Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
  •  

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

 06.09.2017

V zmysle § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a § 2 ods. 1 a 2 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach

odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

na pozemkoch s porastom a lesných pozemkoch v územnom obvode okresov Košice I až IV a Košice - okolie dňom 05.09.2017 od 14,00 hod


Zoznam aktualít: