Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
  •  

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2023-2027

 20.03.2023

Vážení občania, 

Obec Šemša zverejňuje strategický dokument Košického samosprávneho kraja - Program hospodásrkeho rozvoja a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2023 - 2027 (s výhľadom do roku 2030). 

Do oznámenia o strategickom dokumente možno nahliadnuť aj na Obecnom úrade obce Šemša, Šemša 116, 044 21 Šemša v čase úradných hodín a je možné si z neho vyhotoviť odpisy, výpisy a kópie. 

PHSR KSK 2023 - 2027 


Zoznam článkov:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 >