Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
  •  

Stratégia rozvoja dopravy a cykloturistiky Košického kraja 2022-2027 - 2030

 09.05.2023

Vážení občania, 

v nižšie uvedenom odkaze sa nachádza Stratégia rozvoja dopravy a cykloturistiky Košického kraja 2022-2027 - 2030.

Občania môžu nahliadnuť do predmetného strategického dokumentu aj na obecnom úrade v čase úradných hodín a vyhotovovať si z neho odpisy, výpisy a kópie. 

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko okresnému úradu v sídle kraja do 15 dní odo dňa zverejnenia informácie o správe. 

Stratégia rozvoja dopravy a cykloturistiky Košického kraja 2022-2027 - 2030


Zoznam aktualít: