Telekomunik, s.r.o.Oznámenie o začatí územného konania - Telekomunik, s.r.o.
Návrh na rozhodnutie o umiestnení stavby Návrh na rozhodnutie o umiestnení stavby " FTTH_KS_IBV Viničky_Šemša"- Telekomunik, s.r.o.
Oznámenie o začatí územného konania - KB house, s.r.o.Oznámenie o začatí územného konania - KB house, s.r.o.
Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva majetku Obce Šemša z dôvodu hodného osobitného zreteľaZverejnenie zámeru prevodu vlastníctva majetku Obce Šemša z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Košického kraja na roky 2021-2027 - zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentuPlán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Košického kraja na roky 2021-2027 - zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu
Oznámenie o začatí vodoprávneho konania a o upustení od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania - Verejná vyhláška - Sciranko JaroslavOznámenie o začatí vodoprávneho konania a o upustení od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania - Verejná vyhláška - Sciranko Jaroslav
Odpady - ÚROVEŇ VYTRIEDENIA 2020Odpady - ÚROVEŇ VYTRIEDENIA 2020
Verejná vyhláška - FTTH_KS_IBV Viničky_ŠemšaVerejná vyhláška - FTTH_KS_IBV Viničky_Šemša
Informácia o výške výnosu z poplatku za rozvoj a jeho použitíInformácia o výške výnosu z poplatku za rozvoj a jeho použití
Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK do roku 2030 s výhľadom do roku 2050 - rozsah hodnotenia strategického dokumentuNízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK do roku 2030 s výhľadom do roku 2050 - rozsah hodnotenia strategického dokumentu
Rozhodnutie o umiestnení stavby  Rozhodnutie o umiestnení stavby " Jaroslav Sciranko a Gabriela Nagyová"
Nariadené opatrenia vo vzťahu k Africkému moru ošípaných v domácich drobnochovochNariadené opatrenia vo vzťahu k Africkému moru ošípaných v domácich drobnochovoch
Rozpočet obce na roky 2021 - 2023Rozpočet obce na roky 2021 - 2023
Podmienky OVS o najvýhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na prenájom nebytových priestorov vo Viacúčelovej budove OcÚ v obci ŠemšaPodmienky OVS o najvýhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na prenájom nebytových priestorov vo Viacúčelovej budove OcÚ v obci Šemša
Stavebné povolenie - Gabriela DemkováStavebné povolenie - Gabriela Demková
Výzva na predkladanie cenových ponúk - Zber, preprava a zneškodnenie odpadov pre obec Šemša.Výzva na predkladanie cenových ponúk - Zber, preprava a zneškodnenie odpadov pre obec Šemša.
Oznámenie o prerokovaní návrhu zmien a doplnkov č. 1 ÚPO ŠemšaOznámenie o prerokovaní návrhu zmien a doplnkov č. 1 ÚPO Šemša
Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Jaroslav Sciranko a Gabriela NagyováOznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Jaroslav Sciranko a Gabriela Nagyová
Návrh rozpočtu obce na rok 2021 s výhľadom na roky 2022, 2023Návrh rozpočtu obce na rok 2021 s výhľadom na roky 2022, 2023
Oznámenie o začatí stavebného konania a o upustení od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania - Verejná vyhláška - Demková GabrielaOznámenie o začatí stavebného konania a o upustení od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania - Verejná vyhláška - Demková Gabriela
Rozhodnutie o umiestnení stavby  Peter BirošRozhodnutie o umiestnení stavby Peter Biroš
Verejná vyhláška - Ing. Marek Seman a manž. - Dodatočné povolenieVerejná vyhláška - Ing. Marek Seman a manž. - Dodatočné povolenie
Oznámene o uložení zásielky - Marek TóthOznámene o uložení zásielky - Marek Tóth
Stavebné povolenie KB House, s.r.oStavebné povolenie KB House, s.r.o
Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK do roku 2030 s výhľadom do roku 2050Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK do roku 2030 s výhľadom do roku 2050
Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania - Verejná vyhláška - KB HOUSE, s.r.o. C1Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania - Verejná vyhláška - KB HOUSE, s.r.o. C1
Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania - Verejná vyhláška - KB HOUSE, s.r.o. B3Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania - Verejná vyhláška - KB HOUSE, s.r.o. B3
Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania - Verejná vyhláška - KB HOUSE, s.r.o. A3Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania - Verejná vyhláška - KB HOUSE, s.r.o. A3
Stavebné povolenie Stavebné povolenie "IBV Viničky - Šemša", časť SO 02 Komunikácie
Oznámene o uložení zásielky - Klára KohútováOznámene o uložení zásielky - Klára Kohútová
Oznámene o uložení zásielky - Marek TóthOznámene o uložení zásielky - Marek Tóth
Stavebné povolenie - KB - house, s.r.o. - IBV Viničky - Šemša, elektrické zariadenieStavebné povolenie - KB - house, s.r.o. - IBV Viničky - Šemša, elektrické zariadenie
Výsledky OVSVýsledky OVS
Rozhodnutie o povolení uskutočnenia vodnej stavby Rozhodnutie o povolení uskutočnenia vodnej stavby "IBV Viničky - Šemša
Verejná vyhláška - Začatie stavebného konania - IBV Viničky -ŠemšaVerejná vyhláška - Začatie stavebného konania - IBV Viničky -Šemša
Verejná vyhláška - Ing. Marek Seman a manž.Verejná vyhláška - Ing. Marek Seman a manž.
Rozhodnutie o umiestnení stavby RD - Gabriela DemkováRozhodnutie o umiestnení stavby RD - Gabriela Demková
IBV Viničky - Šemša, časť:SO 03 Vodovod, SO 04 Splašková kanalizácia, SO 05 Dažďová kanalizácia-oznámenie začatia vodoprávneho konania verejnou vyhláškouIBV Viničky - Šemša, časť:SO 03 Vodovod, SO 04 Splašková kanalizácia, SO 05 Dažďová kanalizácia-oznámenie začatia vodoprávneho konania verejnou vyhláškou
Podmienky OVS o najvýhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na prenájom nebytových priestorov vo Viacúčelovej budove OcÚ v obci ŠemšaPodmienky OVS o najvýhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na prenájom nebytových priestorov vo Viacúčelovej budove OcÚ v obci Šemša
Zverejnenie zámeru o najvýhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na prenájom nebytových priestorov vo Viacúčelovej budove OcÚ v obci ŠemšaZverejnenie zámeru o najvýhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na prenájom nebytových priestorov vo Viacúčelovej budove OcÚ v obci Šemša
Oznámenie o začatí stavebného konania a o upustení od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania - Verejná vyhláška - KB house s.r.o.Oznámenie o začatí stavebného konania a o upustení od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania - Verejná vyhláška - KB house s.r.o.
Plán udržateľnej mobility KSKPlán udržateľnej mobility KSK
Rozhodnutie o umiestnení stavby  Rozhodnutie o umiestnení stavby
Oznámene o uložení zásielky - Peter DobranskýOznámene o uložení zásielky - Peter Dobranský
Pozastavený výkon uznesenia OZ v ŠemšiPozastavený výkon uznesenia OZ v Šemši
Výročná správa obce za rok 2019Výročná správa obce za rok 2019
Oznámenie o začatí územného konania - Verejná vyhláška - Andrea DemkováOznámenie o začatí územného konania - Verejná vyhláška - Andrea Demková
Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie košického kraja na roky 2021-2027 - predloženie oznámenia o strategickom dokumentePlán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie košického kraja na roky 2021-2027 - predloženie oznámenia o strategickom dokumente
Oznámenie o začatí schvaľovacieho procesu dokumentu Regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Košice - okolie Oznámenie o začatí schvaľovacieho procesu dokumentu Regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Košice - okolie
Rozhodnutie o kolaudácii - Rozhodnutie o kolaudácii - "Vodovod - Šemša, rozvodná vodovodná sieť - 1. stavba"
Informácia o výške výnosu z poplatku za rozvoj a jeho použitíInformácia o výške výnosu z poplatku za rozvoj a jeho použití
Odpady - ÚROVEŇ VYTRIEDENIAOdpady - ÚROVEŇ VYTRIEDENIA
Zoznam príjemcov dotácie v roku 2019Zoznam príjemcov dotácie v roku 2019

Fotogaléria:

WiFi v obci Šemša:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie: